Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Transformere videolag

Du kan transformere et videolag på samme måde, som du transformerer andre lag i Photoshop. Du skal dog konvertere videolag til Smart Objects, inden du kan transformere dem.

 1. Vælg videolaget i panelet Tidslinje eller Lag.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Fri transformering for at bruge håndtag i dokumentvinduet til at transformere videoen.
  • Vælg Rediger > Transformér, og vælg en bestemt transformering i undermenuen.

  Hvis videolaget ikke er et Smart Object, beder Photoshop dig om at konvertere det.

Oprettelse af nye videolag

Du kan oprette nye videolag ved at tilføje en videofil som et nyt lag eller oprette et tomt lag.

Åbning af en videofil

 1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Åbn, marker en videofil, og klik derefter på Åbn.

Videoen vises på et videolag i et nyt dokument.

Tilføjelse af en videofil som et nyt videolag

 1. Sørg for, at panelet Tidslinje vises i tidslinjetilstand for dit aktive dokument.

 2. Vælg Lag > Videolag > Nyt videolag fra fil.
 3. Marker en video- eller billedsekvensfil, og klik på Åbn.

Tilføjelse af et tomt videolag

 1. Sørg for, at panelet Tidslinje vises i tidslinjetilstanden for dit aktive dokument.

 2. Vælg Lag > Videolag > Nyt tomt videolag.

Angivelse af, hvornår et lag vises i en video eller en animation

Du kan bruge forskellige metoder til at angive, hvornår et lag vises i en video eller animation. Du kan f.eks. studse (skjule) billeder i starten eller slutningen af et lag. Derved ændres lagets start- og slutpunkt i en video eller en animation. (Det første billede, der skal vises, kaldes startpunktet og det sidste slutpunktet). Du kan også trække hele lagvarighedslinjen til en anden del af tidslinjen.

 1. Vælg laget i panelet Tidslinje.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil angive indgangs- og udgangspunkterne for et lag, skal du trække i lagvarighedslinjens start- og slutpunkt.
  • Træk lagvarighedslinjen til den del af tidslinjen, hvor laget skal vises.

  Bemærk:

  Du opnår de bedste resultater ved at trække lagvarighedslinjen, efter at linjen er blevet beskåret.

  Træk lagvarighedslinje i Photoshop
  Lag (i tidslinjetilstand) med lagvarighedslinjen valgt og klar til at blive trukket

  • Flyt indikatoren for det aktuelle tidspunkt til det billede, der skal være nyt ind- eller udgangspunkt, og vælg Renskær lagets start til aktuel tid eller Renskær lagets slutning til aktuel tid i menuen i panelet.

  Det forkorter lagets varighed ved at skjule billederne mellem indikatoren for aktuelt tidspunkt og enten starten eller slutningen af laget. (Hvis enderne af lagvarighedslinjen udvides igen, vises de skjulte billeder).

  • Brug keyframes til at ændre lagets opacitet på specifikke tidspunkter eller billeder.

  Bemærk:

  Du kan slette optagelser i et eller flere lag ved at bruge kommandoen Hæv arbejdsområde. Du kan slette en bestemt varighed fra alle videolag eller animerede lag med kommandoen Udtræk arbejdsområde.

Beskæring eller flytning af et videolag

Du kan skjule billeder i starten eller slutningen af et video- eller animationslag ved at beskære laget. Du kan starte eller slutte videoen på et andet tidspunkt ved at flytte videolaget.

Bemærk:

Hvis du flytter videolag, bliver ændringerne permanente, når du gemmer filen. Men hvis du beskærer optagelsen, kan du gendanne den ved at udvide enderne af lagvarighedslinjen igen.

 1. Vælg det lag, du vil redigere, i panelet Tidslinje eller Lag.

 2. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til det billede (eller det tidspunkt), der skal være det nye start- eller slutpunkt.
 3. Vælg en af de følgende indstillinger i menuen i panelet Tidslinje:

  Flyt lagets startpunkt til aktuel tid

  Flytter permanent starten af laget til indikatoren for aktuelt tidspunkt.

  Flyt lagets slutpunkt til aktuel tid

  Flytter permanent slutningen af laget til indikatoren for aktuelt tidspunkt.

  Renskær lagets start til aktuel tid

  Skjuler midlertidigt afsnit fra indikatoren for aktuelt tidspunkt til starten af laget.

  Renskær lagets slutning til aktuel tid

  Skjuler midlertidigt afsnit fra indikatoren for aktuelt tidspunkt til slutningen af laget.

Bemærk:

Du kan også bruge kommandoen Hæv arbejdsområde til at skjule billeder i et eller flere lag eller kommandoen Udtræk arbejdsområde til at skjule en bestemt varighed i alle lag i en video eller animation.

Hæv arbejdsområde

Det er muligt at slette et afsnit af optagelsen i markerede lag, så der efterlades et hul af samme varighed som det fjernede afsnit.

 1. Marker de lag, du vil redigere.
 2. Indstil arbejdsområdet til at angive varigheden af de valgte lag, du vil udelade, i panelet Tidslinje.

 3. Vælg Hæv arbejdsområde i panelmenuen.

Før du anvender Hæv arbejdsområde i Photoshop
Lag inden anvendelse af kommandoen Hæv arbejdsområde

Efter du anvender Hæv arbejdsområde i Photoshop
Lag efter anvendelse af kommandoen Hæv arbejdsområde

Udtrække arbejdsområde

Hvis du vil slette dele af en video og automatisk fjerne tidsafstanden, skal du bruge kommandoen Udtræk arbejdsområde. Det resterende indhold kopieres til nye videolag.

 1. Marker de lag, du vil redigere.
 2. Indstil arbejdsområdet til at angive varigheden af videoen eller animationen, du vil udelade, i panelet Tidslinje.

 3. Vælg Udtræk arbejdsområde i panelmenuen.

Opdeling af videolag

Et videolag kan opdeles i to nye videolag ved det billede, du angiver.

 1. Vælg et videolag i panelet Tidslinje.

 2. Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den tid eller det billednummer, hvor videolaget skal opdeles.
 3. Klik på ikonet for panelmenuen , og vælg Opdel lag.

  Det valgte videolag dubleres og vises lige over det oprindelige lag i panelet Tidslinje. Det originale lag beskæres fra starten til det aktuelle tidspunkt, og dubletlaget beskæres fra slutningen til det aktuelle tidspunkt.

Før du bruger Opdel lag i Photoshop
Oprindeligt lag inden brug af kommandoen Opdel lag

Efter du bruger Opdel lag i Photoshop
De to lag efter brug af kommandoen Opdel lag

Gruppering af lag i en video eller en animation

Når du føjer flere lag til din video eller animation, kan du eventuelt organisere dem i et hierarki ved at gruppere lagene. Photoshop bevarer billederne i din video eller animation i grupperede lag.

Du kan også gruppere en gruppe af lag. Ud over at indlejre dine lag i et mere komplekst hierarki kan du med gruppering af en gruppe lag animere opaciteten for alle de grupperede lag samtidig. Panelet Animation viser en gruppe med grupperede lag, der alle har samme opacitet.

Bemærk:

Gruppering af videolag i Photoshop svarer til forhåndssammensætning i Adobe After Effects.

 1. Vælg to eller flere lag i panelet Lag, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Grupper lag.
  • Vælg Lag > Smart Objects > Konverter til Smart Object.

Rasterisering af videolag

Når du rasteriserer videolag, samkopieres det valgte lag til et sammensat billede af det billede, der aktuelt er valgt i panelet Animation. Selvom det er muligt at lægge raster i mere end ét videolag ad gangen, vil du kun kunne angive det aktuelle billede for det øverste videolag.

 1. Vælg videolaget i panelet Lag.
 2. Flyt indikatoren for det aktuelle tidspunkt til det billede i panelet Tidslinje, du vil bevare, når du rasteriserer videolaget.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Ilæg raster > Video.
  • Vælg Lag > Rasteriser > Lag.

  Bemærk:

  Hvis du vil rasterisere mere end ét videolag ad gangen, skal du vælge lagene i panelet Lag, indstille indikatoren for det aktuelle tidspunkt til det billede, du vil bevare i det øverste videolag, og derefter vælge Lag > Rasteriser > Lag.

Videovejledning: Sådan oprettes animerede GIF-filer

Videovejledning: Sådan oprettes animerede GIF-filer
I dette afsnit af Photoshop Playbook forklarer Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes, hvordan man opretter animerede GIF-filer.
Adobe Photoshop

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online