Opret et billede

 1. Vælg Filer > Ny.
 2. Skriv et navn på billedet i dialogboksen Nyt.
 3. (Valgfrit) Vælg en dokumentstørrelse i menuen Dokumenttype.

  Bemærk:

  Klik på knappen Device Central, hvis du vil oprette et dokument, hvor pixeldimensionerne er angivet for en bestemt enhed.

 4. Angiv bredden og højden ved at vælge en forudindstilling i menuen Størrelse eller ved at indtaste værdier i tekstboksene Bredde og Højde.

  Bemærk:

  Hvis det nye billedes bredde, højde, opløsning, farvetilstand og bitdybde skal svare til et åbent billedes, skal du vælge et filnavn i nederste afsnit af menuen Dokumenttype.

 5. Indstil opløsning, farvetilstand og bitdybde.

  Hvis du har kopieret en markering til Udklipsholder (Windows) eller skuffen (Mac OS), baseres billedets dimensioner og opløsning automatisk på de pågældende billeddata.

 6. Vælg en indstilling for Baggrundsindhold:

  Hvid

  Udfylder baggrundslaget med hvid, som er standardbaggrundsfarven.

  Baggrundsfarve

  Udfylder baggrundslaget med den aktuelle baggrundsfarve.

  Gennemsigtig

  Gør det første lag gennemsigtigt uden nogen farveværdier. Det færdige dokument har et enkelt gennemsigtigt lag som indhold.

  Andet Åbner dialogboksen Farvevælger for at vælge en baggrundsfarve. Få mere at vide i Oversigt over Adobe Farvevælger.

 7. (Valgfrit) Klik om nødvendigt på knappen Avanceret for at få vist flere indstillinger.
 8. (Valgfrit) Vælg en farveprofil under Avanceret, eller vælg Brug ikke farvestyring på dette dokument. Vælg Firkant for Pixelstørrelsesforhold, medmindre du skal bruge billedet til video. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en anden indstilling for at bruge pixels, der ikke er kvadratiske.
 9. Når du er færdig, kan du gemme indstillingerne som en forudindstilling ved at klikke på Gem forudindstilling, eller du kan klikke på OK for at åbne den nye fil.

Dublering af et billede

Du kan dublere et helt billede (herunder alle lag, lagmasker og kanaler) til den ledige hukommelse uden at gemme på disken.

 1. Åbn det billede, du vil dublere.
 2. Vælg Billede > Dubler.
 3. Indtast et navn til det dublerede billede.
 4. Hvis du vil dublere billedet og flette lagene, skal du vælge Dubler kun sammenflettede lag. Hvis du vil bevare lagene, skal du sørge for, at denne indstilling ikke er valgt.
 5. Klik på OK.

Åbn filer

Du kan åbne filer med kommandoen Åbn og kommandoen Åbn seneste. Du kan også åbne filer i Photoshop fra Adobe Bridge eller Adobe Photoshop Lightroom.

Når du åbner bestemte filer, f.eks. Camera Raw- og PDF-filer, skal du angive indstillinger i en dialogboks, inden filerne åbnes helt i Photoshop.

Udover stillbilleder kan brugere af Photoshop åbne og redigere 3D-filer, video- og billedsekvensfiler. Få mere at vide i Importer videofiler og billedsekvenser.

Bemærk:

Photoshop bruger ekstramoduler til at åbne og importere mange filformater. Hvis et filformat ikke vises i dialogboksen Åbn eller i undermenuen Filer > Importer, kan det være nødvendigt at installere formatets ekstramodul.

Sommetider kan Photoshop ikke bestemme det korrekte format til en fil. Dette kan ske, fordi filen f.eks. er blevet overført mellem to operativsystemer. Nogle gange kan en overførsel mellem Mac OS og Windows medføre, at filformatet registreres forkert. I sådanne tilfælde skal du angive det korrekte format, som filen skal åbnes i.

Bemærk:

Du kan bevare (hvis det er muligt) lag, masker, gennemsigtighed, sammensatte former, udsnit, grafikobjekter og redigerbar tekst, når Illustrator-grafik importeres til Photoshop. I Illustrator skal du eksportere illustrationen i Photoshop-filformatet (PSD). Hvis Illustrator-grafikken indeholder elementer, som Photoshop ikke understøtter, bevares illustrationens udseende, men lagene flettes, og der lægges raster i illustrationen.

Åbn en fil ved hjælp af kommandoen Åbn

 1. Vælg Filer > Åbn.
 2. Vælg navnet på den fil, du vil åbne. Hvis filen ikke vises, skal du vælge indstillingen for visning af alle filer i pop op-menuen Filtype (Windows) eller Aktiver (Mac OS).
 3. Klik på Åbn. I visse tilfælde åbnes en dialogboks, hvor du kan angive formatspecifikke indstillinger.

  Bemærk:

  Hvis der vises en farveprofiladvarsel, skal du angive, om du vil bruge en integreret profil som arbejdsrum, konvertere dokumentfarven til arbejdsrummet eller vende den integrerede profil om. Få mere at vide på Farvestyring af importerede billeder.

Åbn en af de senest anvendte filer

 1. Vælg Filer > Åbn seneste, og vælg en fil i undermenuen.

  Bemærk:

  Angiv antallet af filer i menuen Åbn seneste ved at ændre indstillingen Listen med seneste filer indeholder i indstillingerne for Filhåndtering. Vælg Rediger > Indstillinger > Filhåndtering (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Filhåndtering (Mac OS).

Angiv det filformat, som filen skal åbnes i

Photoshop kan sandsynligvis ikke åbne filen, hvis den blev gemt uden et filtypenavn eller med et, der ikke svarer til det korrekte format (f.eks. en PSD-fil, der er gemt med filtypenavnet .gif). Hvis det korrekte format vælges, kan Photoshop genkende og åbne filen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Filer > Åbn som, og vælg den fil, du vil åbne. Vælg derefter det ønskede format i pop op-menuen Åbn som, og klik på Åbn.

  • (Mac OS) Vælg Filer > Åbn, og vælg Alle dokumenter i pop op-menuen Vis. Vælg derefter den fil, du vil åbne, vælg det ønskede filformat i pop op-menuen Format, og klik på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis filen ikke åbnes, svarer det valgte format måske ikke til filens format, eller filen kan være beskadiget.

Åbn PDF-filer

Adobe PDF (Portable Document Format) er et alsidigt filformat, der kan gengive både vektor- og bitmapdata. Det indeholder funktioner til søgning og navigering i elektroniske dokumenter. PDF er det primære format til Adobe Illustrator og Adobe Acrobat.

Nogle PDF-filer indeholder et enkelt billede, og andre indeholder flere sider og billeder. Når du åbner en PDF-fil i Photoshop, kan du vælge, hvilke sider eller billeder du vil åbne, og angive indstillinger for ilægning af raster.

Du kan også importere PDF-data med kommandoen Placer, kommandoen Sæt ind og træk og slip-funktionen. Siden eller billedet placeres på et separat lag som et Smart Object.

Bemærk:

Følgende fremgangsmåde er kun beregnet til åbning af generiske PDF-filer i Photoshop. Når du åbner PDF-filer i Photoshop, behøver du ikke angive indstillinger i dialogboksen Importér PDF-fil.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer > Åbn.

  • (Bridge) Markér PDF-filen, og vælg Filer > Åbn med > Adobe Photoshop. Fortsæt med trin 3.

 2. Marker navnet på filen i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.
 3. Marker Sider eller Billeder under Marker i dialogboksen Importer PDF-fil, afhængigt af de elementer i PDF-dokumentet, du vil importere.
 4. Klik på miniaturebillederne for at markere de sider eller billeder, du vil åbne. Hold Skift nede, og klik for at markere flere sider eller billeder. Antallet af markerede elementer vises under eksempelvinduet. Hvis du importerer billeder, skal du gå videre til trin 8.

  Bemærk:

  Brug menuen Miniaturebilledstørrelse til at justere miniaturevisningen i eksempelvinduet. Indstillingen Tilpas side tilpasser ét miniaturebillede i eksempelvinduet. I tilfælde af flere elementer vises et rullepanel.

 5. Skriv et navn i tekstboksen Navn for at navngive dokumentet. Hvis du importerer mere end én side eller ét billede, åbnes flere dokumenter med grundnavnet efterfulgt af et nummer.
 6. Vælg i menuen Beskær til under Sideindstillinger for at angive, hvilken del af PDF-dokumentet der skal medtages:

  Afgrænsningsramme

  Beskærer til det mindste rektangulære område, der indeholder al tekst og grafik på siden. Denne indstilling fjerner eksterne hvide områder samt alle dokumentelementer uden for renskæringsområdet.

  Bemærk:

  Afgrænsningsrammen beskærer ikke hvide områder, der er en del af en baggrund, som er oprettet af kildeprogrammet.

  MediaBox

  Beskærer til sidens oprindelige størrelse.

  CropBox

  Beskærer til PDF-filens udsnitsområde (beskæringsmargener).

  BleedBox

  Beskærer til det område, der er angivet i PDF-filen, for at tage højde for begrænsningerne i produktionsprocesser som f.eks. beskæring, foldning og trimning.

  TrimBox

  Beskærer til det område, der er angivet for sidens endelige størrelse.

  ArtBox

  Beskærer til det område, der er angivet i PDF-filen for placering af PDF-dataene i et andet program.

 7. Indtast (om nødvendigt) værdier for Bredde og Højde under Billedstørrelse:
  • Vælg Bevar proportioner, hvis du vil bevare sidernes størrelsesforhold, når de skaleres til at passe i rektanglet, der er defineret af værdierne for Bredde og Højde.

  • Fravælg Bevar proportioner, hvis du vil skalere siderne nøjagtigt til værdierne for Bredde og Højde. Der kan forekomme forvrængninger, når siderne skaleres.

  Hvis der markeres mere end én side, viser tekstboksene Bredde og Højde de maksimale bredde- og højdeværdier for de markerede sider. Alle sider gengives i deres oprindelige størrelse, hvis Bevar proportioner markeres, og værdierne for Bredde og Højde ikke ændres. Hvis værdierne ændres, skaleres alle sider proportionalt, når de rasteriseres.

 8. Angiv følgende indstillinger under Billedstørrelse:

  Opløsning

  Angiver opløsningen for det nye dokument. Læs også Om pixeldimensioner og billedopløsning ved udskrivning.

  Tilstand

  Indstiller farvetilstanden for det nye dokument. Se også Farvetilstande.

  Bitdybde

  Indstiller bitdybden for det nye dokument. Se også Bitdybde.

  Værdierne for Bredde og Højde samt opløsningen bestemmer dokumentets endelige pixeldimension.

 9. Vælg Undertryk advarsler for at undertrykke advarsler om farveprofiler.
 10. Klik på OK.

Åbn en EPS-fil

Encapsulated PostScript (EPS) kan repræsentere både vektor- og bitmapdata og understøttes af stort set alle grafik-, illustrations- og sidelayoutprogrammer. Det Adobe-program, der primært opretter PostScript-illustrationer, er Adobe Illustrator. Hvis du åbner en EPS-fil, der indeholder vektorgrafik, bliver den rasteriseret – de matematisk definerede linjer og kurver i vektorgrafikken konverteres til pixels eller bits i et bitmapbillede.

Du kan også hente PostScript-illustrationer ind i Photoshop ved hjælp af kommandoen Placer, kommandoen Sæt ind og træk og slip-funktionen.

 1. Vælg Filer > Åbn.
 2. Marker den fil, du vil åbne, og klik på Åbn.
 3. Angiv dimensioner, opløsning og tilstand. Vælg Bevar proportioner for at bevare samme forhold mellem højde og bredde.
 4. Vælg Kantudjævnet for at minimere takkede linjer i kanterne på illustrationer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online