Angive værdier i paneler, dialogbokse og på indstillingslinjen

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv en værdi i tekstboksen, og tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Træk skydeknappen.

  • Placer markøren over navnet på en skydeknap eller pop op-skydeknap. Når markøren ændres til en pegende finger, skal du trække den lille skydeknap til venstre eller højre. Denne funktion er kun tilgængelig for udvalgte skydeknapper og pop op-skydeknapper.

  • Træk vælgeren.

  • Klik på pileknapperne i panelet for at forøge eller formindske værdien.

  • (Windows) Klik på tekstboksen, og brug derefter pil op eller pil ned på tastaturet til at forøge eller formindske værdien.

  • Vælg en værdi i menuen til tekstboksen.

  Måder at angive værdier på

  A. Menupil B. Lille skydeknap C. Tekstboks D. Vælger E. Skydeknap 

Brug af skydeknapper

Om pop op-skydeknapper

Nogle paneler, dialogbokse og indstillingslinjer indeholder indstillinger, der bruger pop op-skydeknapper (f.eks. indstillingen Opacitet i lagpanelet). Hvis der vises en trekant ved siden af en tekstboks, kan du aktivere pop op-skydeknappen ved at klikke på trekanten. Placer markøren over trekanten ved siden af indstillingen, hold museknappen nede, og træk skydeknappen eller vinkelradien til den ønskede værdi. Klik uden for skydeknapboksen, eller tryk på Enter for at lukke skydeknapboksen. Du kan annullere ændringen ved at trykke på Esc-tasten.

Du kan forøge eller formindske værdier i intervaller på 10%, når skydeknapboksen er åben, ved at holde Skift nede og trykke på pil op eller pil ned.

Brug af forskellige slags pop op-skydeknapper

A. Klik for at åbne pop op-skydeknapboksen. B. Træk skydeknappen eller vinkelradien. 

Bemærk:

Du kan også flytte nogle af pop op-skydeknapperne. Hvis du f.eks. placerer markøren over ordet "Udfyld" eller "Opacitet" i lagpanelet, ændres markøren til håndikonet. Derefter kan du flytte markøren til venstre eller højre for at ændre udfyldnings- eller opacitetsprocenten.

Om små skydeknapper

I nogle paneler, dialogbokse og indstillingslinjer kan du trække i små skydeknapper for at ændre indstillingsværdier. Små skydeknapper er skjult, indtil du placerer markøren over navnet på en skydeknap eller pop op-skydeknap. Når markøren ændres til en pegende finger, trækker du til venstre eller højre. Hvis du holder Skift nede, mens du trækker, ændres værdierne med en faktor på 10.

Hvis markøren hviler over navnet på en skydeknap eller en pop op-skydeknap, vises en lille skydeknap

Arbejde med pop op-paneler

Pop op-paneler giver nem adgang til indstillingerne for pensler, farveprøver, farveforløb, typer, mønstre, konturer og former. Du kan tilpasse pop op-paneler ved at omdøbe og slette elementer og indlæse, gemme og erstatte biblioteker. Du kan også ændre visningen af et pop op-panel for at få vist elementerne efter navn, som miniatureikoner eller med både navn og ikon.

Klik på et værktøjs miniaturebillede på indstillingslinjen for at få vist det tilhørende pop op-panel. Klik på et element i pop op-panelet for at vælge det.

Visning af pop op-panelet Pensel på indstillingslinjen

A. Klik for at få vist pop op-panelet. B. Klik for at åbne pop op-panelmenuen. 

Omdøbe eller slette et element i et pop op-panel

 1. Vælg et element, klik på trekanten i pop op-panelets øverste højre hjørne, og vælg en af følgende muligheder:

  Omdøb forudindstilling til værktøj

  Giver mulighed for at angive et nyt navn for elementet.

  Slet forudindstilling til værktøj

  Sletter et element i pop op-panelet.

  Bemærk:

  Du kan også slette et element i en rulleliste ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på elementet.

Tilpasse listen over elementer i en rulleliste

 1. Klik på trekanten i pop op-panelets øverste højre hjørne for at åbne panelmenuen.
 2. Hvis du vil vende tilbage til standardbiblioteket, skal du vælge kommandoen Nulstil forudindstillinger til værktøj. Du kan enten erstatte den aktuelle liste eller føje standardbiblioteket til den aktuelle liste.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil indlæse et andet bibliotek:
  • Vælg kommandoen Indlæs forudindstillinger til værktøj for at føje et bibliotek til den aktuelle liste. Vælg derefter den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg kommandoen Erstat forudindstillinger til værktøj for at erstatte den aktuelle liste med et andet bibliotek. Vælg derefter den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg en biblioteksfil (vises nederst i panelmenuen). Klik derefter på OK for at erstatte den aktuelle liste, eller klik på Tilføj for at føje den til den aktuelle liste.

 4. Hvis du vil gemme den aktuelle liste som et bibliotek til senere brug, skal du vælge kommandoen Gem forudindstillinger til værktøj. Skriv derefter et navn til biblioteksfilen, og klik på Gem.

  Bemærk:

  (Mac OS) Medtag biblioteksnavnets filtype, så du nemt kan dele bibliotekerne på tværs af operativsystemer. Vælg Altid i feltet Tilføj arkivtype under indstillingerne for arkivhåndtering for at vedhæfte arkivtypen til arkivnavne.

Ændre visningen af elementer i et pop op-panel

 1. Klik på trekanten i pop op-panelets øverste højre hjørne for at åbne panelmenuen.
 2. Vælg en visningsindstilling: Kun tekst, Kort liste og Stor liste.

Vise og definere menuer

Vise genvejsmenuer

I genvejsmenuer vises kommandoer, der er relevante for det aktive værktøj, den aktive markering eller det aktive panel. De er forskellige fra menuerne, der løber på tværs øverst i arbejdsrummet.

Visning af genvejsmenuen for pipetteværktøjet

 1. Placer markøren på et billede eller panelelement.
 2. Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl, og klik (Mac OS).

Definere et sæt menuer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Menuer.

  • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Tastaturgenveje og menuer, og klik på fanen Menuer.

 2. Vælg et sæt menuer i rullemenuen Sæt i dialogboksen Tastaturgenveje og menuer. Du finder oplysninger om oprettelse af et nyt sæt i Tilpasning af tastaturgenveje.
 3. Vælg en type i menuen Menu for:

  Programmenuer

  Giver dig mulighed for at vise, skjule eller tilføje farve på punkter i programmenuerne.

  Panelmenuer

  Giver dig mulighed for at vise, skjule eller tilføje farve på punkter i panelmenuer.

 4. Klik på trekanten ved siden af et menu- eller panelnavn.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • For at skjule et menupunkt, skal du klikke på knappen Synlighed .

  • Hvis du vil vise et menupunkt, skal du klikke på den tomme synlighedsknap.

  • Hvis du vil føje farve til et menupunkt, skal du klikke på farveprøven (der står Ingen, hvis der ikke er tildelt en farve) og vælge en farve.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du er færdig med at ændre menuer:
  • For at gemme alle ændringer til det aktuelle sæt menuer skal du klikke på knappen Gem sæt . Ændringer af et brugerdefineret sæt gemmes. Hvis du gemmer ændringer af sættet Photoshop-standarder, åbnes dialogboksen Gem. Skriv et navn til det nye sæt, og klik på Gem.

  • For at oprette et nyt sæt ud fra det aktuelle sæt menuer skal du klikke på knappen Gem sæt som .

  Bemærk:

  Hvis du ikke har gemt det aktuelle sæt ændringer, kan du klikke på Annuller for at kassere alle ændringer og lukke dialogboksen.

 7. Angiv et navn for sættet i dialogboksen Gem, og klik på Gem.
Valg af en farve for et menupunkt med dialogboksen Tastaturgenveje og menuer

Slette et sæt menuer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Menuer.

  • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Tastaturgenveje og menuer, og klik på fanen Menu.

 2. Vælg et sæt menuer i sætmenuen i dialogboksen Tastaturgenveje og menuer.
 3. Klik på ikonet Slet sæt .

Vise skjulte menupunkter midlertidigt

Du kan vælge midlertidigt at vise punkter, du har skjult i en menu. Når menuen lukkes, vender punkterne tilbage til deres skjulte tilstand.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis alle menupunkter i en menu med skjulte punkter.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på en menu med skjulte punkter.

Bemærk:

Hvis du vil have vist alle menuelementer hele tiden, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Essentials.

Slå menufarver til eller fra

 1. Vælg eller fravælg Vis menufarver under indstillinger for brugergrænsefladen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online