Administrer lag og grupper sikrer, at dine projekter er organiserede. Du kan omdøbe lag, farvekode for at nemt at finde lignende lag eller slette og eksportere lag efter behov.

Omdøbe et lag eller en laggruppe

Når du føjer lag eller laggrupper til et billede, er det en fordel at give dem navne, som afspejler indholdet. Beskrivende navne gør det nemmere at identificere lag i panelet Lag.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på lagets eller gruppens navn i panelet Lag, og indtast et nyt navn. Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).
  • Vælg lag/gruppe, og følg derefter disse trin:
   • Vælg Lag > Omdøb lag eller Lag > Omdøb gruppe.
   • Angiv et nyt navn for laget/gruppen i panelet Lag.
   • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Tildele et lag eller en gruppe en farve

Du kan farvekode lag og grupper for at gøre det nemmere at finde relaterede lag i panelet Lag. Højreklik blot på laget eller gruppen, og vælg en farve.

Rasterisere lag

Du kan ikke bruge maleværktøjerne eller filtre på lag, som indeholder vektordata (f.eks. tekstlag, formlag, vektormasker eller Smart Objects) og genererede data (f.eks. udfyldningslag). Du kan imidlertid lægge raster i disse lag for at konvertere deres indhold til et samkopieret rasterbillede.

 1. Marker de lag, du vil rasterisere, og vælg Lag > Rasteriser og derefter en indstilling i undermenuen:

  Tekst

  Lægger raster i teksten på et tekstlag. Dette vil ikke rasterisere nogen andre vektordata på laget.

  Form

  Lægger raster i et formlag.

  Udfyldningsindhold

  Lægger raster i et formlags udfyldning uden at røre vektormasken.

  Vektormaske

  Rasteriserer et lags vektormaske ved at ændre den til en lagmaske.

  Smart Object

  Konverterer et Smart Object til et rasterlag.

  Video

  Rasteriserer den aktuelle videoramme til et billedlag.

  3D (kun Udvidet)

  Rasteriserer den aktuelle visning af 3D-data til et fladt rasterlag.

  Lag

  Lægger raster i alle vektordata på de markerede lag.

  Alle lag

  Lægger raster i alle lag, der indeholder vektordata og genererede data.

  Bemærk:

  Hvis du vil rasterisere sammenkædede lag, skal du markere et sammenkædet lag, vælge Lag > Marker sammenkædede lag og derefter rasterisere de markerede lag.

Slette et lag eller en gruppe

Sletning af lag, du ikke længere skal bruge, reducerer størrelsen på billedfilen.

Bemærk:

Hvis du hurtigt vil slette tomme lag, kan du vælge Filer > Scripts > Slet alle tomme lag.

 1. Marker lagene eller grupperne i panelet Lag.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på sletteikonet for at slette med en bekræftelsesmeddelelse . Du kan også vælge Lag > Slet > Lag eller Slet lag eller Slet gruppe i menuen i panelet Lag.
  • Hvis du vil slette laget eller gruppen uden bekræftelse, skal du trække det/den til ikonet Slet , eller holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på ikonet Slet eller trykke på Delete-tasten.
  • Hvis du vil slette skjulte lag, skal du vælge Lag > Slet > Skjulte lag.

  Bemærk:

  Hvis du vil slette sammenkædede lag, skal du markere et sammenkædet lag, vælge Lag > Marker sammenkædede lag og derefter slette lagene.

Eksportere lag

Du kan eksportere alle lag eller synlige lag til separate filer.

 1. Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Scripts > Eksporter lag til Filer.

Samle lag

Når du er færdig med indholdet i lag, kan du flette dem for at reducere størrelsen på dine billedfiler. Når du fletter lag, erstatter dataene på de øverste lag de data, som bliver overlappet på de nederste lag. Skæringspunktet for alle gennemsigtige områder i de flettede lag forbliver gennemsigtigt.

Bemærk:

Du kan ikke bruge et justeringslag eller udfyldningslag som mållaget for en fletning.

Ud over at flette lag kan du stemple dem. Med stempling kan du flette indholdet i mere end ét lag til et mållag, mens de andre lag bevares intakte.

Bemærk:

Når du gemmer et flettet dokument, kan du ikke vende tilbage til den uflettede tilstand, da lagene flettes permanent.

Flette to lag eller grupper

 1. Sørg for, at alle de lag og grupper, du vil flette, er synlige.
 2. Marker de lag og grupper, du vil flette.
 3. Vælg Lag > Flet lag.

Bemærk:

Du kan flette to tilstødende lag eller grupper ved at markere det øverste element og derefter vælge Lag > Flet lag. Du kan flette sammenkædede lag ved at vælge Lag > Marker sammenkædede lag og derefter flette de markerede lag. Du kan sammenflette to 3D-lag ved at vælge Lag > Flet lag. De deler samme scene, og det øverste lag vil arve 3D-egenskaberne for det nederste lag (kameravisningerne skal være ens, for at dette kan aktiveres).

Flette lag i en udsnitsmaske

 1. Skjul de lag, du ikke vil flette.
 2. Marker basislaget i udsnitsmasken. Basislaget skal være et rasterlag.
 3. Vælg Flet udsnitsmaske i menuen Lag eller i menuen i panelet Lag.

Yderligere oplysninger om udsnitsmasker finder du i afsnittet Maskere lag med udsnitsmasker.

Flette alle synlige lag og grupper i et billede

 1. Vælg Sammenflet synlige i panelet Lag eller i menuen i panelet Lag. Alle lag, der viser et øjeikon,  flettes.

  Bemærk:

  Der skal være markeret et synligt lag for at aktivere kommandoen Flet synlige.

Stemple flere lag eller sammenkædede lag

Når du stempler flere markerede lag eller sammenkædede lag, opretter Photoshop et nyt lag med det flettede indhold.

 1. Marker flere lag.
 2. Tryk på Ctrl+Alt+E (Windows) eller Kommando+Alternativ+E (Mac OS).

Gør følgende for at stempl alle synlige lag:

 1. Slå synlighed til for de lag, du vil flette.
 2. Tryk på Skift+Ctrl+Alt+E (Windows) eller Skift+Kommando+Alternativ+E (Mac OS).

  Photoshop opretter et nyt lag, der indeholder det flettede indhold.

Samkopiere alle lag

Samkopiering reducerer filstørrelsen ved at flette alle synlige lag til baggrunden og kassere skjulte lag. Gennemsigtige områder udfyldes med hvid. Når du gemmer et samkopieret billede, kan du ikke vende tilbage til tilstanden inden samkopieringen, da lagene flettes permanent.

Bemærk:

Hvis et billede konverteres mellem visse farvetilstande, samkopieres filen. Gem en kopi af filen med alle lag intakte, hvis du vil redigere det originale billede efter konverteringen.

 1. Sørg for, at alle de lag, du vil bevare, er synlige.
 2. Vælg Lag > Samkopier billede, eller vælg Samkopier billede i menuen i panelet Lag.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online