Klargøre billeder til trykpresse

I Photoshop kan du forberede billedfiler til offset-litografi, digital trykning, dybtryk og andre professionelle trykprocesser.

Arbejdsforløbet afhænger af prepress-faciliteterne. Inden du begynder et arbejdsforløb til professionel trykning, bør du kontakte prepress-personalet for at få oplysninger om deres krav. For eksempel vil de måske helst have, at du ikke konverterer til CMYK på noget tidspunkt, fordi de skal bruge prepress-specifikke indstillinger. I følgende afsnit beskrives nogle scenarier for forberedelse af billedfiler, der giver de forventede resultater på tryk:

 • Arbejd kun i RGB-tilstand, og sørg for, at billedfilen er kodet med RGB-arbejdsområdets profil. Hvis trykkeriet bruger et farvestyringssystem, bør filens integrerede profil kunne bruges til at foretage en nøjagtig konvertering til CMYK, inden film og trykplader produceres.

 • Arbejd i RGB-tilstand, indtil du er færdig med at redigere billedet. Konverter derefter billedet til CMYK-format, og foretag eventuelt farve- og tonejusteringer. Kontroller især de lyse og mørke områder i billedet. Bruge justeringslag for Niveauer, Kurver eller Farvetone/-mætning til at foretage korrektioner. Disse justeringer bør være meget små. Samkopier eventuelt filen, og send derefter CMYK-filen til trykkeriet.

 • Anbring RGB- eller CMYK-billedet i Adobe InDesign eller Adobe Illustrator. Generelt set bliver de fleste billeder, der udskrives på en professionel trykpresse, ikke udskrevet direkte fra Photoshop, men fra et sidelayoutprogram som f.eks. Adobe InDesign eller et illustrationsprogram som f.eks. Adobe Illustrator. Yderligere oplysninger om at importere Photoshop-filer til Adobe InDesign eller Adobe Illustrator finder du i Adobe InDesign Hjælp eller Adobe Illustrator Hjælp.

Du bør være opmærksom på følgende forhold, når du arbejder på et billede, der skal udskrives på et professionelt trykkeri:

 • Hvis du kender trykpressens egenskaber, kan du angive højlys- og skyggeoutput for at bevare bestemte detaljer.

 • Hvis du bruger en skrivebordsprinter til at kontrollere, hvordan den endelige udskrift kommer til at se ud, skal du være opmærksom på, at en skrivebordsprinter ikke kan gengive outputtet på samme måde som en professionel trykpresse. En professionel farvekorrektur giver en mere nøjagtig prøveudskrift af det færdigtrykte materiale.

 • Hvis du har en profil fra en professionel trykpresse, kan du vælge den sammen med kommandoen Korrekturopsætning og derefter foretage en skærmkorrektur med kommandoen Korrekturfarver. Brug denne metode til at få vist den endelige udskrift på skærmen.

Bemærk:

Nogle trykkerier foretrækker muligvis at modtage dine dokumenter i PDF-format, især hvis dokumenterne skal overholde PDF/X-standarder. Læs Gemme i Photoshop PDF-format.

Angive outputindstillinger

Hvis du vil klargøre billeder til professionel trykning direkte fra Photoshop, kan du vælge og få vist flere forskellige sidemærker og andre outputindstillinger ved hjælp af kommandoen Udskriv. Generelt set bør disse outputindstillinger kun angives af professionelle prepressmedarbejdere eller personer med kendskab til professionel trykning.

Sidemærker for printere i Photoshop
Sidemærker

A. Nuancelinje for farveforløb B. Mærke C. Registreringsmærker D. Progressiv farvelinje E. Hjørneskæremærke F. Centreret skæremærke G. Beskrivelse H. Stjernemål 
 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Output i pop op-menuen.
 3. Vælg en eller flere af følgende muligheder:

  Kalibreringslinjer

  Udskriver en 11-trins gråtoneskala, en tæthedsovergang fra 0 til 100% i stigninger på 10%. Med en CMYK-farveseparation udskrives en nuancelinje for farveforløb til venstre for hver CMYK-plade og en progressiv farvelinje til højre.

  Bemærk:

  Kalibreringslinjer, pasmærker, skæremærker og mærker udskrives kun, hvis papiret er større end det udskrevne billede.  

  Registreringsmærker

  Udskriver pasmærker på billedet (inkl. 'bull's-eyes'-mærker og stjernemål). Disse kontrolmærker bruges først og fremmest til at justere farveseparationer på PostScript-printere.

  Hjørneskæremærker

  Udskriver skæremærker, hvor siden skal beskæres. Du kan udskrive skæremærker ved billedets hjørner. På PostScript-printere udskrives stjernemål også, hvis denne indstilling vælges.

  Centrerede skæremærker

  Udskriver skæremærker, hvor siden skal beskæres. Du kan udskrive skæremærker centreret mellem billedkanterne.

  Beskrivelse

  Udskriver enhver beskrivelse på op til 300 tegn, der er indtastet i dialogboksen Filoplysninger. Beskrivelsen udskrives altid med en almindelig Helvetica-skrifttype på 9 punkter.

  Mærker

  Udskriver filnavnet oven over billedet. Hvis der udskrives separationer, udskrives separationsnavnet som en del af etiketten.

  Emulsion nedad

  Denne indstilling gør det muligt at læse tekst, når emulsionen vender nedad, dvs. når det lysfølsomme lag på et stykke film eller fotopapir vender bort fra dig. Normalt udskrives billeder på papir med emulsionen opad, og derfor kan teksten læses, når det lysfølsomme lag vender mod dig. Billeder, der udskrives på film, udskrives ofte med emulsionen nedad.

  Negativ

  Udskriver en inverteret version af hele outputtet, inklusive alle masker og eventuelle baggrundsfarver. Til forskel fra kommandoen Inverter i menuen Billede konverterer indstillingen Negativ kun outputtet til et negativ. Billedet på skærmen konverteres ikke. Hvis du udskriver separationer direkte til film, ønsker du sandsynligvis et negativ, selvom filmpositiver er almindelige i mange lande. Spørg dit trykkeri, hvad der kræves. Hvis du vil finde ud af, hvilken side der er emulsionssiden, kan du undersøge filmen under et klart lys, når den er blevet fremkaldt. Den matte side er emulsionssiden, og den blanke side er basissiden. Find ud af, om trykkeriet kræver film med positiv emulsion opad, negativ emulsion opad, positiv emulsion nedad eller negativ emulsion nedad.

  Baggrund

  Vælger en baggrundsfarve, som udskrives på siden uden for billedområdet. For eksempel kan det være en god ide med en sort eller farvet baggrund på dias, der udskrives til brug på en fremviser. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du klikke på Baggrund og derefter vælge en farve i farvevælgeren. Denne indstilling benyttes udelukkende til udskrivning. Den har ingen indflydelse på selve billedet.

  Ramme

  Udskriver en sort ramme omkring et billede. Indtast et tal, og vælg en måleenhed for at angive rammens bredde.

  Forløb

  Udskriver skæremærker inden for snarere end uden for billedet. Brug denne indstilling til at beskære billedet inde i grafikken. Indtast et tal, og vælg en måleenhed for at angive forløbets bredde.

  Interpolation

  Reducerer det kantede udseende på et billede med lav opløsning ved automatisk at definere nye billeddata, mens der udskrives (på PostScript-printere). Nye billeddata kan dog medføre, at billedkvaliteten mister skarphed.

Du kan finde oplysninger om funktionen Medtag vektordata under Udskrivning af vektordata.

Når du forbereder billedet til prepress og arbejder med CMYK-billeder eller billeder med staffagefarver, kan du udskrive hver farvekanal som en separat side.

Bemærk:

Separationer fra CMYK-, duotone- eller multikanaldokumenter, der udskrives på ikke-Postscript-printere, svarer muligvis ikke til dem, der udskrives på Postscript-printere.

Farvekanaler udskrevet som separate sider i Photoshop
Hver farvekanal udskrevet som separat side.

Bemærk:

Hvis du udskriver et billede fra et andet program, og du vil udskrive staffagefarvekanaler til staffagefarveplader, skal du først gemme filen i DCS 2.0-format. DCS 2.0 bevarer staffagefarvekanaler. Dette format understøttes af programmer som f.eks. Adobe InDesign og QuarkXPress.

 1. Sørg for, at dokumentet er i CMYK-farver, multikanal- eller duotonetilstand, og vælg derefter Filer > Udskriv.
 2. Vælg Separationer i rullemenuen Farvehåndtering.

  Bemærk:

  Afhængigt af printeren og printerdriverne på computeren vises disse indstillinger muligvis også i dialogboksen Udskriftsindstillinger. Klik på knappen Egenskaber i Windows for at få adgang til printerdriverens indstillinger. Brug pop op-menuen i Mac OS i dialogboksen Udskriftsindstillinger, der åbnes.

 3. Klik på Udskriv. Separationer udskrives for hver farve i billedet.

Forberede et billede med staffagefarvekanaler til udskrivning fra et andet program

 1. Hvis billedet er et duotone-billede, skal du konvertere det til multikanalfarvetilstand.
 2. Gem billedet i DCS 2.0-format.
 3. Fravælg indstillingerne Medtag halvtoneraster og Medtag overførselsfunktion i dialogboksen DCS 2.0-format.
 4. Åbn eller importer billedet i Photoshop, og indstil dine rastervinkler. Sørg for at fortælle trykkeriet, hvilken staffagefarve du vil anvende til hver farveplade.

  Bemærk:

  Du kan placere en PSD-fil, der indeholder staffagefarver, direkte i Illustrator eller InDesign uden særlige forberedelser.

Oprettelse af en diffuseringsfarve

En diffusering er en overlapning, som forhindrer, at der opstår små huller i det udskrevne billede på grund af en lille pasningsfejl på trykpressen. Kontakt trykkeriet, inden du foretager diffusering. I de fleste tilfælde afgør trykkeriet, om diffusering er nødvendig. I givet fald bliver du underrettet om, hvilke værdier du skal angive i dialogboksen Diffusering.

Diffusering for at undgå pasningsfejl i Photoshop
Diffusering til korrektion af pasningsfejl

A. Pasningsfejl uden diffusering B. Pasningsfejl med diffusering 

Diffusering er beregnet til at korrigere pasningsfejl i rene farver. Generelt set skal du ikke angive diffusering i halvtonebilleder, f.eks. fotografier. Overdreven diffusering kan resultere i en kontureffekt. Disse problemer er muligvis ikke synlige på skærmen, men kan vise sig på udskriften. Photoshop bruger standardregler fordiffusering:

 • Alle farver spredes under sort.

 • Lysere farver spredes under mørkere farver.

 • Gul spredes under cyan, magenta og sort.

 • Ren cyan og ren magenta spredes ligeligt under hinanden.

 1. Hvis du vil se billedet i outputenhedens farverum, skal du vælge Rediger > Konverter til profil. Se Konvertering af dokumentfarver til en anden profil (Photoshop).
 2. Vælg billede > Diffusering.
 3. For Bredde skal du angive den diffuseringsværdi, som trykkeriet har angivet. Vælg derefter en måleenhed, og klik på OK. Kontakt trykkeriet for at få oplyst, hvor stor pasningsfejl du kan forvente.

Bestemme scanningsopløsning for udskrivning

Du kan bruge en række teknikker til at bestemme den opløsning, hvorved et foto skal scannes. Hvis du scanner fotos, der skal udskrives, og du kender den nøjagtige størrelse og udskrivningens rasterfrekvens, kan du bruge følgende teknikker til at bestemme scanningsopløsningen. Ofte er det nemmere at scanne ved scannerens maksimale optiske opløsning og derefter ændre billedets størrelse i Photoshop.

Anslå scanningsopløsningen

Du kan bestemme opløsningen til scanningen ved hjælp af de oprindelige og endelige billeddimensioner og outputenhedens opløsning. Scanningsopløsning oversættes til billedopløsning, når du åbner det scannede billede i Photoshop.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I forbindelse med laserprintere og imagesettere skal du gange printerens rasterfrekvens med 2. Du kan finde printerens rastertæthed ved at se i dokumentationen til printeren eller spørge forhandleren.

  • Til inkjetprintere skal du se i dokumentationen til printeren for at få oplysninger om den optimale opløsning. Mange dye sublimation-printere og enheder, der udskriver direkte på fotopapir, har en optimal opløsning på 300 til 400 dpi.

 2. Fastlæg forholdet mellem dimensionerne på det endelige billede og det originale billede. Forholdet mellem et endeligt billede på 6 gange 9 tommer og et originalt billede på 2 gange 3 tommer er f.eks. 3:1.
 3. Gang resultatet i trin 1 med resultatet i trin 2.

  Antag f.eks., at du udskriver på en fotosætter med en rastertæthed på 85 lpi, og forholdet mellem det endelige billede og originalen er 3:1. Gang først 85 (rastertætheden) med 2 for at få 170. Gang derefter 170 med 3 for at få en scanningsopløsning på 510 ppi. Hvis du udskriver på en inkjetprinter med en optimal opløsning på 300 dpi, skal du gange 300 med 3 for at få en scanningsopløsning på 900.

  Bemærk:

  Forskellige farveseparationsprocedurer kan kræve forskellige forhold mellem billedopløsning og rastertæthed. Det er en god idé at kontakte trykkeriet, før du scanner billedet.

Beregne filstørrelsen før et billede scannes

Du kan oprette en dummyfil for at forudsige den nødvendige filstørrelse til det endelige output af scanningen.

 1. Vælg Filer > Ny i Photoshop.
 2. Indtast bredden, højden og opløsningen på det endelige udskrevne billede. Opløsningen skal være 1,5 til 2 gange den rastertæthed, du skal bruge til at udskrive. Sørg for, at den ønskede scanningsmetode er valgt. Dialogboksen Nyt/Ny viser filstørrelsen.

  Lad os f.eks. antage, at det endelige billede skal være 4 tommer bredt og 5 tommer højt. Du vil udskrive det med en raster på 150 i forholdet 2:1, så du indstiller opløsningen til 300. Den oprettede filstørrelse er 5,15 MB.

  Når du vil starte scanningen, skal du indtaste filstørrelsen i scannerindstillingerne. Du skal ikke bekymre dig om opløsning eller billeddimensioner. Når du har scannet billedet og importeret det til Photoshop, skal du bruge kommandoen Billedstørrelse (med indstillingen Nye billeddata fravalgt) til at angive den korrekte bredde og højde til billedet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online