Blande farvekanaler

Du kan bruge justeringen Kanalmixer til at oprette gråtone-, sepiatone- eller andre tonede billeder i høj kvalitet. Du kan også foretage kreative farvejusteringer af et billede. Hvis du vil oprette gråtonebilleder i høj kvalitet, skal du vælge procenten for hver farvekanal i justeringen Kanalmixer. Hvis du vil konvertere et farvebillede til gråtoner og føje toner til billedet, skal du bruge kommandoen Sort-hvid (se Konvertere et farvebillede til sort-hvid).

Indstillingerne for justeringen Kanalmixer ændrer en målkanal (output) ved hjælp af en blanding af de eksisterende farvekanaler (kilde) i billedet. Farvekanaler er gråtonebilleder, der repræsenterer toneværdierne for farvekomponenterne i et billede (RGB eller CMYK). Når du bruger Kanalmixer, tilføjer eller fratrækker du gråtonedata fra en kildekanal til målkanalen. Du tilføjer eller fratrækker ikke farver til en bestemt farvekomponent, som du gør med justeringen Selektiv farve.

Forudindstillinger for Kanalmixer findes i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber. Brug standardforudindstillingerne for Kanalmixer til at oprette, gemme og indlæse brugerdefinerede forudindstillinger.

Blande farvekanaler

 1. Vælg den sammensatte farvekanal i panelet Kanaler.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at få adgang til justeringen Kanalmixer:
  • Klik på ikonet Kanalmixer  i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Kanalmixer. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Kanalmixer. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en kanal, som en eller flere eksisterende kanaler skal blandes i, i menuen Outputkanal i panelet Egenskaber.

  • Vælg en forudindstilling for Kanalmixer i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber.

  Valg af en outputkanal indstiller kildeskydeknappen for denne kanal til 100% og alle andre kanaler til 0 %. Hvis du f.eks. vælger rød som outputkanal, indstilles skydeknapperne for kildekanalerne til 100 % for rød og til 0 % for grøn og blå (i et RGB-billede).

 4. Træk en kildekanals skydeknap til venstre for at mindske kanalens bidrag til outputkanalen. Du øger kanalens bidrag ved at trække en skydeknap for kildekanalen til højre eller angive en værdi mellem ‑200 % og +200 % i boksen. Hvis du angiver en negativ værdi, inverteres kildekanalen, inden den føjes til outputkanalen.

  Photoshop viser den samlede værdi af kildekanalerne i feltet Total. Hvis de kombinerede kanalværdier er over 100%, viser Photoshop et advarselsikon ud for totalen.

 5. Træk skydeknappen, eller angiv en værdi for indstillingen Konstant.

  Med denne indstilling justeres gråtoneværdien af outputkanalen. Negative værdier tilføjer mere sort, og positive værdier tilføjer mere hvidt. Værdien ‑200 % gør outputkanalen sort, og værdien +200 % gør outputkanalen hvid.

  Du kan gemme indstillinger for dialogboksen Kanalmixer til senere brug i andre billeder. Se Gemme justeringsindstillinger og Anvende justeringsindstillinger igen.

Oprette monokrome billeder ud fra RGB- eller CMYK-billeder

Monokrome billeder viser farvekanaler som gråværdier. Tilpas procentdelen for hver kildekanal for at finjustere det overordnede gråtonebillede.

 1. Vælg den sammensatte farvekanal i panelet Kanaler.
 2. Anvende en Kanalmixer-justering.
 3. Gør et af følgende i panelet Egenskaber:

  • Vælg Monokrom.

  • Vælg en af de indbyggede faste indstillinger fra menuen Kanalmixer:

   Sort-hvid infrarød (RGB)

   Rød=-70%, grøn=200%, blå=-30%

   Sort-hvid med blåt filter (RGB)

   Rød=0%, grøn=0%, blå=100%

   Sort-hvid med grønt filter (RGB)

   Rød=0%, grøn=100%, blå=0%

   Sort-hvid med orange filter (RGB)

   Rød=50%, grøn=50%, blå=0%

   Sort-hvid med rødt filter (RGB)

   Rød=100%, grøn=0%, blå=0%

   Sort-hvid med gult filter (RGB)

   Rød=34%, grøn=66%, blå=0%

 4. Brug skydeknapperne ved kildekanalerne til at kontrollere mængden af detaljer og kontrast i billederne, inden du konverterer dem til gråtoner.

  Før du justerer procenterne for kildekanalerne, skal du se, hvordan hver kildekanal påvirker det monokrome billede. Få f.eks. vist billedet i RGB med den røde kanal indstillet til +100 % og den grønne og blå kildekanal til 0 %. Få derefter vist billedet med den grønne kildekanal indstillet til +100 % og de andre to kanaler indstillet til 0 %. Til sidst kan du få vist billedet med den blå kildekanal indstillet til +100% og de andre kanaler indstillet til 0%.

  Bemærk:

  Totalværdien viser den samlede procentdel af kildekanalerne. Du får det bedste resultat, hvis du justerer kildekanalerne, så den samlede værdi er 100 %. Hvis den samlede værdi er over 100 %, bliver der vist et advarselsikon ved siden af totalværdien, som betyder, at det behandlede billede vil blive lysere end originalen, og at meget lyse detaljer måske forsvinder.

 5. (Valgfrit) Træk skydeknappen, eller angiv en værdi for indstillingen Konstant.

  Med denne indstilling justeres gråtoneværdien af outputkanalen. Negative værdier tilføjer mere sort, og positive værdier tilføjer mere hvidt. Værdien ‑200 % gør outputkanalen sort. Værdien +200 % gør outputkanalen hvid.

Oprette et håndtonet udseende til bestemte billedelementer

 1. Vælg den sammensatte farvekanal i panelet Kanaler.
 2. Anvende en Kanalmixer-justering.
 3. I panelet Egenskaber skal du vælge og derefter fravælge Monokrom.

 4. Vælg en indstilling for Outputkanal, og juster skydeknappen til kildekanaler. (Gentag dette trin for de outputkanaler, som du har brug for).
Billede af blomst med forskellige indstillinger i Photoshop
A. Originalt farvebillede B. Hvis du vælger Monokrom, bliver billedet til et gråtonebillede. C. Hvis du fravælger Monokrom og blander kanalerne, bliver elementer i gråtonebilledet tonet.