Få vist dialogboksen Udsnitsindstillinger

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Dobbeltklik på et udsnit med værktøjet til valg af udsnit . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde beskærings- eller udsnitsværktøjet nede).
 • Klik på knappen Udsnitsindstillinger på indstillingslinjen, mens værktøjet til valg af udsnit er aktivt. Denne metode findes ikke i dialogboksen Gem til web og enheder.

Angive en udsnitsindholdstype

Du kan angive, hvordan udsnitsdataene vises i en webbrowser, når de eksporteres med en HTML-fil. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den udsnitstype, du vælger.

 • Billedudsnit indeholder billeddata. Dette er standardindholdstypen.

 • Udsnit af typen Intet Billede giver dig mulighed for at oprette tomme tabelceller, der kan udfyldes med tekst eller rene farver. Du kan indtaste HTML-tekst i et udsnit af typen Intet billede. Hvis du angiver indstillingen Tekst er HTML i dialogboksen Gem til web og enheder, fortolkes teksten som HTML, når den vises i en browser. Udsnit af typen Intet billede eksporteres ikke som billeder og kan ikke vises som eksempel i en browser.

Bemærk:

Hvis du angiver indstillinger for et automatisk udsnit, ændres det til et brugerudsnit.

 1. Marker et udsnit. Hvis du arbejder i Photoshop, skal du dobbeltklikke på udsnittet med værktøjet til valg af udsnit for at åbne dialogboksen Udsnitsindstillinger.
 2. Vælg en udsnitstype i pop-op-menuen Type i dialogboksen Udsnitsindstillinger.

Omdøbe et udsnit

Når du føjer udsnit til et billede, kan det være en fordel at omdøbe udsnittene med udgangspunkt i deres indhold. Som standard navngives udsnit i henhold til indstillingerne i dialogboksen Outputindstillinger. (Se Outputindstillinger for webgrafik.)

 1. Marker et udsnit, og dobbeltklik på udsnittet med Værktøj til valg af udsnit for at få vist dialogboksen Udsnitsindstillinger. Indtast et nyt navn i tekstfeltet Navn i dialogboksen Udsnitsindstillinger.

  Bemærk:

  Tekstboksen Navn er ikke tilgængelig for udsnitsindhold af typen Intet billede.

Vælge en baggrundsfarve for et udsnit

Du kan vælge en baggrundsfarve til at udfylde det gennemsigtige område (for udsnit af typen Billede) eller hele området (for udsnit af typen Intet billede) i udsnittet.

Photoshop viser ikke den valgte baggrundsfarve – du skal få vist billedet i en browser for at se effekten af at vælge en baggrundsfarve.

 1. Marker et udsnit. Hvis du arbejder i dialogboksen Gem til web og enheder (Photoshop), skal du dobbeltklikke på udsnittet med værktøjet Udsnitsmarkering for at åbne dialogboksen Udsnitsindstillinger.
 2. Vælg en baggrundsfarve i pop-op-menuen Baggrundsfarve i dialogboksen Udsnitsindstillinger. Vælg Ingen, Bund, Hvid, Sort eller Anden (ved hjælp af Adobe Farvevælger).

Hvis du tildeler en URL til et udsnit, bliver hele udsnitsområdet til et hyperlink på websiden. Når en bruger klikker på dette hyperlink, opretter webbrowseren forbindelse til den angivne URL og målramme. Denne indstilling er kun tilgængelig for udsnit af typen Billede.

 1. Marker et udsnit. Hvis du arbejder i Photoshop, skal du dobbeltklikke på udsnittet med værktøjet til valg af udsnit for at åbne dialogboksen Udsnitsindstillinger.
 2. Indtast en URL-adresse i tekstboksen URL i dialogboksen Udsnitsindstillinger. Du kan angive en relativ URL-adresse eller en absolut (fuld) URL-adresse. Hvis du angiver en absolut URL-adresse, skal du medtage den korrekte protokol (f.eks. http://www.adobe.com, ikke www.adobe.com). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af relative og komplette URL'er, skal du se en HTML-reference.
 3. Indtast evt. navnet på et målbillede i tekstboksen Mål:

  _blank

  Viser den sammenkædede fil i et nyt vindue og bevarer det oprindelige browservindue åbent.

  _self

  Viser den sammenkædede fil i den samme ramme som den originale fil.

  _parent

  Viser den sammenkædede fil i sit eget originale overordnede rammesæt. Brug denne indstilling, hvis HTML-dokumentet indeholder rammer, og den aktuelle ramme er en underordnet ramme. Den sammenkædede fil vises i den aktuelle overordnede ramme.

  _top

  Erstatter hele browservinduet med den sammenkædede fil og fjerner alle aktuelle billeder. Navnet skal stemme overens med et billednavn, der tidligere er defineret i HTML-filen for dokumentet. Når en bruger klikker på hyperlinket, vises den angivne fil i den nye ramme.

  Bemærk:

  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om rammer, skal du se en HTML-reference.

Angive browsermeddelelser og tekstboksen Alt

Du kan angive, hvilke meddelelser der skal vises i browseren. Disse indstillinger er kun tilgængelige for billedudsnit og vises kun i eksporterede HTML-filer.

 1. Marker et udsnit. Hvis du arbejder i Photoshop, skal du dobbeltklikke på udsnittet med værktøjet til valg af udsnit for at åbne dialogboksen Udsnitsindstillinger.
 2. Indtast den ønskede tekst i dialogboksen Udsnitsindstillinger.

  Meddelelsestekst

  Ændrer standardmeddelelsen i browserens statusområde for et eller flere markerede udsnit. Udsnittets eventuelle URL-adresse vises som standard.

  Alt-kode/Alt

  Angiver en Alt-kode for et eller flere valgte udsnit. Alt-teksten vises i stedet for udsnitsbilledet i ikke-grafiske browsere. Den vises også i stedet for billedet, mens billedet overføres, og som et værktøjstip i nogle browsere.

Føje HTML-tekst til et udsnit

Når du vælger et udsnit af typen Intet billede, kan du indtaste tekst, der skal vises i udsnitsområdet på den resulterende webside. Det kan være almindelig tekst eller tekst formateret med standard-HTML-koder. Du kan også vælge lodrette og vandrette justeringsindstillinger. Yderligere oplysninger om bestemte HTML-koder finder du i en HTML-reference.

Photoshop viser ikke HTML-tekst i dokumentvinduet. Du skal bruge en webbrowser for at få vist teksten. Sørg for at få vist HTML-tekst i forskellige browsere, med forskellige browserindstillinger og på forskellige operativsystemer for at bekræfte, at teksten vises korrekt på internettet.

Bemærk:

Mængden af tekst i et udsnit af typen Intet billede kan påvirke layoutet i en eksporteret side.

 1. Marker et udsnit. Dobbeltklik på udsnittet med Værktøj til valg af udsnit for at få vist dialogboksen Udsnitsindstillinger. Du kan dobbeltklikke på udsnittet i dialogboksen Gem til web og enheder for at angive yderligere formateringsindstillinger.
 2. Vælg Intet billede i dialogboksen Udsnitsindstillinger i menuen Udsnitstype.
 3. Skriv den ønskede tekst i tekstboksen.
 4. (Kun dialogboksen Gem til web og enheder) Hvis teksten indeholder HTML-formateringskoder, skal du vælge indstillingen Tekst er HTML. Hvis du ikke vælger denne indstilling, ignoreres HTML-koder, og al tekst vises som ikke-formateret almindelig tekst på den resulterende webside.
 5. (Kun for dialogboksen Gem til web og enheder) Vælg indstillinger efter behov i afsnittet Cellejustering i dialogboksen:

  Standard

  Bruger browserens standard til vandret justering.

  Venstre

  Justerer teksten efter venstre side af udsnitsområdet.

  Centrer

  Justerer teksten efter udsnitsområdets centrum.

  Højre

  Justerer teksten efter højre side af udsnitsområdet.

  Standard

  Bruger browserens standardindstilling for lodret justering.

  Top

  Justerer teksten til toppen af udsnitsområdet.

  Grundlinje

  Angiver en fælles grundlinje til den første tekstlinje i celler i den samme række (i den resulterende HTML-tabel). Hver celle i rækken skal bruge indstillingen Grundlinjen.

  I midten

  Centrerer teksten lodret i udsnitsområdet.

  Nederst

  Justerer teksten efter udsnitsområdets bund.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online