Photoshop har en intelligent mekanisme til automatisk reducering af billedsløring på grund af kamerabevægelser. Hvis det er nødvendigt, kan du justere avancerede indstillinger for at gøre billedet endnu skarpere. Filteret Reducering af rystelser i menuen Filter > Skarphed kan reducere flere forskellige typer sløring på grund af kamerabevægelser, herunder lineær bevægelse, bueformet bevægelse, rotationsbevægelse og zigzagbevægelse.

Reducering af kamerarystelser i Photoshop
Originalt billede (venstre), billedet efter reduktion af kamerarystelser (højre)

Video | Brug af filteret til reducering af kamerarystelser

Video | Brug af filteret til reducering af kamerarystelser
Har du taget et billede, der er lidt sløret på grund af kamerarystelser? Rafael Concepcion viser, hvordan du kan bruge det nye filter til at gøre billedet skarpere.
Rafael Concepcion

Billeder, der egner sig til reducering af kamerarystelser

Funktionen til reducering af kamerarystelser virker bedst på velbelyste billeder fra stillbilledkameraer uden for meget billedstøj. De følgende typer stillbilleder er specielt egnede til reducering af rystelser:

 • Indendørs- og udendørsbilleder taget med en lang brændvidde
 • Indendørsbilleder af en statisk scene taget med en lav lukkerhastighed og uden blitz

Derudover kan reducering af rystelser hjælpe med til at gøre sløret tekst skarpere i billeder, der er påvirket af kamerabevægelse.

Brug automatisk reducering af kamerarystelser

 1. Åbn billedet.
 2. Vælg Filter > Skarphed > Reducering af rystelser. Photoshop analyserer automatisk det område af billedet, der bedst egner sig til reducering af rystelser, bestemmer sløringens art og ekstrapolerer de pågældende korrektioner på hele billedet. Det korrigerede billede vises til din vurdering i dialogboksen Reducering af rystelser.

Bemærk:

Med brug af detaljeringsluppen i ruden nederst til højre kan du nøje undersøge det område, der er i fokus. Du kan om nødvendigt zoome ind eller zoome ud på et billedelement. Når du trækker håndværktøjet hen over detaljeringsluppen for at undersøge et billedområde, kan du slippe museknappen for at se et eksempel på de ændringer, der er udført på området med funktionen til reducering af rystelser.

Bemærk:

Hvis der ikke kan ses korrektioner af billedet i dialogboksen Reducering af rystelser, skal du kontrollere, at funktionen Eksempel i ruden til højre er aktiveret.

Brug flere sløringsrammer til reducering af kamerarystelser

En sløringsramme angiver sløringens form og omfang for det valgte område af billedet. Forskellige områder i billedet kan have sløring med forskellige former. Automatisk reducering af kamerarystelser bruger kun sløringsrammen for det område i billedet, som Photoshop som standard har bestemt som det bedst egnede til vurdering af sløring. Hvis du ønsker at finjustere billedet yderligere, kan du få Photoshop til at beregne og korrigere for sløringsrammer i flere områder.

De relevante sløringsrammer fremgår af panelet Avanceret i dialogboksen Reducering af rystelser. Du kan klikke på en sløringsramme for at zoome ind på den.

Flere sløringsrammer i Photoshop
Flere sløringsrammer i panelet Avanceret

Opret og rediger sløringsrammer

I Photoshop kan du oprette og ændre sløringsrammer på flere forskellige måder. Opret sløringsrammer i de områder af billedet, hvor der er kantkontrast, for at opnå de bedste resultater. Området mærket med A i illustrationen herunder er for eksempel bedre egnet til vurdering af sløring end det område, der er mærket med B.

Opret og rediger sløringsrammer i Photoshop
På grund af kontraster i teksturen er A bedre egnet til vurdering af sløring end B

Skift størrelse på/flyt grænserne for det område, der bliver fokuseret på

Du kan opdatere den tilknyttede sløringsramme ved blot at flytte grænserne for det område, der bliver fokuseret på. For at skifte fokus til et andet område, kan du trække i centerpunktet i det område, der i øjeblikket er i fokus.

Få Photoshop til at foreslå et nyt område til vurdering af sløring

 1. Klik på ikonet Tilføj foreslået sløringsramme() i panelet Avanceret i ruden til højre. Photoshop fremhæver et nyt område i billedet, der egner sig til vurdering af sløring, og opretter dets sløringsramme.
 2. Tilføj om nødvendigt flere sløringsrammer.

Bemærk:

Klik på papirkurvsikonet () for at slette en eller flere markerede sløringsrammer.

Manuel markering af et nyt billedområde

 1. Klik på ikonet Værktøj til vurdering af sløring () i øverste venstre hjørne af dialogboksen Reducering af rystelser.
 2. Træk et markeringsrektangel hvor som helst på billedet. Photoshop opretter automatisk en sløringsramme for det område, du markerede.
 3. Tilføj om nødvendigt flere sløringsrammer.

Opret en sløringsramme, ved at benytte Værktøj til sløringsretning

 1. Vælg Værktøj til sløringsretning () i panelet til venstre.
 2. Træk en lige linje på billedet, som repræsenterer sløringsretningen.
 1. Juster om nødvendigt Sløringsrammelængden og Sløringsrammeretningen.
Længde og bredde af sløringsrammen
Længde og bredde af sløringsrammen

Rediger en sløringsramme med detaljeringsluppen

 1. Brug detaljeringsluppen til at fokusere på et nyt billedområde, der egner sig til reducering af kamerarystelser.
 2. Klik på ikonet Forstærk ved luppens placering () for at flytte fokus i den venstre rude til det fremhævede område i detaljeringsluppen. Sløringsrammen for det område, der tidligere blev vist i detaljeringsluppen , bliver automatisk opdateret.

Bemærk:

Tastaturgenvejen Q lader dig fastgøre/frigøre detaljeringsluppen.

Rediger en sløringsramme med detaljeringsluppen i Photoshop
Rediger en sporingsramme med detaljeringsluppen

Vis og anvend flere sløringsrammer

Når du har tilføjet de nødvendige sløringsrammer, kan du vælge én eller flere af dem i panelet Avanceret for at anvende dem på billedet.

Visning og sammenligning af resultaterne for to sløringsrammer

 • Vælg sløringsrammerne i panelet Avanceret, mens Ctrl-tasten (Windows) eller Kommando-tasten (Mac) holdes nede. Photoshop viser ruden med forhåndsvisninger for de valgte sløringsrammer.
Resultater for to sløringsrammer i Photoshop
Resultaterne af to sløringsrammer vist side om side

Bemærk:

Under forhåndsvisning af resultaterne for to sløringsrammer ved siden af hinanden, kan du hurtigt justere Udjævningog Undertrykkelse af artefakter, samt se hvorledes dine ændringer påvirker billedet. Se Udjævning og Undertykkelse af artefakter.

Dubler en sløringsramme

 • Træk en sløringsramme hen på ikonet Tilføj foreslået sløringsramme ().

Photoshop opretter så en kopi af sløringsrammen og låser den dublerede kopi.

Bemærk:

Det er nyttigt at oprette dublerede kopier af sløringsrammer, når du hurtigt vil justere Udjævning og Undertrykkelse af artefakter, samt se forhåndsvisning af, hvordan dine ændringer påvirker billedet. Se Udjævning og Undertrykkelse af artefakter.

Arbejde med dublerede sløringsrammer i Photoshop
Arbejde med dublerede sløringsrammer

Genbrug sløringsrammer

Når du har oprettet sløringsrammer, kan du gemme dem og bruge dem på andre billeder.

 1. Vælg en eller flere sløringsrammer.
 2. Vælg Gem sløringsramme i harmonikamenuen i panelet Avanceret. Sløringsrammerne kan gemmes i to formater: KNL og PNG.

Når du ønsker at genbruge de gemte sløringsrammer på et andet billede, kan du bruge indstillingen Indlæs i harmonikamenuen i panelet Avanceret.

Gem og indlæs sløringsrammer i Photoshop
Sådan gemmes og indlæses sløringsrammer

Avancerede indstillinger for sløringsrammer

Med de avancerede indstillinger for sløringsrammer kan du finjustere reduceringen af kamerarystelser yderligere.

Sløringsrammegrænser

Indstillingen Sløringsrammegrænser repræsenterer den fastsatte størrelse af sløringsrammen. Du kan om nødvendigt justere denne værdi.

Kildestøj

Photoshop anslår automatisk mængden af støj i billedet. Vælg om nødvendigt en anden værdi (Auto/Lav/Mellem/Høj).

Udjævning

Udjævning reducerer støj forårsaget af forøgelse af skarpheden. Du kan flytte skydeknappen til en anden værdi end standardværdien på 30 %. Det anbefales at bruge en lav indstilling for Udjævning.

Undertrykkelse af artefakter

Der vil af og til kunne observeres visse synlige støjartefakter, når et billede gøres skarpere. Følg disse trin for at undertrykke disse artefakter:

 1. Vælg Undertrykkelse af artefakter.

Bemærk:

Når Undertrykkelse af artefakter er slået til, genererer Photoshop grove forhåndsvisninger. Grove forhåndsvisninger er skarpere, men de indeholder også flere støjartefakter.

 1. Indstil skydekontrollen Undertrykkelse af artefakter til en højere værdi. 100 %'s undertrykkelse af artefakter resulterer i det oprindelige billede, mens der ved artefaktundertrykkelse på 0 % ikke undertrykkes nogen støjartefakter.

Bemærk:

Undertrykkelse af artefakter virker bedst til at undertrykke mellemstor støjtæthed.

Undertrykkelse af artefakter i Photoshop
Undertrykkelse af artefakter

Støjartefakter i Photoshop
Støjartefakter i Photoshop
Støjartefakter

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online