Eksempler på forskellige farvetilstande i Photoshop

Forskellige farvetilstande:

 1. RGB-tilstand (millioner af farver)
 2. CMYK-tilstand (fire udskrevne farver)
 3. Indeks-tilstand (256 farver)
 4. Gråskala (256 gråtoner)
 5. Bitmaptilstand (2 farver)

Farvetilstanden eller billedtilstanden bestemmer, hvordan farver kombineres baseret på antallet af kanaler i en farvemodel. Forskellige farvetilstande resulterer i forskellige niveauer af farvedetaljering og filstørrelse. Du kan f.eks. bruge CMYK-farvetilstand til billeder i en brochure med fuld farve og bruge RGB-farvetilstand til billeder til internet eller e-mail for at mindske filstørrelsen og samtidigt opretholde farveintegriteten.

RGB-farvetilstand

Photoshops RGB-farvetilstand benytter RGB-modellen og tildeler hver pixel en intensitetsværdi. I billeder med 8 bit pr. kanal ligger intensitetsværdierne mellem 0 (sort) til 255 (hvid) for hver af RGB-komponenterne (rød, grøn, blå) i et farvebillede. En klar rød farve har f.eks. have en R-værdi på 246, en G-værdi på 20 og en B-værdi på 50. Når alle tre komponenters værdier er ens, er resultatet en neutral grå nuance. Når alle komponenters værdier er 255, er resultatet helt hvid, og når værdierne er 0 helt sort.

RGB-billeder bruger tre farver, eller kanaler, til at gengive farver på skærmen. I billeder med 8 bit pr. kanal oversættes de tre kanaler til 24-bit (8 bit x 3 kanaler) farveoplysninger pr. pixel. Med 24-bit-billeder kan de tre kanaler gengive op til 16,7 millioner farver pr. pixel. Billeder med 48 bit (16 bit pr. kanal) og 96 bit (32 bit pr. kanal) kan gengive endnu flere farver pr. pixel. RGB-modellen er standardtilstanden for nye Photoshop-billeder, men bruges også af computerskærme til at vise farver. Det betyder, at når du arbejder i andre farvetilstande end RGB, f.eks. CMYK, konverterer Photoshop CMYK-billedet til RGB til visning på skærmen.

Selvom RGB er en standardfarvemodel, kan det nøjagtige farveområde, der gengives, variere alt efter programmet eller skærmen. RGB-farvetilstanden i Photoshop varierer i henhold til den indstilling for arbejdsrum, du angiver i dialogboksen Farveindstillinger.

CMYK-farvetilstand

I CMYK-tilstanden tildeles hver pixel en procentværdi for hver procestrykfarve. De lyseste farver (højlys) tildeles små procentværdier af procestrykfarver, de mørkere (skygge) farver højere procentværdier. En klar rød kan f.eks. indeholde 2 % cyan, 93 % magenta, 90 % gul og 0 % sort. I CMYK-billeder genereres ren hvid, når alle fire komponenter har værdien 0 %.

Brug CMYK-tilstanden, når et billede forberedes til trykning med procesfarver. Når du konverterer et RGB-billede til CMYK, oprettes en farveseparation. Hvis du starter med et RGB-billede, er det bedst først at redigere i RGB-tilstand og derefter konvertere til CMYK, når redigeringen er afsluttet. I RGB-tilstand kan du bruge korrekturopsætningskommandoerne til at simulere virkningen af en CMYK-konvertering uden at ændre de faktiske billeddata. Du kan også bruge CMYK-tilstand til at arbejde direkte med CMYK-billeder, der er scannet eller importeret fra mere avancerede systemer.

Selvom CMYK er en standardfarvemodel, kan det nøjagtige farveområde, der gengives, variere alt efter trykpresse og trykforhold. CMYK-farvetilstanden i Photoshop varierer i henhold til den indstilling for arbejdsrum, du angiver i dialogboksen Farveindstillinger.

Lab-farvetilstand

CIE L*a*b*-farvemodellen (Lab) er baseret på øjets opfattelse af farver. De numeriske værdier i Lab beskriver alle de farver, en person med normalt syn kan se. Da Lab-farvemodellen beskriver, hvordan farverne ser ud, i stedet for hvor meget af et bestemt farvestof der skal bruge til en enhed (f.eks. en skærm, en skrivebordsprinter eller et digitalkamera) for at frembringe en bestemt farve, anses den for at være en enhedsuafhængig farvemodel. Farvestyringssystemer bruger Lab som farvereference til at transformere en farve fra et farverum til et andet på en konsekvent måde.

Tilstanden Lab-farver har en lysstyrkekomponent (L), der kan ligge mellem 0 og 100. I Adobe Farvevælger og panelet Farve kan komponenten a (grøn-rød akse) og komponenten b (blå-gul akse) ligge fra +127 til –128.

Lab-billeder kan gemmes i følgende formater: Photoshop, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 eller Photoshop DCS 2.0. Du kan gemme 48-bit (16 bit pr. kanal) Lab-billeder i formaterne: Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Raw eller TIFF.

Bemærk:

Formaterne DCS 1.0 og DCS 2.0 konverterer filen til CMYK, når den åbnes.

Gråtonetilstand

Gråtonetilstand bruger forskellige nuancer af grå i et billede. I 8-bit billeder kan der være op til 256 nuancer af grå. Hver pixel i et gråtonebillede har en lysstyrkeværdi på mellem 0 (sort) og 255 (hvid). I 16- og 32-bit billeder er antallet af nuancer i et billede meget større end i 8-bit billeder.

Gråtoneværdier kan også måles som sort trykfarves dækningsprocent (0% er lig med hvid, 100% er lig med sort).

Gråtonetilstand benytter det område, der er defineret af indstillingen for arbejdsrum, som du angiver i dialogboksen Farveindstillinger.

Bitmap-tilstand

Bitmaptilstand bruger en af to farveværdier (sort eller hvid) til at gengive pixlene i et billede. Billeder i bitmaptilstand kaldes bitmappede 1-bit billeder, fordi de har en bitdybde på 1.

Duotone-tilstand

Duotone-tilstand opretter gråtonebilleder i monotone (en farve), duotone (to farver), tritone (tre farver) og quadtone (fire farver) med en til fire brugerdefinerede trykfarver.

Indekseret farvetilstand

Indekseret farvetilstand producerer 8-bit-billedfiler med højst 256 farver. Når Photoshop konverterer til indekseret farve, opbygger programmet en farveopslagstabel (CLUT), som gemmer og indekserer farverne i billedet. Hvis en farve i det oprindelige billede ikke vises i tabellen, vælger programmet den nærmeste eller bruger rastersimulering til at simulere farven ved hjælp af tilgængelige farver.

Selvom paletten af farver er begrænset, kan indekserede farver reducere filstørrelsen og alligevel bevare den visuelle kvalitet, der kræves til multimediepræsentationer, websider og lignende. Begrænset redigering er mulig i denne tilstand. Hvis du har brug for omfattende redigering, skal du midlertidigt konvertere billedet til RGB. Filer med indekserede farver kan gemmes i følgende formater: Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® eller TIFF.

Multikanaltilstand

Billeder i multikanaltilstand indeholder 256 niveauer af grå i hver kanal og er nyttige til specialtryk. Billeder i multikanaltilstand kan gemmes i følgende formater: Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw eller Photoshop DCS 2.0.

Følgende retningslinjer gælder for konvertering af billeder til multikanaltilstand:

 • Lag understøttes ikke, og derfor samkopieres de.

 • Farvekanalerne i det oprindelige billede ændres til staffagefarvekanaler i det konverterede billede.

 • Når du konverterer et CMYK-billede til multikanaltilstand, oprettes der cyan, magenta, gule og sorte staffagefarvekanaler.

 • Når du konverterer et RGB-billede til multikanaltilstand, oprettes der cyan, magenta og gule staffagefarvekanaler.

 • Hvis du sletter en kanal i et RGB-, CMYK- eller Lab-billede, konverteres billedet automatisk til multikanaltilstand, og lagene samkopieres.

 • Hvis du vil eksportere et multikanalbillede, skal du gemme det i Photoshop DCS 2.0-format.

Bemærk:

Indekserede farver og 32-bit billeder kan ikke konverteres til multikanaltilstand.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online