Konverter mellem kurver og markeringsrammer

Konverter kurver til markeringsrammer

Kurver har bløde konturer, som du kan konvertere til præcise markeringsrammer. Du kan også konvertere markeringsrammer til kurver og finjustere dem med værktøjet til direkte markering .

Du kan definere en lukket kurve som en markeringsramme. En lukket kurve kan føjes til, trækkes fra eller kombineres med den aktuelle markering.

Konvertere en kurve til en markeringsramme med de aktuelle indstillinger

 1. Vælg kurven i panelet Kurver.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at konvertere kurven:
  • Klik på knappen Indlæser kurven som et valg nederst i panelet Kurver.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på kurvens miniaturebillede i panelet Kurver.

Sådan konverteres en kurve til en markeringsramme med indstillinger

 1. Vælg kurven i panelet Kurver.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Indlæser kurven som et valg nederst i panelet Kurver.

  • Holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk kurven til knappen Indlæser kurven som et valg.

  • Vælg Foretag valg i menuen i panelet Kurver.

 3. Vælg en indstilling under Gengivelse i dialogboksen Foretag valg:

  Udtyndingsradius

  Definerer, hvor langt udtyndingskanten strækker sig ind i og uden for markeringsrammen. Angiv en værdi i pixel.

  Kantudjævnet

  Opretter en finere overgang mellem pixel i markeringen og de omgivende pixel. Sørg for, at Udtyndingsradius er indstillet til 0.

  Yderligere oplysninger om disse indstillinger finder du under Blødgøre markeringers kanter.

 4. Vælg en handlingsindstilling:

  Nyt valg

  Markerer kun det område, der er defineret af kurven.

  Føj til det valgte

  Føjer det område, der er defineret af kurven, til den oprindelige markering.

  Udtræk fra det valgte

  Fjerner det område, der er defineret af kurven, fra den aktuelle markering.

  Skæringspunkt med det markerede

  Markerer det område, der er fælles for både kurven og den oprindelige markering. Hvis kurven og markeringen ikke overlapper, bliver intet markeret.

 5. Klik på OK.

Konvertere en markering til en kurve

En markering, der foretages med et markeringsværktøj, kan defineres som en kurve. Kommandoen Opret arbejdskurve fjerner udtynding, der er anvendt på markeringen. Den kan også bruges til at ændre markeringens form, afhængigt af kurvens kompleksitet og den toleranceværdi, du vælger i dialogboksen Opret arbejdskurve.

 1. Foretag markeringen, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Opret arbejdskurve  nederst i panelet Kurver for at bruge den aktuelle toleranceindstilling uden at åbne dialogboksen Opret arbejdskurve.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Opret arbejdskurve nederst i panelet Kurver.

  • Vælg Opret arbejdskurve i menuen i panelet Kurver.

 2. Angiv en toleranceværdi, eller brug standardværdien i dialogboksen Opret arbejdskurve.

  Toleranceværdier kan ligge fra 0,5 til 10 pixel og bestemmer, hvor følsom kommandoen Opret arbejdskurve er over for små ændringer i markeringens form. Jo højere toleranceværdien er, desto færre ankerpunkter bruges til at tegne kurven, og desto blødere bliver kurven. Hvis kurven bruges som en fritlægningskurve, og du har problemer med at udskrive billedet, skal du bruge en højere toleranceværdi. (Se Udskrive billedfritlægningskurver).

 3. Klik på OK. Kurven vises nederst i panelet Kurver.
Adobe-logo

Log ind på din konto