Dæmpe farvemætning

Kommandoen Dæmp farvemætning konverterer et farvebillede til gråtoneværdier, men bevarer billedet i samme farvetilstand. Den tildeler f.eks. lige store røde, grønne og blå værdier til hver pixel i et RGB-billede. Lysstyrkeværdien for hver pixel ændres ikke.

Husk på, at kommandoen Dæmp farvemætning ændrer de originale billedoplysninger permanent i baggrundslaget. Denne kommando har samme effekt som at indstille Farvemætning til minus (‑)100 i justeringen Farvetone/farvemætning. Brug et justeringslag til Farvetone/farvemætning for at redigere uden at slette noget.

Bemærk:

Hvis du arbejder på et billede med flere lag, konverterer Dæmp farvemætning kun det Valgte lag.

 1. Vælg Billede > Justeringer > Dæmp farvemætning.

Invertere farver

Justeringen Inverter inverterer farverne i et billede. Du kan bruge Inverter som en del af oprettelsen af en kantmaske for at anvende skarphed og andre justeringer på udvalgte områder af et billede.

Bemærk:

Da film til farvetryk indeholder en orange maske, kan justeringen Inverter ikke oprette nøjagtige positive billeder ud fra scannede farvenegativer. Sørg for at bruge de korrekte indstillinger for farvenegativer ved scanning af film.

Når du inverterer et billede, konverteres lysstyrkeværdien for hver pixel i kanalerne til den omvendte værdi på 256-trins farveværdiskalaen. En pixel i et positivbillede med en værdi på 255 ændres f.eks. til 0, og en pixel med en værdi på 5 ændres til 250.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på ikonet Inverter i panelet Justeringer.
 • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Inverter. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

Bemærk:

Du kan også vælge Billede > Justeringer > Inverter. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.  

Oprette et sort-hvidt billede med to værdier

Justeringen Tærskelværdi konverterer gråtone- eller farvebilleder til sort-hvide billeder med høj kontrast. Du kan angive et bestemt niveau som en tærskel. Alle pixel, der er lysere end tærsklen, konverteres til hvid. Alle pixel, der er mørkere, konverteres til sort.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Tærskelværdi i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Tærskelværdi. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Panelet Egenskaber viser et histogram over luminansniveauerne for pixels i den aktuelle markering.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Tærskelværdi. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Træk skydeknappen under histogrammet i panelet Egenskaber, indtil den ønskede tærskelværdi vises. Når du trækker, ændres billedet for at afspejle den nye tærskelindstilling.

Reducere farver i et billede

Du kan bruge justeringen Farvereduktion til at angive antallet af toneniveauer (eller lysstyrkeværdier) for hver kanal i et billede. Derefter knyttes pixel til det nærmeste tilpassede niveau. Hvis du f.eks. vælger to toneniveauer i et RGB-billede, får du seks farver: to for rød, to for grøn og to for blå.

Denne justering er nyttig, hvis du vil oprette specialeffekter som store, flade områder i et foto. Effekterne er most synlige, når du reducerer antallet af grå niveauer i et gråtonebillede, men kommandoen giver også interessante effekter i farvebilleder.

Bemærk:

Hvis du vil have et bestemt antal farver i billedet, skal du konvertere det til gråtoner og angive det ønskede antal niveauer. Konverter derefter billedet tilbage til den forrige farvetilstand, og erstat de forskellige gråtoner med de ønskede farver.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Farvereduktion i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Farvereduktion.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Farvereduktion. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Flyt skydeknappen Niveauer eller angiv det ønskede antal toneniveauer i panelet Egenskaber.

Anvende et farveforløbskort på et billede

Justeringen Farveforløbskort knytter det tilsvarende gråtoneområde i et billede til farverne i en angivet farveforløbsudfyldning. Hvis du f.eks. angiver en farveforløbsudfyldning med to farver, erstattes skygger i billedet med en af farveforløbsudfyldningens slutpunktsfarver, højlys med den anden slutpunktsfarve og mellemtoner med farveforløbene derimellem.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Farveforløbskort i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Farveforløbskort. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Farveforløbskort. Men husk, at denne metode anvender justeringen direkte på billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Angiv den farveforløbsudfyldning, du vil bruge, i panelet Egenskaber:

  • Hvis du vil vælge på en liste over farveforløbsudfyldninger, skal du klikke på trekanten til højre for farveforløbsudfyldningen. Klik for at vælge den ønskede farveforløbsudfyldning, og klik derefter i et tomt område i panelet Egenskaber for at lukke listen. Oplysninger om tilpasning af listen med farveforløbsudfyldninger findes i afsnittet Arbejde med Styring af forudindstillinger.

  • Klik på farveforløbsudfyldningen, og rediger derefter den eksisterende farveforløbsudfyldning, eller opret en farveforløbsudfyldning i Farveforløbseditor for at redigere den aktuelt viste farveforløbsudfyldning. (Se Oprette et jævnt farveforløb).

  Skygger, mellemtoner og højlys i billedet erstattes som standard med henholdsvis farveforløbsudfyldningens startfarve (venstre), midtpunktsfarve og slutfarve (højre).

 3. Vælg en af, ingen af eller begge farveforløbsindstillinger:

  Rastersimulering

  Tilføjer vilkårlig støj for at udglatte farveforløbsudfyldningens udseende og reducerer effekter af striber.

  Tilbage

  Vender retningen af farveforløbsudfyldningen om og vender dermed farveforløbskortet om.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online