Video tutorial: Improved layer comps

Video tutorial: Improved layer comps
Infinite Skills

Designere opretter ofte flere sammensætninger af et sidelayout, som de kan vise klienter. Med lagsammensætninger kan du oprette, administrere og se flere versioner af et layout i en enkelt Photoshop-fil.

En lagsammensætning er et snapshot af en tilstand i panelet Lag. Lagsammensætninger registrerer tre typer lagindstillinger:

 • Lagsynlighed – om et lag vises eller skjules.

 • Lagplacering i dokumentet.

 • Lagets udseende – om en lagtype er anvendt på laget og lagets blandingstilstand.

Bemærk:

I modsætning til lageffekter kan indstillinger for Smart-filter ikke ændres på tværs af lagsammensætninger. Når et Smart-filter anvendes på et lag, vises det i alle lagsammensætninger for billedet.

Panelet Lagsammensætningspanel i Photoshop
Panelet Lagsammensætninger

A. Ikonet Anvend lagsammensætning B. Sidste dokumenttilstand C. Markerede sammensætninger 

Oprette en lagsammensætning

 1. Vælg Vindue > Lagsammensætninger for at få vist panelet Lagsammensætninger.
 2. Klik på knappen Opret ny lagsammensætning nederst i panelet Lagsammensætninger. Den nye sammensætning afspejler lagenes aktuelle tilstand i panelet Lag.
 3. Skriv navnet på sammensætningen i dialogboksen Ny lagsammensætning, tilføj kommentarer, og vælg de indstillinger, der skal anvendes på lagene: Synlighed, Placering og Udseende.
 4. Klik på OK. De valgte indstillinger vælges som standard til den næste sammensætning.

  Bemærk:

  Du kan dublere en sammensætning ved at markere den i panelet Lagsammensætninger og trække den til knappen Nye sammensætninger.

Anvendelse og visning af lagsammensætninger

 1. Gør et af følgende i panelet Lagsammensætning:

  • Hvis du vil have vist en lagsammensætning, skal du først anvende den. Klik på ikonet Anvend lagsammensætning  ud for den markerede sammensætning.

  • Hvis du vil bladre igennem alle lagsammensætningerne, skal du bruge knapperne Forrige  og Næste  nederst i panelet. (Du kan nøjes med at bladre gennem bestemte sammensætninger ved at markere dem først).

  • Hvis du vil gendanne dokumentet i den tilstand, det var i, inden du valgte en lagsammensætning, skal du klikke på ikonet Anvend lagsammensætning ud for Sidste dokumenttilstand, øverst i panelet.

Ændring og opdatering af en lagsammensætning

Hvis du ændrer en lagsammensætnings konfiguration, skal du opdatere den.

 1. Markér lagsammensætningen i panelet Lagsammensætninger.

 2. Foretag ændringer af lagets synlighed, placering eller type. Det kan være nødvendigt at ændre indstillingerne for lagsammensætningen for at medtage disse ændringer.

 3. Vælg Indstillinger for lagsammensætning i menuen i panelet for at ændre sammensætningsindstillingerne, og vælg yderligere indstillinger for lagets placering og type.

 4. Klik på knappen Opdater lagsammensætning  nederst i panelet.

Lagsammensætninger i Smart Objects

Forestil dig et dokument med lagsammensætninger som et Smart Object inde i et andet dokument. Når du markerer Smart Object'et i det indeholdende dokument, giver panelet Egenskaber dig adgang til de lagsammensætninger, der blev defineret i kildefilen.

Med denne funktion kan du ændre Smart Object'ets tilstand på et lagniveau uden at redigere Smart Object'et. 

Lagsammensætninger i et Smart Object i Photoshop
Lagsammensætninger i et smart Object

Slette advarsler om lagsammensætning

Visse handlinger opretter en tilstand, hvor lagsammensætningen ikke længere kan gendannes fuldstændigt. Dette sker, når du sletter et lag, sammenfletter et lag eller konverterer et lag til en baggrund. I sådanne tilfælde vises et advarselsikon ud for navnet på lagsammensætningen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Ignorer advarslen, hvilket kan betyde tab af et eller flere lag. Andre gemte parametre kan bevares.

  • Opdater sammensætningen, hvilket betyder tab af de tidligere hentede parametre, men opdaterer sammensætningen.

  • Klik på advarselsikonet for at få vist meddelelsen om, at lagsammensætningen ikke kan gendannes korrekt. Vælg Slet for at fjerne advarselsikonet og lade de resterende lag være uændrede.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på advarselsikonet for at få vist pop op-menuen, i hvilken du kan vælge kommandoerne Slet advarsel om lagsammensætning eller Slet alle advarsler om lagsammensætninger.

Sletning af en lagsammensætning

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Markér lagsammensætningen i panelet Lagsammensætninger, og klik på ikonet Slet  i panelet, eller vælg Slet lagsammensætning i menuen i panelet.

  • Træk den til sletteikonet i panelet.

Eksportere lagsammensætninger

Du kan eksportere lagsammensætninger til enkelte filer.

 1. Vælg Filer > Scripts > Lagsammensætninger til filer, vælg filtypen, og angiv derefter destinationen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online