Ændre rektangler og afrundede rektangler

Du kan justere et rektangels mål og placering. I Photoshop kan du også ændre afrundede rektanglers hjørneradier, når de er blevet tegnet. Hjørnerne kan justeres individuelt, og du kan justere rektangler på flere lag samtidigt.

Bemærk:

Hvis du markerer flere rektangler, vises værdierne for det øverste rektangel i panelet Egenskaber. De værdier, du skriver, anvendes på alle markerede rektangler.

 1. Brug værktøjet Kurvemarkering til at vælge et eller flere rektangler eller afrundede rektangler.

 2. Skriv værdierne i tekstboksen B eller H i panelet Egenskaber eller indstillingslinjen for at ændre et rektangels dimensioner.

  Klik på kædeikonet på indstillingslinjen for at frigøre forholdet mellem bredde og højde, hvis du ikke ønsker at fastholde dette forhold.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre rektanglets placering:

  • Flyt lagets indhold ved hjælp af værktøjet Flyt.
  • Træk rektanglet ved hjælp af værktøjet Kurvemarkering.
  • Skriv pixelkoordinaterne i X- og Y-tekstboksene i panelet Egenskaber.
 4. Brug en af følgende fremgangsmåder i panelet Egenskaber for at ændre hjørneradius:

  • Skriv værdierne i tekstboksene for at justere hjørneradierne enkeltvis.
  • Skriv en værdi i tekstboksen Radius for at justere alle hjørner til samme radius.

  Bemærk:

  I panelet Egenskaber kan du også placere markøren over et hjørneikon og trække til venstre eller højre for at angive værdien for radius.

Angiv indstillinger for formstreg

 1. Brug kurvemarkeringsværktøjet til at vælge den figur, hvis kurve du ønsker at ændre.

 2. Klik på menuikonet Angiv formens stregtype i panelet Egenskaber eller værktøjsindstillingslinjen for at åbne panelet Indstillinger for streg.

 3. Brug en af følgende fremgangsmåder i panelet Indstillinger for streg:

  • Vælg den ønskede stregtype.
  • Klik på ikonet Juster, og vælg en indstilling for at angive stregens position i forhold til dens kurve.
  • Klik på ikonet Afslutninger, og vælg en afslutningstype for at angive udseendet af begge ender på en kurve:

  Flad Giver kantede ender, der ender i (stopper ved) endepunkterne.

  Afrundet Giver halvafrundede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.

  Udragende Giver firkantede ender, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden. Denne indstilling får stregstyrken til at strække sig jævnt i alle retninger omkring kurven.

  Bemærk: Husk på, at enderne ikke er synlige, medmindre kurven er åbnet. Afslutningstyper er desuden nemmere at se med en tykkere stregstyrke.

  • Klik på ikonet Hjørne, og vælg stregens udseende på hjørnepunkter:

  Spids Giver spidse hjørner, der går ud over endepunktet, når spidsens længde er inden for spidsvinklen.

  Afrundet Giver afrundede hjørner, der går ud over endepunkterne med halvdelen af stregbredden.

  Facet Giver kantede hjørner, der ender i (stopper ved) endepunkterne.

  Bemærk:Som med afslutninger er facet nemmere at se med en tykkere stregstyrke.

Gemme indstillinger for streg

Når du har angivet indstillingerne for formstreg i panelet Indstillinger for streg, kan du gemme din stregtype, så du kan bruge den igen.

 1. Klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af panelet Indstillinger for streg, og vælg Gem streg.

Kopiere og indsætte indstillinger for streg

Når du har angivet indstillinger for streg, kan du anvende disse indstillinger for en anden streg ved at kopiere og indsætte.

 1. Klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af panelet Indstillinger for streg, og vælg Kopiér stregdetaljer.

 2. Marker den form, du vil ændre.

 3. Klik på menuikonet Angiv formens stregtype i panelet Egenskaber eller værktøjsindstillingslinjen for at åbne panelet Indstillinger for streg.

 4. Klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af panelet Indstillinger for streg, og vælg Indsæt stregdetaljer.