Om oprettelse af billeder til video

Med Photoshop kan du oprette billeder i forskellige størrelsesforhold, så de vises korrekt på f.eks. videoskærme. Du kan vælge en bestemt videoindstilling (med dialogboksen Ny) for at kompensere for skalering, når det endelige billede omsættes til video.

Sikre zoner

Forudindstillingen Film og video opretter også et dokument med hjælpelinjer, der ikke udskrives, som afmærker handlingssikre og titelsikre områder af billedet. Ved hjælp af indstillingerne i menuen Størrelse kan du frembringe billeder til bestemte videosystemer (NTSC, PAL eller HDTV).

Sikre zoner er nyttige, når du redigerer til udsendelser og videobånd. I de fleste almindelige fjernsyn anvendes der en proces, som kaldes overscanning, som skærer en del af billedets kant fra, så det midterste af billedet kan forstørres. Størrelsen af overscanning er ikke den samme i alle fjernsyn. For at sikre, at alt kan være i det område, der vises på de fleste fjernsyn, skal du holde tekst inden for de titelsikre margener og alle andre vigtige elementer inden for de handlingssikre margener.

Sikre områder for titel og handling i Photoshop
Hjælpelinjer til forudindstillede filstørrelser til video

A. Handlingssikkert område (udvendigt rektangel) B. Titelsikkert område (indvendigt rektangel) 

Bemærk:

Hvis du opretter indhold til internettet eller til cd, skal du ikke bruge de titelsikre og handlingssikre margener, fordi hele billedet vises på disse medier.

Eksempelindstillinger

Til at hjælpe dig med at oprette billeder til video har Photoshop visningstilstanden Korrektion af pixelstørrelsesforhold, der viser billeder i det angivne størrelsesforhold. Til mere præcise visninger har Photoshop også kommandoen Videoeksempel, der gør det muligt straks at få vist dit arbejde på f.eks. en videoskærm. For at kunne bruge denne funktion skal du have sluttet enheden til computeren via FireWire (IEEE 1394). Se også Få vist dokumentet på en videoskærm. Der er flere oplysninger om FireWire (IEEE 1394) på Apples websted.

Andre overvejelser

Både Adobe After Effects og Adobe Premiere Pro understøtter PSD-filer, der er oprettet i Photoshop. Hvis du derimod bruger andre film- og videoprogrammer, bør du overveje nedenstående detaljer, når du opretter billeder til brug i video:

 • Nogle videoredigeringsprogrammer kan importere særskilte lag fra en PSD-fil med flere lag.

 • Hvis filen har gennemsigtighed, bevares det i nogle videoredigeringsprogrammer.

 • Hvis der anvendes en lagmaske eller flere lag i filen, er det muligvis ikke nødvendigt at samkopiere lag, men du kan evt. medtage en samkopieret kopi af filen i PSD-format for at gøre filen maksimalt bagudkompatibel.

Størrelsesforhold

Rammestørrelsesforholdet beskriver forholdet mellem bredden og højden i et billedes dimensioner. DV NTSC har f.eks. et rammestørrelsesforhold på 4:3 (eller bredden 4 til højden 3), og en typisk widescreen-ramme har et rammestørrelsesforhold på 16:9. Nogle videokameraer kan optage forskellige billedstørrelsesforhold. Mange kameraer, der har en widescreentilstand, bruger størrelsesforholdet 16:9. Mange professionelle film er optaget med endnu bredere størrelsesforhold.

Størrelsesforhold i Photoshop
4:3-rammestørrelsesforhold (venstre) og bredere 16:9-rammestørrelsesforhold (højre)

Pixelstørrelsesforholdet beskriver forholdet mellem bredden og højden for en enkelt pixel i en ramme. Forskellige videostandarder bruger forskellige pixelstørrelsesforhold. Mange computervideostandarder definerer f.eks. en ramme i størrelsesforholdet 4:3 som 640 pixel bred og 480 pixel høj, hvilket resulterer i kvadratiske pixel. I dette eksempel er forholdet mellem computervideopixel 1:1 (kvadratisk), mens forholdet mellem DV NTSC-pixel er 0,91 (ikkekvadratisk). DV-pixel, som altid er rektangulære, er lodret orienterede i systemer til fremstilling af NTSC-video og vandret orienterede i systemer til fremstilling af PAL-video.

Hvis du viser rektangulære pixel på en skærm, der bruger firkantede pixel, uden at foretage ændringer, bliver billederne forvrængede. Cirkler forvrænges f.eks. til ovaler. Når billederne vises på en fjernsynsskærm, er de derimod korrekt proportionerede, fordi transmissionsskærme anvender rektangulære pixel.

Bemærk:

Når du kopierer eller importerer billeder til et dokument med pixel, der ikke er kvadratiske, konverteres og skaleres billedet automatisk til dokumentets pixelstørrelsesforhold. Billeder, der importeres fra Adobe Illustrator, skaleres også korrekt.

Eksempler på pixel- og rammestørrelsesforhold i Photoshop
Pixel- og rammestørrelsesforhold

A. 4:3-billede med kvadratiske pixel vist på 4:3-computerskærm med kvadratiske pixel B. 4:3-billede med kvadratiske pixel fortolket korrekt til visning på 4:3-tv-skærm med ikke-kvadratiske pixel C. 4:3-billede med kvadratiske pixel fortolket forkert til visning på 4:3-tv-skærm med ikke-kvadratiske pixel 

Oprette et billede til brug i video

 1. Opret et nyt dokument.
 2. Vælg forudindstillingen Film og video i menuen Forudindstilling i dialogboksen Ny.
 3. Vælg den størrelse, der er passende for det videosystem, som billedet skal vises på.
 4. Klik på Avanceret for at angive en farveprofil og et bestemt pixelstørrelsesforhold.

  Bemærk:

  Dokumenter med pixel, der ikke er kvadratiske, åbnes som standard med indstillingen Korrektion af pixelstørrelsesforhold aktiveret. Med denne indstilling skaleres billedet, som det ville blive vist på outputenheden, der ikke anvender kvadratiske pixel (normalt en videoskærm).

 5. Du kan få vist billedet, som det ville blive vist på en computerskærm (kvadratiske pixel) ved at vælge Vis > Korrektion af pixelstørrelsesforhold.
  Cirkel med korrektion af pixelstørrelsesforhold slået til og slået fra i Photoshop
  Cirkel i et NTSC DV-dokument (720 x 480 pixel), der er vist på computerskærm (kvadratiske pixel) med indstillingen Korrektion af pixelstørrelsesforhold slået til (øverst) og Korrektion af pixelstørrelsesforhold slået fra (nederst)

  Bemærk:

  Du kan få vist et billede med Korrektion af pixelstørrelsesforhold slået til og fra samtidig. Sørg for, at billedet med de ikke-kvadratiske pixel er åbent, og at indstillingen Korrektion af pixelstørrelsesforhold er slået til, og vælg Vindue > Arranger > Nyt vindue til [navnet på dokumentet]. Mens det nye vindue er aktivt, skal du vælge Vis > Korrektion af pixelstørrelsesforhold for at slå korrektion af pixelstørrelsesforhold fra.

 6. Hvis du f.eks. har tilsluttet en videoskærm til din computer via FireWire, kan du få vist dokumentet på enheden:
  • Hvis du vil indstille outputindstillinger, inden billedet vises, skal du vælge Filer > Eksporter > Videoeksempel.

  • Hvis du vil have vist billedet uden at angive outputindstillinger, skal du vælge Filer > Eksporter > Send videoeksempel til enhed.

Bemærk:

Når du opretter billeder til video, kan du indlæse et sæt videohandlinger (følger med Photoshop), som automatiserer visse opgaver – f.eks. skalere billeder, så de passer til videoens pixeldimensioner og angive pixelstørrelsesforholdet.

Indlæse videohandlinger

Til videobilleder automatiserer handlinger opgaver, f.eks. låsning af luminansområdet og mætningsniveauerne, så de overholder transmissionsstandarder, tilpasning af størrelsen på og konvertering af et billede til pixel, der ikke er kvadratiske, til brug i dvd-diasshow (NTSC og PAL, standard- og widescreen-størrelsesforhold), oprettelse af en alfakanal fra alle aktuelt synlige lag, justering af billedområder (især tynde streger), der kan forårsage interlace-flimren, og generering af en titelsikker maske.

 1. Vælg Vindue > Handlinger for at få vist handlingspanelet.
 2. Klik på trekanten i øverste højre hjørne af panelet, og vælg Videohandlinger i menuen.

Justere pixelstørrelsesforholdet

Du kan oprette et brugerdefineret pixelstørrelsesforhold i eksisterende dokumenter eller slette eller nulstille pixelstørrelsesforhold, som et dokument tidligere er tildelt.

Tildele et eksisterende dokument en værdi for pixelstørrelsesforholdet

 1. Åbn et dokument, vælg Vis > Pixelstørrelsesforhold, og vælg derefter et pixelstørrelsesforhold, der er kompatibelt med det videoformat, du vil bruge din Photoshop-fil sammen med.

Oprette et brugerdefineret pixelstørrelsesforhold

 1. Åbn et dokument, vælg Vis > Pixelstørrelsesforhold > Brugerdefineret pixelstørrelsesforhold.
 2. Angiv en værdi i tekstboksen Faktor i dialogboksen Gem pixelstørrelsesforhold, angiv et navn for det brugerdefinerede pixelstørrelsesforhold, og klik på OK.

  Det nye brugerdefinerede pixelstørrelsesforhold vises både i menuen Pixelstørrelsesforhold i dialogboksen Ny og i menuen Vis > Pixelstørrelsesforhold.

Slette et pixelstørrelsesforhold

 1. Åbn dokumentet, vælg Vis > Pixelstørrelsesforhold > Slet pixelstørrelsesforhold.
 2. Vælg det element, du vil slette i menuen Pixelstørrelsesforhold i dialogboksen Slet pixelstørrelsesforhold, og klik på Slet.

Nulstille pixelstørrelsesforholdene

 1. Åbn dokumentet, vælg Vis > Pixelstørrelsesforhold > Nulstil pixelstørrelsesforhold.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen:

  Tilføj

  Erstatter de aktuelle pixelstørrelsesforhold med standardværdierne plus eventuelle brugerdefinerede pixelstørrelsesforhold. Denne indstilling kan især bruges, hvis du har slettet en standardværdi og vil gendanne den i menuen, men også vil bevare eventuelle brugerdefinerede værdier.

  OK

  Erstatter de aktuelle pixelstørrelsesforhold med standardværdierne. Brugerdefinerede pixelstørrelsesforhold slettes.

  Annullere

  Annullerer kommandoen.

Forberede billeder til brug i After Effects

Du kan importere en Photoshop-fil (PSD) direkte til et After Effects-projekt med mulighed for at bevare enkelte lag, lagtyper, gennemsigtige områder samt lagmasker og justeringslag (og bevare de enkelte elementer til animation).

 

Bemærk: Du får de bedste resultater ved at arbejde i RGB-tilstand, som bruges af After Effects. After Effects CS3 og nyere kan konvertere filer fra CMYK til RGB. Det kan After Effects 7 og ældre versioner ikke.

Inden du eksporterer en lagdelt Photoshop-fil til brug i After Effects, skal du gøre følgende for at reducere tiden til eksempelvisning og gengivelse og for at undgå problemer med import og opdatering af Photoshop-lag.

 

 • Organiser lagene, og navngiv dem. Hvis du ændrer navnet på et lag eller sletter et lag i et Photoshop-dokument, efter at det er importeret til After Effects, kan After Effects ikke finde det omdøbte eller slettede lag. I projektpanelet i After Effects vises det pågældende lag som manglende. (Du kan også gruppere lag i Smart Objects. F.eks.: Hvis du brugte et sæt lag til at oprette et forgrundsobjekt og et sæt lag til at oprette en baggrund, kan du gruppere dem som et Smart Object og nemt animere et af dem, så det flyver ind foran det andet).
 • Sørg for, at hvert lag har et entydigt navn. Identiske lagnavne kan medføre forvirring.
 • Vælg Altid i menuen Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet i dialogboksen Indstillinger for filhåndtering (Windows) eller Indstillinger for arkivhåndtering (Mac OS).
 • Brug den korrekte forudindstilling for pixeldimensioner til video og film i dialogboksen Nyt dokument.
 • Foretag som nødvendigt farvekorrektion, skalering, beskæring eller andre redigeringer i Photoshop, så After Effects ikke behøver foretage ekstra billedbehandlingsarbejde. En farveprofil kan også tildeles det billede, der svarer til den tiltænkte outputtype, f.eks. Rec. 601 NTSC eller Rec. 709. After Effects kan læse integrerede farveprofiler og fortolke billedets farver i overensstemmelse hermed. Få mere at vide om farveprofiler i Arbejde med farveprofiler.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online