Placer med linealværktøjet

Linealværktøjet  hjælper dig med at placere billeder eller elementer nøjagtigt. Linealværktøjet beregner afstanden mellem to punkter i arbejdsrummet. Når du måler fra ét punkt til et andet, tegnes der en streg, som ikke udskrives, og indstillingslinjen og infopanelet viser følgende oplysninger:

 • Startplaceringen (X og Y)

 • Den vandrette (B) og lodrette (H) afstand fra x- og y-akserne

 • Den vinkel, der er målt i forhold til aksen (A)

 • Den samlede afstand (D1)

 • De to afstande (D1 og D2), når du bruger en vinkelmåler

  Alle mål med undtagelse af vinklen beregnes i den måleenhed, der er indstillet i dialogboksen Enheds- & linealindstillinger.

  Hvis dokumentet har en eksisterende målestreg, vises den, når linealværktøjet vælges.

Måle mellem to punkter

 1. Vælg linealen . (Hvis linealen ikke er synlig, skal du holde pipetten nede).
 2. Træk fra startpunktet til slutpunktet. Hold Skift nede for at begrænse værktøjet til intervaller på 45°.
 3. Hvis du vil oprette en vinkelmåler ud fra en eksisterende målestreg, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække i en vinkel fra den ene ende af målestregen eller dobbeltklikke på stregen og trække. Hold Skift nede for at begrænse værktøjet til intervaller på 45°.

Redigere en målelinje

 1. Vælg linealen .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skalere stregen, skal du trække den ene ende af en eksisterende målestreg.

  • Hvis du vil flytte stregen, skal du placere markøren på stregen (ikke på et af endepunkterne) og trække stregen.

  • Hvis du vil fjerne stregen, skal du placere markøren på stregen (ikke på et af endepunkterne) og trække stregen ud af billedet eller klikke på Ryd på værktøjsindstillingslinjen.

  Bemærk:

  Du kan trække en målestreg ud på et element, der skal være vandret eller lodret, og derefter vælge Billede > Billedrotation > Vilkårligt. Den rotationsvinkel, der er nødvendig for, at billedet rettes op, angives automatisk i dialogboksen Roter lærred.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online