Om staffagefarver

Staffagefarver er specielle forblandede trykfarver, der bruges i stedet for eller ud over procestrykfarver (CMYK). Hver staffagefarve kræver sin egen plade på trykpressen. Fordi lak kræver en separat plade, regnes den også for at være en staffagefarve.

Hvis du vil udskrive et billede med staffagefarver, skal du oprette staffagefarvekanaler for at gemme farverne. Hvis du vil eksportere staffagefarvekanaler, skal du gemme filen i DCS 2.0- eller PDF-format.

Vær opmærksom på følgende, når du arbejder med staffagefarver:

 • Til staffagefarvegrafik, der har skarpe kanter, og som skærer det underliggende billede ud, kan du overveje at oprette den ekstra illustration i et sidelayout- eller illustrationsprogram.

 • Hvis du vil anvende staffagefarver som en farvetone i hele billedet, skal du konvertere billedet til duotonetilstand og anvende staffagefarven på en af duotonepladerne. Du kan bruge op til fire staffagefarver, én pr. plade.

 • Navnene på staffagefarverne udskrives på separationerne.

 • Staffagefarver overtrykkes oven på det helt sammensatte billede. De enkelte staffagefarver udskrives i den rækkefølge, de vises med i panelet Kanaler på den måde, at den øverste kanal udskrives som den øverste staffagefarve.

 • Du kan ikke flytte staffagefarver over en standardkanal i panelet Kanaler undtagen i multikanaltilstand.

 • Du kan ikke anvende staffagefarver til de enkelte lag.

 • Hvis et billede med en staffagefarvekanal udskrives på en firfarveprinter, udskrives staffagefarven med en opacitet, der er angivet med indstillingen Soliditet.

 • Du kan flette staffagefarvekanaler med farvekanaler og opdele staffagefarven i dens farvekanalkomponenter.

Oprettelse af en ny staffagefarvekanal

Du kan oprette en ny staffagefarvekanal eller konvertere en eksisterende alfakanal til en staffagefarvekanal.

 1. Vælg Vindue > Kanaler for at få vist panelet Kanaler.
 2. Du kan udfylde et markeret område med en staffagefarve ved at oprette eller indlæse en markering.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en kanal:
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på knappen Ny kanal i panelet Kanaler.

  • Vælg Ny staffagefarvekanal i menuen i panelet Kanaler.

  Hvis du oprettede en markering, udfyldes området med den angivne staffagefarve.

 4. Klik på feltet Farve i dialogboksen Ny staffagefarvekanal. Klik derefter på Farvebiblioteker i farvevælgeren for at vælge fra et brugerdefineret farvesystem, f.eks. PANTONE eller TOYO, og vælg en farve. Se Vælge en staffagefarve.

  Bemærk:

  Hvis du vælger en brugerdefineret farve, kan trykkeriet nemmere sørge for den korrekte trykfarve til reproduktion af billedet.

 5. Skriv et navn til staffagefarvekanalen. Hvis du vælger en brugerdefineret farve, får kanalen automatisk navnet på den pågældende farve.

  Sørg for at navngive staffagefarver, så de kan genkendes af andre programmer, der læser filen. Ellers udskrives filen muligvis ikke.

 6. Angiv en værdi mellem 0 % og 100 % under Soliditet.

  Med denne indstilling kan du simulere tætheden af den udskrevne staffagefarve på skærmen. En værdi på 100 % simulerer en trykfarve, som fuldstændig dækker de underliggende trykfarver (f.eks. en metallisk trykfarve). 0 % simulerer en gennemsigtig trykfarve, som fuldstændig viser de underliggende trykfarver (f.eks. en klar lak). Du kan også bruge denne indstilling til at se, hvor en ellers gennemsigtig staffagefarve (f.eks. en lak) vises.

  Billede med forskellige soliditetsværdier i Photoshop
  Soliditet på 100 % (til venstre), soliditet på 50 % (højre).

  Bemærk:

  Indstillingerne for Soliditet og farvevalg har kun indflydelse på eksempelvisninger og sammensatte tryk. De har ingen indflydelse på trykte separationer.

Konvertere en alfakanal til en staffagefarvekanal

 1. Hvis der er en aktiv markering på billedet, skal du vælge Marker > Fravælg.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på miniaturebilledet for alfakanalen i panelet Kanaler.

  • Vælg alfakanalen i panelet Kanaler, og vælg Kanalindstillinger i panelmenuen.

 3. Vælg Staffagefarve.
 4. Klik på farvefeltet, vælg derefter en farve i farvevælgeren, eller klik på Farvebiblioteker, og vælg en brugerdefineret farve. Klik på OK.
 5. Omdøb eventuelt kanalen.
 6. Klik på OK.

  De områder i kanalen, som indeholder gråtoneværdier, konverteres til staffagefarver.

 7. Vælg Billede > Justeringer > Inverter for at anvende farven på det markerede område i kanalen.

Redigere en staffagefarvekanal for at tilføje eller fjerne farver

 1. Vælg staffagefarvekanalen i panelet Kanaler.
 2. Brug et male- eller redigeringsværktøj til at male i billedet. Mal med sort for at tilføje mere staffagefarve med 100% opacitet, og mal med grå for at tilføje staffagefarve med lavere opacitet.

  Bemærk:

  I modsætning til indstillingen Soliditet i dialogboksen Indstillinger for staffagefarvekanal bestemmer indstillingen Opacitet i male- eller redigeringsværktøjets indstillinger den faktiske trykfarvetæthed, der bruges i det trykte resultat.

Ændre en staffagefarvekanals farve eller soliditet

 1. Dobbeltklik på miniaturebilledet for staffagefarvekanalen i panelet Kanaler.
 2. Klik på farveboksen, og vælg en farve. Klik på Farvebiblioteker for at vælge farver i et brugerdefineret farvesystem som f.eks. PANTONE eller TOYO.
 3. Angiv en soliditetsværdi mellem 0 % og 100 % for at justere farveopaciteten for staffagefarven.

  Bemærk:

  Indstillingerne for Soliditet og farvevalg har kun indflydelse på eksempelvisninger og sammensatte tryk. De har ingen indflydelse på trykte separationer.

Sammenflette staffagefarvekanaler

I RGB- eller CMYK-farvetilstand kan du fjerne staffagefarvekanaler og sammenflette dem med standardfarvekanalerne. Når du sammenfletter staffagefarvekanaler i CMYK-tilstand, stemmer resultatfarverne som regel ikke helt overens med de oprindelige staffagefarver, fordi CMYK-farver ikke kan producere det samme farveområde.

 1. Vælg staffagefarvekanalen i panelet Kanaler.
 2. Vælg Sammenflet staffagefarvekanal i menuen i panelet Kanaler.

  Staffagefarven konverteres til og flettes sammen med farvekanalerne. Staffagefarvekanalen slettes fra panelet.

  Sammenfletning af staffagefarvekanaler samkopierer laginddelte billeder. Den flettede sammensætning afspejler de viste staffagefarveoplysninger, herunder indstillingerne for Soliditet. En staffagefarvekanal med en soliditet på 50% giver f.eks. andre flettede resultater end den samme kanal med en soliditet på 100%.

Justere overlappende staffagefarver

Hvis du vil forhindre, at staffagefarver enten overtrykkes på eller skærer den underliggende staffagefarve ud, skal du fjerne en af staffagefarverne dér, hvor de overlapper hinanden.

Brug en udskrevet prøve af de overtrykte trykfarver til at justere skærmvisningen som hjælp til at vurdere, hvordan farver ser ud, når de udskrives.

Bemærk:

I nogle tilfælde, f.eks. når du bruger lak og refleksionsplader, kan du få brug for, at farver overtrykkes.

 1. Vælg staffagefarvekanalen med den farve, du vil udskrive, i panelet Kanaler.
 2. Brug Vælg > Indlæs det valgte.

  Bemærk:

  Du kan hurtigt vælge et billede i en kanal ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på kanalen i panelet Kanaler.

 3. Vælg staffagefarvekanalen fra trin 1 under Kanal, og klik på OK.
 4. Hvis du vil oprette en diffusering, når den underliggende farve skæres ud, skal du bruge Vælg > Modificer > Udvid eller Sammentræk, afhængigt af om den overlappende staffagefarve er mørkere eller lysere end staffagefarven under den. Brug panelet Kanaler til at vælge den underliggende staffagefarvekanal, som indeholder de områder, du vil udskære. Tryk på Tilbage (Windows) eller Slettetasten (Mac OS).

  Bemærk:

  Du kan bruge denne metode til at udskære områder fra kanaler under en staffagefarve, f.eks. CMYK-kanalerne.

 5. Hvis en staffagefarve i én kanal overlapper mere end én anden staffagefarve, skal du gentage denne fremgangsmåde for hver kanal med områder, der skal fjernes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online