Bland lag og kanaler

Du kan bruge blandingseffekter, der er knyttet til lag, for at kombinere kanaler i og mellem billeder til nye billeder. Du kan bruge enten kommandoen Overfør billede (på enkelte og sammensatte kanaler) eller kommandoen Kalkulationer (på enkelte kanaler). Disse kommandoer indeholder to ekstra blandingstilstande, som ikke er tilgængelige i panelet Lag – Tilføj og Træk fra. Selvom det er muligt at oprette nye kombinationer af kanaler ved at kopiere kanaler til lag i panelet Lag, kan det gøres hurtigere ved at bruge beregningskommandoerne til at blande kanaloplysninger.

Med beregningskommandoerne foretages matematiske beregninger af de samme pixel i to kanaler (pixel med identiske placeringer i billedet), og derefter kombineres resultaterne i en enkelt kanal. To koncepter er vigtige for at forstå, hvordan beregningskommandoerne fungerer:

 • Hver pixel i en kanal har en lysstyrkeværdi. Med kommandoerne Kalkulationer og Overfør billede bearbejdes disse værdier og giver resultatet i form af sammensatte pixel.

 • Disse kommandoer ligger som en maske over pixel i to eller flere kanaler. Billederne, der bruges til beregninger, skal derfor have de samme pixeldimensioner.

Blande kanaler med kommandoen Overfør billede

Med kommandoen Overfør billede kan du blande et billedes lag og kanal (kilden) med et lag og en kanal i det aktive billede (målet).

 1. Åbn kilde- og målbillederne, og vælg det ønskede lag og den ønskede kanal i målbilledet. Pixeldimensionerne i billederne skal være ens, før billednavne vises i dialogboksen Overfør billede.

  Bemærk:

  Hvis farvetilstanden i de to billeder afviger fra hinanden (hvis det ene billede f.eks. er RGB, og det andet er CMYK), kan du overføre en enkelt kanal (men ikke kildens sammensætning) til mållagets sammensætningskanal.

 2. Vælg Billede > Overfør billede.
 3. Vælg det kildebillede, det lag og den kanal, du vil kombinere med målet. Vælg Sammenflettet i feltet Lag for at bruge alle lag i kildebilledet.
 4. Du kan se resultatet i dokumentvinduet ved at vælge Eksempel.
 5. Vælg Inverter for at bruge det negative af kanalindholdet i beregningen.
 6. Vælg en blandingsindstilling til Blanding.

  Få mere at vide om indstillingerne Tilføj og Træk fra i Blandingstilstandene Tilføj og Træk fra. Læs mere om andre blandingsindstillinger under Beskrivelser af blandingstilstande.

 7. Angiv en opacitet for at angive effektens styrke.
 8. Vælg Bevar gennemsigtighed for kun at anvende resultaterne på ugennemsigtige områder i resultatlaget.
 9. Vælg Maske, hvis du vil anvende blandingen gennem en maske. Vælg derefter billedet og laget, som indeholder masken. Til Kanal kan du vælge en vilkårlig farve- eller alfakanal, der skal bruges som masken. Du kan også bruge en maske baseret på den aktive markering eller det valgte lags grænser (Gennemsigtighed). Vælg Inverter for at vende kanalens afmaskede og uafmaskede områder om.

Blande kanaler med kommandoen Kalkulationer

Med kommandoen Kalkulationer kan du blande to individuelle kanaler fra et eller flere kildebilleder. Du kan derefter anvende resultaterne på et nyt billede eller på en ny kanal eller markering i det aktive billede. Du kan ikke anvende kommandoen Kalkulationer på sammensætningskanaler.

 1. Åbn kildebilledet eller -billederne.

  Bemærk:

  Hvis du bruger mere end ét kildebillede, skal billederne have de samme pixeldimensioner.

 2. Vælg Billede > Kalkulationer.
 3. Du kan se resultatet i dokumentvinduet ved at vælge Eksempel.
 4. Vælg første kildebillede, lag og kanal. Hvis du vil bruge alle lagene i kildebilledet, skal du vælge Sammenflettet i feltet Lag.
 5. Vælg Inverter for at bruge det negative af kanalindholdet i beregningen. Vælg Grå til Kanal, hvis du vil dublere effekten af billedkonverteringen til gråtoner.
 6. Vælg det andet kildebillede, lag og kanal, og angiv indstillinger.
 7. Vælg en blandingsindstilling til Blanding.

  Yderligere oplysninger om indstillingerne Tilføj og Træk fra finder du under Blandingstilstandene Tilføj og Træk fra. Læs mere om andre blandingsindstillinger under Beskrivelser af blandingstilstande.

 8. Angiv en opacitet for at angive effektens styrke.
 9. Vælg Maske, hvis du vil anvende blandingen gennem en maske. Vælg derefter billedet og laget, som indeholder masken. Til Kanal kan du vælge en vilkårlig farve- eller alfakanal, der skal bruges som masken. Du kan også bruge en maske baseret på den aktive markering eller det valgte lags grænser (Gennemsigtighed). Vælg Inverter for at vende kanalens afmaskede og uafmaskede områder om.
 10. Angiv i Resultat, om blandingsresultaterne skal indsættes i et nyt dokument, i en ny kanal eller i en ny markering i det aktive billede.

Tilføje og fratrække blandingstilstande

Blandingstilstandene Tilføj og Træk fra kan kun bruges til kommandoerne Overfør billede og Kalkulationer.

Tilføj

Tilføjer pixelværdierne i to kanaler. Dette er en god måde at kombinere billeder på, som ikke overlapper hinanden, i to kanaler.

Eftersom højere pixelværdier repræsenterer lysere farver, bliver billedet lysere ved at tilføje kanaler med overlappende pixel. Sorte områder i begge kanaler forbliver sorte (0 + 0 = 0). Hvid i begge kanaler medfører hvid (255 + vilkårlig værdi = 255 eller større).

Tilføjelsestilstanden deler summen af pixelværdierne med skaleringsmængden og lægger derefter forskydningsværdien til summen. Hvis du f.eks. vil finde gennemsnittet af pixel i to kanaler, skal du lægge dem sammen, dele med 2 og ikke angive en forskydningsværdi.

Skaleringsfaktoren kan være et vilkårligt tal mellem 1,000 og 2,000. Hvis du angiver en højere skaleringsværdi, bliver billedet mørkere.

Med forskydningsværdien kan du gøre pixel i målkanalen lysere eller mørkere med en vilkårlig lysstyrkeværdi mellem +255 og -255. Negative værdier gør billedet mørkere, og positive værdier gør det lysere.

Subtraher

Trækker pixelværdierne i kildekanalen fra de tilsvarende pixel i målkanalen. Som med tilføjelsestilstanden deles resultatet derefter med skaleringsfaktoren og lægges til forskydningsværdien.

Skaleringsfaktoren kan være et vilkårligt tal mellem 1,000 og 2,000. Med forskydningsværdien kan du gøre pixel i målkanalen lysere eller mørkere med en vilkårlig lysstyrkeværdi mellem +255 og -255.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online