How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop

How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop
I denne video kan brugerne se, hvordan du kan bruge den mellemøstlige skrivemaskine, så du kan bruge funktionerne, der understøtter arabisk og hebraisk.
David Mohr

Aktivér mellemøstlige funktioner

Gør følgende for at få vist mellemøstlige skrivefunktioner i Photoshops grænseflade:

  1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Tekst (Mac OS).
  2. Vælg Mellemøstlig i afsnittet Indstillinger for tekstprogram.
  3. Klik på OK, og genstart Photoshop.
  4. Vælg Tekst > Sprogindstillinger > Mellemøstlige funktioner.

Tekstretning

Hvis du vil oprette tekst på arabisk eller hebraisk, kan du gøre tekstretningen højre mod venstre (HMV) til standardretningen. Det er dog muligt i dokumenter, der indeholder tekst i retningen venstre mod højre (VMH), nemt at skifte mellem de to retninger.

Vælg afsnitsretningen i afsnitspanelet.

Valg af afsnitsretning i Photoshop
Valg af afsnitsretning (InDesign-panel vises)

Ciffertyper

Når du arbejder på arabisk eller hebraisk, kan du vælge, hvilken ciffertype du vil bruge. Du kan vælge mellem arabisk, hindi og farsi.

I arabiske versioner af Photoshop er hindi-cifre valgt som standard; i hebraiske versioner er arabiske cifre valgt. Du kan dog selv ændre ciffertypen efter behov:

  1. Vælg cifrene i teksten.
  2. I tegnpanelet kan du bruge menuen Cifre til at vælge den rette skrifttype.
Valg af ciffertype i Photoshop
Valg af ciffertype (InDesign-panel vises)

Automatisk Kashida-indsætning

På arabisk ombrydes tekst ved at tilføje Kashidas. Der føjes Kashidas til arabiske tegn for at gøre dem længere. Mellemrum ændres ikke. Brug automatisk Kashida-indsætning for at ombryde arabiske tekstafsnit.

Vælg afsnittet, og derefter skal du nederst til højre i panelet Afsnit vælge en indstilling i pop op-menuen Indsæt Kashidas: Ingen, Kort, Medium, Lang eller Stilistisk.

Bemærk: Kashidas indsættes kun i afsnit med fuldt justerede marginer.

Du kan anvende Kashidas på en gruppe tegn ved at vælge tegnene i dokumentet og derefter vælge Type > Sprogindstillinger > Kashidas.

Ligaturer (OpenType-skrifttyper)

Du kan automatisk anvende ligaturer på tegnpar på arabisk og hebraisk med visse OpenType-skrifttyper. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for visse bogstavpar.

  1. Markér tekst.
  2. I panelet Tegn oven over sprog- og kantudjævningsmenuerne skal du klikke på ikonet Standard eller Diskrete ligaturer.

Diskrete ligaturer giver mere dekorative muligheder, end nogle skrifttyper understøtter.

Indstillinger for orddeling i Photoshop
Indstillinger for orddeling (InDesign-panel vises)

Justeringsalternativer

En skrifttype kan give alternative former til visse bogstaver – typisk til stilistiske eller kalligrafiske formål. I sjældne tilfælde bruges der justeringsalternativer til at justere og tilpasse tekstafsnit med disse former.

Justeringsalternativer kan slås til på tegnniveau, men kun hvis en skrifttype understøtter denne funktion. Vælg Justeringsalternativer nederst i panelet Tegn.

Disse arabiske skrifttyper indeholder justeringsalternativer: Adobe arabisk, Myriad arabisk og Adobe Naskh.

Disse hebraiske skrifttyper indeholder justeringsalternativer: Adobe hebraisk og Myriad hebraisk.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online