Om bitmapbilleder

Bitmapbilleder - med den tekniske betegnelse rasterbilleder - bruger et rektangulært gitter af billedelementer (pixel) til at gengive billeder. Hver enkelt pixel er knyttet til en bestemt placering og farveværdi. Når du arbejder med bitmapbilleder, redigerer du pixel, ikke objekter eller former. Bitmapbilleder er det mest almindelige elektroniske medie til halvtonebilleder, f.eks. fotografier eller digitale malerier, fordi de kan gengive meget fine nuancer mere effektivt.

Bitmapbilleder er afhængige af opløsningen, dvs. de indeholder et fast antal pixel. De kan derfor miste detaljer og se kantede ud, hvis de skaleres til en høj forstørrelse på skærmen, eller hvis de udskrives ved en lavere opløsning, end de er oprettet til.

Bitmapbillede i forskellige forstørrelse i Photoshop
Eksempel på et bitmapbillede med forskellige forstørrelsesniveauer

Bitmapbilleder kræver sommetider store mængder lagringsplads og skal ofte komprimeres for at holde filstørrelsen nede, når de bruges i visse Creative Suite-komponenter. Du skal f.eks. komprimere en billedfil i dens oprindelige program, inden du importerer den til et layout.

Bemærk:

I Adobe Illustrator kan du oprette bitmapeffekter i en illustration ved hjælp af effekter og grafikformater.

Om vektorgrafik

Vektorgrafik (også kaldet vektorformer eller vektorobjekter) består af linjer og kurver, der er defineret af matematiske objekter, som kaldes vektorer, og som beskriver et billede i henhold til dets geometriske egenskaber.

Du kan frit flytte eller redigere vektorgrafik uden tab af detaljer eller klarhed, da den er uafhængig af opløsningen. Den bevarer skarpe kanter, når størrelsen ændres, når den udskrives til en PostScript-printer, gemmes i en PDF-fil eller importeres i et vektorbaseret grafikprogram. Vektorgrafik er derfor det bedste valg til illustrationer, f.eks. logoer, der skal bruges i forskellige størrelser og forskellige outputmedier.

De vektorobjekter, du opretter med tegne- og formværktøjer i Adobe Creative Suite, er eksempler på vektorgrafik. Du kan bruge kommandoerne Kopier og Indsæt til at dublere vektorgrafik mellem Creative Suite-komponenter.

Kombiner vektorgrafik og bitmapbilleder

Når vektorgrafik og bitmapbilleder kombineres i et dokument, er det vigtigt at være opmærksom på, at illustrationens udseende på skærmen ikke altid er det samme som i det endelige medie (uanset om den trykkes, udskrives på en skrivebordsprinter eller vises på internettet). Følgende faktorer påvirker kvaliteten af den endelige illustration:

Gennemsigtighed

Mange effekter føjer delvist gennemsigtige pixel til illustrationen. Hvis illustrationen indeholder gennemsigtighed, udfører Photoshop en såkaldt samkopiering inden udskrivning eller eksport. I de fleste tilfælde giver standardsamkopieringen glimrende resultater. Men hvis illustrationen indeholder komplekse, overlappende områder, og du ønsker output med høj opløsning, kan det dog være en god ide at få vist effekterne af samkopiering.

Billedopløsning

Antallet af pixel pr. tomme (ppi) i et bitmapbillede. Hvis du bruger for lav opløsning til et billede, der skal udskrives, medfører det opbrydning – output med store grove pixel. Hvis du bruger for høj opløsning (pixel, der er mindre, end outputenheden kan gengive), øges filstørrelsen men ikke kvaliteten af det udskrevne output, og udskrivningen bliver langsommere.

Printeropløsning og rasterfrekvens

Antallet af trykfarvepunkter, der produceres pr. tomme (dpi), og antallet af linjer pr. tomme (lpi) på en halvtoneskærm. Forholdet mellem billedopløsning, printeropløsning og rastertæthed bestemmer detaljekvaliteten i det udskrevne billede.

Farvekanaler

Alle Photoshop-billeder har en eller flere kanaler, der hver indeholder oplysninger om farveelementer i billedet. Antallet af standardfarvekanaler i et billede afhænger af dets farvetilstand. Som standard har billeder i bitmap-, gråtone-, duotone- og indekseret farvetilstand én kanal, mens RGB- og Lab-billeder har tre, og CMYK-billeder har fire. Du kan tilføje kanaler i alle billedtyper undtagen bitmapbilleder. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Farvetilstande.

Kanaler i farvebilleder er faktisk gråtonebilleder, der repræsenterer hver farvekomponent i et billede. Et RGB-billede har f.eks. separate kanaler til røde, grønne og blå farveværdier.

Ud over farvekanaler kan der tilføjes alfakanaler i et billede til at gemme og redigere markeringer som masker, og der kan tilføjes staffagefarvekanaler for at tilføje staffagefarveplader til trykning. Yderligere oplysninger finder du under Grundlæggende oplysninger om kanaler.

Bitdybde

Bitdybde angiver, hvor mange farveoplysninger, der er tilgængelige for hver pixel i et billede. Jo flere bit med oplysninger pr. pixel, jo flere tilgængelige farver, og jo mere nøjagtig farvegengivelse. Et billede med en bitdybde på 1 har f.eks. pixel med to mulige værdier: sort og hvid. Et billede med en bitdybde på 8 har 28 eller 256 mulige værdier. Billeder i gråtonetilstand med en bitdybde på 8 har 256 mulige grå værdier.

RGB-billeder består af tre farvekanaler. Et RGB-billede med 8 bit pr. pixel har 256 mulige værdier for hver kanal, hvilket betyder, at det har mere end 16 millioner mulige farveværdier. RGB-billeder med 8 bit pr. kanal (bpc) kaldes nogle gange 24-bit-billeder (8 bit x 3 kanaler = 24 bit med data for hver pixel).

Ud over 8-bpc-billeder kan Photoshop også arbejde med billeder, der indeholder 16 bpc eller 32 bpc. Billeder med 32 bpc kaldes også HDR-billeder (high dynamic range).

Photoshop-understøttelse af 16-bit-billeder

Photoshop indeholder følgende understøttelse til arbejde med 16-bpc-billeder:

 • Fungerer i tilstandene Gråtoner, RGB-farve, CMYK-farve, Lab-farve og multikanal.

 • Alle værktøjer i værktøjskassen med undtagelse af kunstpenselværktøjet kan bruges sammen med 16-bpc-billeder.

 • Der er kommandoer til farve- og tonejusteringer

 • Du kan arbejde med lag, herunder justeringslag, i 16-bpc-billeder.

 • Mange Photoshop-filtre kan bruges sammen med 16-bpc-billeder.

  Hvis du vil udnytte visse funktioner i Photoshop, f.eks. specifikke filtre, kan du konvertere et 16-bpc billede til et 8-bpc billede. Det bedste er at bruge Gem som og konvertere en kopi af billedfilen, så den oprindelige fil bevarer de komplette billeddata for 16-bpc-billedet.

Konvertere mellem bitdybder

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil konvertere mellem 8 bpc og 16 bpc, skal du vælge Billede > Tilstand > 16 bit/kanal eller 8 bit/kanal.

  • Hvis du vil konvertere fra 8 eller 16 bpc til 32 bpc, skal du vælge Billede > Tilstand > 32 bit/kanal.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online