Skalér laget proportionelt

Opdateret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Ved transformering af enhver type lag kan træk i et hjørnehåndtag nu skalere lag proportionelt som standard, hvilket angives af knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) i tilstanden TIL på indstillingslinjen. Hvis du vil ændre standardadfærden for transformering til ikke-proportionel skalering skal du slå Bevar højde/bredde FRA (kædeikon). Når Skift-tasten holdes nede, fungerer nu som en til/fra-knap for knappen Bevar højde/bredde. Hvis knappen Bevar højde/bredde er på TIL, slår Skift-tasten den FRA, når den trykkes ned og omvendt. Photoshop husker din seneste indstillinger for transformering – proportionel eller ikke-proportionel skalering – og det vil være din standardindstilling for transformering, når du starter Photoshop næste gang.

Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering.
Brug knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) på indstillingslinjen for at vælge standardindstillingen for skalering.

Få flere oplysninger i Transformere frit.

Hvordan kan jeg skifte tilbage til den gamle indstilling for transformering?

På menulinjen skal du vælge Rediger (Win)/Photoshop (Mac) > Indstillinger > Generelt og derefter vælge Ældre fri transformering.

Transformere frit

Med kommandoen Fri transformering kan du anvende transformeringer (rotation, skalering, skråtstilling, forvrængning og perspektiv) i en sammenhængende handling. Du kan også anvende en fordrejningstransformering. I stedet for at vælge forskellige kommandoer holder du ganske enkelt en tast nede på tastaturet for at skifte mellem transformeringstyper.

Bemærk:

Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

 1. Markér det, som skal transformeres.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Fri transformering.

  • Hvis du transformerer en markering, et pixelbaseret lag eller en markeringsramme, skal du vælge flytteværktøjet . Vælg derefter Vis transformeringskontrolelementer på indstillingslinjen.

  • Hvis du transformerer en vektorform eller kurve, skal du vælge kurvemarkeringsværktøjet . Vælg derefter Vis transformeringskontrolelementer på indstillingslinjen.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skalere ved at trække, skal du gøre ét af følgende:
   • Hvis knappen Bevar højde/bredde (kædeikon) er TIL på indstillingslinjen, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere laget proportionelt.
   • Hvis Bevar højde/bredde (kædeikon) er FRA på indstillingslinjen, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere lag ikke-proportionelt.
   • Hold Skift-tasten nede under transformering til at skifte mellem proportionel og ikke-proportionel skalering.
  • Hvis du vil skalere numerisk, skal du angive procenter i tekstboksene Bredde og Højde på indstillingslinjen. Klik på kædeikonet for at bevare størrelsesforholdet.

  • Hvis du vil rotere ved at trække, skal du flytte markøren uden for afgrænsningsrammen (den ændres til en buet, tosidet pil ) og derefter trække. Tryk på Skift for at låse rotationen til intervaller af 15.

  • Hvis du vil rotere numerisk, skal du angive grader i rotationstekstboksen på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil forvrænge i forhold til afgrænsningsrammens midtpunkt, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og trække et håndtag.

  • Hvis du vil forvrænge frit, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) og trække et håndtag.

  • Hvis du vil skråtstille, skal du trykke på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (macOS) og trække i et sidehåndtag. Når markøren er placeret over et sidehåndtag, ændres den til et hvidt pilehoved med en lille dobbeltpil.

  • Hvis du vil skråtstille numerisk, skal du angive grader i tekstboksene H (vandret skråtstilling) og V (lodret skråtstilling) på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil anvende perspektiv, skal du trykke på Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift (macOS) og trække i et hjørnehåndtag. Når markøren er placeret over et hjørnehåndtag, ændres den til et gråt pilehoved.

  • Hvis du vil fordreje, skal du klikke på knappen Skift mellem fri transformering og fordrejning på indstillingslinjen. Træk i kontrolpunkter for at redigere elementets form, eller vælg en fordrejningstype i pop op-menuen Fordrejning på indstillingslinjen. Når du har valgt en indstilling i pop op-menuen Fordrejning, vises der et firkantet håndtag, du kan bruge til at justere fordrejningens form.

  • Hvis du vil ændre referencepunktet, skal du klikke på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil flytte et element, skal du angive værdier for den nye placering af referencen i tekstboksene X (vandret placering) og Y (lodret placering) på indstillingslinjen. Klik på knappen Relativ placering for at angive den nye placering i forhold til den aktuelle placering.

  Bemærk:

  Hvis du vil fortryde den sidste justering af et håndtag, skal du vælge Rediger > Fortryd.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at bekræfte transformeringen:

  • Vælg et nyt værktøj.
  • Klik på et lag i panelet Lag. (Denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
  • Klik uden for lærredområdet i dokumentvinduet.
  • Klik uden for afgrænsningsramme på lærredområdet.
  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (macOS), klik på knappen Udfør på indstillingslinjen, eller dobbeltklik i transformeringsmarkeringsrammen.

  Hvis du vil annullere transformeringen, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Annuller på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Når et bitmapbillede (i modsætning til en form eller kurve) transformeres, bliver billedet en smule mindre skarpt, hver gang du foretager en transformering. Det er derfor mere optimalt at bruge flere kommandoer, før den kumulative transformering anvendes, end at anvende hver transformering enkeltvis.