Skalér laget proportionalt

Opdateret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (version 20.0)

Når du transformerer de fleste lagtyper, f.eks. pixellag, typelag, bitmaps, placerede Smart Objects, skal du blot trække i et hjørnehåndtag for at skalere disse lagtyper proportionalt. Hvis du holder Skift-tasten nede, mens du trækker i et hjørnehåndtag under transformeringen, skaleres disse lagtyper ikke-proportionalt.

Men former og kurver (der er vektorer), skaleres ikke-proportionalt som standard, når du trækker i et hjørnehåndtag under transformeringen.

Få flere oplysninger i Transformere frit.

Hvordan slår jeg den nye standardfunktion proportionel skalering fra under transformering af lag?

Afhængigt af din Photoshop-version skal du følge vejledningen nedenfor for at vende tilbage til ældre transformeringsadfærd.

Vejledning til Photoshop-version 20.0.5 (juni 2019-udgivelse)

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Generelt (Windows) eller Photoshop > Præferences > Generelt (macOS).
 2. Vælg Brug ældre Fri transformering
 3. Genstart Photoshop.

Vejledning til Photoshop-versioner 20.0, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.3 og 20.0.4

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Brug Notepad (Windows) eller en teksteditor på macOS til at lave en almindelig tekstfil (.txt).
 2. Skriv nedenstående tekst i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0

 3. (Windows) Gem filen som "PSUserConfig.txt" i mappen med dine Photoshop-indstillinger. [Installation Drive]:\Brugere\[Brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (macOS) Gør følgende:
  1. Gem filen som "PSUserConfig.txt" på skrivebordet.
  2. Control+klik på PSUserConfig.txt, der er gemt på skrivebordet, og vælg Kopiér fra pop op-menuen.
  3. I Finder skal du vælge Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skal du skrive ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  4. Indsæt den kopierede fil på denne placering.
 4. Genstart Photoshop.

Transformere frit

Med kommandoen Fri transformering kan du anvende transformeringer (rotation, skalering, skråtstilling, forvrængning og perspektiv) i en sammenhængende handling. Du kan også anvende en fordrejningstransformering. I stedet for at vælge forskellige kommandoer holder du ganske enkelt en tast nede på tastaturet for at skifte mellem transformeringstyper.

Bemærk:

Hvis du transformerer en form eller en hel kurve, ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer kurve. Hvis du transformerer flere kurvesegmenter (men ikke hele kurven), ændres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

 1. Markér det, som skal transformeres.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Fri transformering.

  • Hvis du transformerer en markering, et pixelbaseret lag eller en markeringsramme, skal du vælge flytteværktøjet . Vælg derefter Vis transformeringskontrolelementer på indstillingslinjen.

  • Hvis du transformerer en vektorform eller kurve, skal du vælge kurvemarkeringsværktøjet . Vælg derefter Vis transformeringskontrolelementer på indstillingslinjen.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • For at skalere ved at trække skal du gøre en af følgende, afhængigt af den lagtype du transformere:
   • Hvis du skalerer lagtyper, f.eks. pixellag, typelag, bitmaps, placerede Smart Objects, skal du trække i et hjørnehåndtag for at skalere proportionalt. Tryk på Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere ikke-proportionalt. 
   • Hvis du skalerer former og kurver (der er vektorer), skal du trække et hjørnehåndtag for at skalere ikke-proportionalt. Tryk på Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere proportionalt.
  • Hvis du vil skalere numerisk, skal du angive procenter i tekstboksene Bredde og Højde på indstillingslinjen. Klik på kædeikonet for at bevare størrelsesforholdet.

  • Hvis du vil rotere ved at trække, skal du flytte markøren uden for afgrænsningsrammen (den ændres til en buet, tosidet pil ) og derefter trække. Tryk på Skift for at låse rotationen til intervaller af 15.

  • Hvis du vil rotere numerisk, skal du angive grader i rotationstekstboksen på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil forvrænge i forhold til afgrænsningsrammens midtpunkt, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) og trække et håndtag.

  • Hvis du vil forvrænge frit, skal du trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (macOS) og trække et håndtag.

  • Hvis du vil skråtstille, skal du trykke på Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (macOS) og trække i et sidehåndtag. Når markøren er placeret over et sidehåndtag, ændres den til et hvidt pilehoved med en lille dobbeltpil.

  • Hvis du vil skråtstille numerisk, skal du angive grader i tekstboksene H (vandret skråtstilling) og V (lodret skråtstilling) på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil anvende perspektiv, skal du trykke på Ctrl+Alt+Skift (Windows) eller Kommando+Alternativ+Skift (macOS) og trække i et hjørnehåndtag. Når markøren er placeret over et hjørnehåndtag, ændres den til et gråt pilehoved.

  • Hvis du vil fordreje, skal du klikke på knappen Skift mellem fri transformering og fordrejning på indstillingslinjen. Træk i kontrolpunkter for at redigere elementets form, eller vælg en fordrejningstype i pop op-menuen Fordrejning på indstillingslinjen. Når du har valgt en indstilling i pop op-menuen Fordrejning, vises der et firkantet håndtag, du kan bruge til at justere fordrejningens form.

  • Hvis du vil ændre referencepunktet, skal du klikke på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil flytte et element, skal du angive værdier for den nye placering af referencen i tekstboksene X (vandret placering) og Y (lodret placering) på indstillingslinjen. Klik på knappen Relativ placering for at angive den nye placering i forhold til den aktuelle placering.

  Bemærk:

  Hvis du vil fortryde den sidste justering af et håndtag, skal du vælge Rediger > Fortryd.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at bekræfte transformeringen:

  • Vælg et nyt værktøj.
  • Klik på et lag i panelet Lag. (Denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
  • Klik uden for lærredområdet i dokumentvinduet.
  • Klik uden for afgrænsningsramme på lærredområdet.
  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (macOS), klik på knappen Udfør på indstillingslinjen, eller dobbeltklik i transformeringsmarkeringsrammen.

  Hvis du vil annullere transformeringen, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Annuller på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Når et bitmapbillede (i modsætning til en form eller kurve) transformeres, bliver billedet en smule mindre skarpt, hver gang du foretager en transformering. Det er derfor mere optimalt at bruge flere kommandoer, før den kumulative transformering anvendes, end at anvende hver transformering enkeltvis.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online