Opret lag og grupper

Et nyt lag vises enten over det valgte lag eller i den valgte gruppe i panelet Lag.

Opret et nyt lag eller en ny gruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et nyt lag eller en ny gruppe ved hjælp af standardindstillinger, skal du klikke på knappen Opret et nyt lag eller knappen Ny gruppe i panelet Lag.

  • Vælg Lag > Nyt > Lag, eller vælg Lag > Ny > Gruppe.

  • Vælg Nyt lag eller Ny gruppe i menuen i panelet Lag.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Opret et nyt lag eller knappen Ny gruppe i panelet Lag for at få vist dialogboksen Nyt lag og angive lagindstillinger.

  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på knappen Opret et nyt lag eller knappen Ny gruppe i panelet Lag for at tilføje et lag under det aktuelt markerede lag.

 2. Angiv lagindstillinger, og klik på OK:

  Navn

  Angiver et navn til laget eller gruppen.

  Brug forrige lag til at oprette udsnitsmaske

  Denne indstilling er ikke tilgængelig for grupper. (Se Afmaske lag med udsnitsmasker).

  Farve

  Tildeler en farve til laget eller gruppen i panelet Lag.

  Tilstand

  Angiver en blandingstilstand for laget eller gruppen. (Læs mere under Blandingstilstande).

  Opacitet

  Angiver et opacitetsniveau til laget eller gruppen.

  Udfylde med neutral farve for Tilstand

  Udfylder laget med en forudindstillet neutral farve.

  Bemærk:

  Hvis du vil tilføje aktuelt valgte lag til en ny gruppe, skal du vælge Lag > Grupper lag, eller holde Skift nede og klikke på knappen Ny gruppe i bunden af panelet Lag.

Opret et nyt lag fra en eksisterende fil

 1. Træk filikonet fra Windows eller Mac OS over i en åben billedfil i Photoshop.

 2. Flyt, skaler eller roter det importerede billede. (Se Placering af en fil i Photoshop).

 3. Tryk på Enter eller Retur.

  Som standard opretter Photoshop et Smart Object-lag. Hvis du vil oprette standardlag ud fra filen, du trak ind i billedet, skal du fravælge Placer eller træk rasterbilleder som Smart Objects under Generelt i Indstillinger.

  Bemærk:

  Hvis filen, du trak ind i billedet, er et billede med flere lag, vises en samkopieret version i det nye lag. Hvis du i stedet vil kopiere adskilte lag, kan du dublere dem i et andet billede. (Se Dublere lag).

Opret et lag med effekter fra et andet lag

 1. Marker det eksisterende lag i panelet Lag.

 2. Træk laget til knappen Opret et nyt lag nederst i panelet Lag. Det nyoprettede lag indeholder de samme effekter som det eksisterende lag.

Konverter en markering til et nyt lag

 1. Foretag en markering.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Lag > Nyt > Lag via Kopier for at kopiere markeringen til et nyt lag.

  • Vælg Lag > Nyt > Lag via Klip for at klippe markeringen ud og sætte den ind i et nyt lag.

  Bemærk:

  Du skal rasterisere Smart Objects eller formlag for at aktivere disse kommandoer.

Få vist lag og grupper i en gruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne gruppen:
  • Klik på trekanten til venstre for mappeikonet .

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl (Mac OS) nede, og klik på trekanten til venstre for mappeikonet, og vælg Åbn denne gruppe.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på trekanten for at åbne eller lukke en gruppe og de grupper, der er indlejret i den.

Vis eller skjul et lag, en gruppe eller en type

Vis eller skjul lag, grupper eller formater giver dig mulighed for at isolere eller kun se visse dele af dit billede, så du nemt kan redigere det.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag:
  • Klik på øjeikonet  ud for et lag, en gruppe eller en lageffekt for at skjule det pågældende indhold i dokumentvinduet. Klik i kolonnen igen for at få vist indholdet igen. Hvis du vil have vist øjeikonet for typer og effekter, skal du klikke på ikonet Vis effekter på panelikonet .

  • Vælg Vis lag eller Skjul lag i menuen Lag.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på et øjeikon  for kun at få vist indholdet af det pågældende lag eller den pågældende gruppe. Photoshop husker synlighedstilstandene for alle lag, inden de skjules. Hvis du ikke ændrer synligheden for noget andet lag, gendannes de oprindelige indstillinger for synlighed, hvis du holder Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikker på det samme øjeikon.

  • Træk gennem øjekolonnen for at ændre synligheden i flere elementer i panelet Lag.

  Bemærk:

  Kun synlige lag udskrives.

Kopier/indsæt lag

Nu kan du kopiere og indsætte lag i Photoshop – i et dokument og mellem dokumenter. Afhængigt af dine farvestyringsindstillinger og den farveprofil, der er knyttet til filen (eller importerede data), beder Photoshop dig muligvis om at angive, hvordan farveoplysninger skal håndteres i de importerede data.

Forsigtig:

Når du kopierer lag mellem dokumenter med forskellige opløsninger, bevarer de indsatte lag deres pixeldimensioner. Denne adfærd kan få den indsatte del til at forekomme ude af proportion i det nye billede. Brug kommandoen Billedstørrelse til at give kilde- og målbillederne den samme opløsning, inden du kopierer og sætter ind, eller brug kommandoen Fri transformering til at ændre størrelsen på det indsatte indhold.

Kopier/indsæt kommandoer

Kopiering

(Rediger > Kopier eller Cmd/Ctrl+C) Kopierer det markerede lag

Sæt ind

(Rediger > Indsæt eller Cmd/Ctrl+V) Indsætter det kopierede lag i midten af det valgte dokument. Indsætning skaber et duplikeret lag, herunder alle bitmap- og vektormasker og lageffekter.

Indsæt samme sted

(Rediger > Indsæt speciel > Indsæt samme sted eller Cmd/Ctrl+Skift+V) Indsætter de kopierede lag i måldokumentet på en placering, der svarer til placeringen i det oprindelige dokument. Et lag med indhold fra det nederste højre hjørne af et stort dokument indsættes f.eks. i det nye dokument i nederste højre hjørne. I alle tilfælde forsøger Photoshop at sikre, at en del af de indsatte lag er synlige i destinationsdokumentet, så du kan flytte dem efter behov.

Bemærk:

Hvis du kopierer et lag og derefter opretter et nyt dokument, kan du gøre brug af Udklipsholder i dialogboksen Nyt dokument. Hvis du vælger denne indstilling, oprettes et nyt dokument på størrelse med de lag du har kopieret. Derefter kan du nemt indsætte de kopierede lag i det nye dokument.

Bemærk:

Klip er nedtonet, når du har markeret laget eller lagene. Slet lag direkte i panelet Lag.

Overvejelser ved kopiering/indsætning af lag med kurver

Adfærd under kopiering

 • Hvis du kopierer et lag som indeholder kurver – f.eks. et formlag – men ingen kurver er markerede, kopieres det lag til udklipsholderen. Indsætning opretter en kopi af formlaget, herunder alle bitmap- og vektormasker og lageffekter.
 • Hvis du kopierer et lag som indeholder kurver – f.eks. et formlag – og kurverne er markerede på lærredet, kopieres kurven til udklipsholderen.
 • Hvis du kopierer et lag med en vektormaske, men vektormasken ikke er markeret, kopieres alle lag data til udklipsholderen. Indsætning skaber et duplikeret lag, herunder alle bitmap- og vektormasker og lageffekter.
 • Hvis du kopierer et lag med en vektormaske og vektormasken er markeret, så kopieres kurvedataene til udklipsholderen. Indsætning afhænger af konteksten.

Adfærd under indsætning

 • Hvis du markerer et lag, som ingen kurver indeholder – f.eks. et bitmaplag – oprettes en ny vektormaske, når kurvedataene indsættes.
 • Hvis du markerer et lag, som indeholder kurver – f.eks. et formlag – men ingen kurver er markeret, erstatter indsætning den aktuelle form i et lag.
 • Hvis du markerer et formlag og vælger kurven, indsætter indsætning kurvedataene i det eksisterende formlag og kombinerer dem med den eksisterende kurve.
 • Hvis du markerer et lag med en vektormaske, men vektormasken ikke er markeret, erstatter de indsatte kurvedata vektormaskekurven.
 • Hvis du markerer et lag med en vektormaske og vektormasken er markeret, erstattes kurvedataene i vektormaske og kombinerer dem med den eksisterende kurve.

Kopier sammenflettede

Denne kommando opretter en sammenflettet kopi af alle de synlige lag i det markerede område.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online