Dette dokument beskriver forskellige metoder, du kan bruge til at justere dit billeds beskæring, rotation og lærredstørrelse.

Video | Cropping and straightening photos

Video | Cropping and straightening photos
Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes forklarer beskæring og opretning af billeder i Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Beskære et billede ved hjælp af kommandoen Beskær

 1. Brug et markeringsværktøj til at markere den del af billedet, som du vil bevare.
 2. Vælg Billede > Beskær.

Beskære et billede ved hjælp af kommandoen Studs

Med kommandoen Studs beskæres et billede ved at fjerne uønskede billeddata på andre måder end kommandoen Beskær. Du kan beskære et billede ved at studse omgivende gennemsigtige pixel eller baggrundspixel i den farve, du angiver.

 1. Vælg Billede > Studs.
 2. Vælg en indstilling i dialogboksen Studs:
  • Gennemsigtige pixel for at skære gennemsigtigheden ved billedets kanter væk, så det mindste billede med ikke-gennemsigtige pixel bliver tilbage.
  • Farve på øverste venstre pixel for at fjerne et område baseret på den øverste venstre pixels farve fra billedet.
  • Farve på nederste højre pixel for at fjerne et område baseret på den nederste højre pixels farve fra billedet.
 3. Vælg et eller flere områder af billedet, der skal skæres væk: Top, Nederst, Venstre eller Højre.

Sådan beskærer og retter du scannede fotografier op

Du kan placere flere fotos på scanneren og scanne dem på én gang, hvorved der oprettes en enkelt billedfil. Kommandoen Beskær og ret fotografier op er en automatisk funktion, der kan oprette særskilte billedfiler fra scanningen af flere billeder.

Du opnår de bedste resultater ved at holde en afstand på ca. 0,3 cm mellem billederne i scanningen, og baggrunden (typisk scannerunderlaget) skal være en ensartet farve uden for meget støj. Kommandoen Beskær og ret fotografier op fungerer bedst på billeder med tydeligt skitserede konturer. Hvis kommandoen Beskær og ret fotografier op ikke kan behandle billedfilen korrekt, skal du bruge beskæringsværktøjet.

 1. Åbn den scannede fil, der indeholder de billeder, du vil adskille.
 2. Vælg det lag, der indeholder billederne.
 3. (Valgfrit) Tegn en markering omkring de billeder, du vil behandle.
 4. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Automatiser > Beskær og ret fotografier op. De scannede billeder behandles, og hvert billede åbnes derefter i sit eget vindue.

  Bemærk:

  Hvis kommandoen Beskær og ret fotografier op opdeler et af billederne forkert, skal du oprette en markeringsramme omkring billedet og en del af baggrunden og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) nede, mens du vælger kommandoen. Ændringstasten angiver, at kun ét billede skal adskilles fra baggrunden.

Sådan rettes et billede op

Linealen har funktionen Billeopretning som hurtigt justerer billeder med horisonten, mure på bygninger og andre nøgleelementer.

 1. Vælg linealen . (Hvis den ikke er synlig, kan du klikke på og holde pipetten nede for at få vist linealen).

 2. I billedet skal du trække markøren hen over et vigtigt vandret eller lodret element.

 3. Klik så på Billedopretning i indstillingslinjen.

  Photoshop strækker billedet og beskærer det automatisk. Vælg Rediger > Fortryd for at få vist de billedområder, der går ud over grænserne for det nye dokument.

  Bemærk:

  Du kan helt undgå automatisk beskæring ved at trykke på Alt (Windows) eller Option (Mac OS) og holde tasten nede, når du klikker på Billedopretning.

Rotere eller vende et helt billede

Bemærk:

Billedrotation udgør destruktiv redigering og ændrer rent faktisk filoplysningerne. Hvis du vil rotere billedet til visning på en måde, der ikke er destruktiv, skal du bruge rotationsværktøjet.

Med kommandoen Billedrotation kan du rotere eller vende et helt billede. Kommandoerne fungerer ikke på individuelle lag eller dele af lag, kurver eller markeringsrammer. Hvis du vil rotere en markering eller et lag, skal du bruge kommandoerne Transformer eller Fri transformering.

Roter et billede
Roterende billeder

A. Vend vandret B. Originalbillede C. Vend lodret D. Roter 90° mod uret E. Roter 180° F. Roter 90° med uret 
 1. Vælg Billede > Billedrotation, og vælg derefter en af følgende kommandoer i undermenuen:

  180°

  Roterer billedet en halv omgang.

  90° med uret

  Roterer billedet en kvart omgang med uret.

  90° mod uret

  Roterer billedet en kvart omgang mod uret.

  Vilkårligt

  Roterer billedet med den vinkel, du angiver. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive en vinkel mellem -359.99 og 359.99 i vinkeltekstboksen. (I Photoshop kan du vælge Med uret eller Mod uret for at rotere med eller mod uret). Klik derefter på OK.

  Vip lærredet vandret eller lodret

  Vipper billedet langs den tilsvarende akse.

Ændring af lærredsstørrelsen

Lærredsstørrelsen er et fuldt redigerbart område af et billede. Med kommandoen Lærredsstørrelse kan du forøge eller formindske billedets lærredsstørrelse. Ved at forøge lærredsstørrelsen tilføjes der plads omkring et eksisterende billede. Hvis du formindsker et billedes lærredsstørrelse, beskæres billedet. Hvis du forøger lærredsstørrelsen for et billede med gennemsigtig baggrund, er det tilføjede lærred gennemsigtigt. Hvis billedet ikke har en gennemsigtig baggrund, er der mange muligheder for at bestemme farven på det tilføjede lærred.

 1. Vælg Billede > Lærredsstørrelse.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Angiv dimensionerne for lærredet i boksene Bredde og Højde. Vælg de ønskede måleenheder i pop op-menuerne ud for boksene Bredde og Højde.
  • Vælg Relativ, og indtast den mængde, du vil tilføje eller trække fra billedets aktuelle lærredsstørrelse. Indtast et positivt tal for at føje til lærredet, og indtast et negativt tal for at trække fra lærredet.
 3. Klik på en firkant under Anker for at angive, hvor det eksisterende billede skal placeres på det nye lærred.
 4. Vælg en indstilling i menuen Lærredsudvidelsesfarve:
  • Forgrund for at udfylde det nye lærred med den aktuelle forgrundsfarve
  • Baggrund for at udfylde det nye lærred med den aktuelle baggrundsfarve.
  • Hvid, Sort eller Grå for at udfylde det nye lærred med den pågældende farve
  • Anden for at vælge en ny lærredsfarve med farvevælgeren

  Bemærk:

  Du kan også klikke på den hvide firkant til højre for menuen Lærredsudvidelsesfarve for at åbne Farvevælger.

  Menuen Lærredsudvidelsesfarve er ikke tilgængelig, hvis et billede ikke indeholder et baggrundslag.

 5. Klik på OK.
  Vælg, hvor billedet skal forankres, og vælg en lærredsudvidelsesfarve
  Oprindeligt lærred og lærred føjet til højre side af billede med forgrundsfarven

Opret en ramme ved at øge lærredsstørrelsen

Du kan oprette en fotoramme ved at øge lærredsstørrelsen og udfylde det med en farve.

Du kan også bruge en af de forudindspillede handlinger for at oprette en fotoramme med en stil. Det er bedst at arbejde på en kopi af dit foto.

 1. Åbn panelet Handlinger. Vælg Vindue > Handlinger.
 2. Vælg Rammer i menuen i panelet Handlinger.
 3. Vælg en af rammehandlingerne på listen.
 4. Klik på knappen Afspil det valgte.

  Handlingen afspilles, og rammen oprettes omkring fotoet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online