Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Få vist en rammeanimation

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Afspil i panelet Tidslinje.

  • Brug mellemrumstasten til at afspille og midlertidigt standse animationen.

  Animationen vises i dokumentvinduet. Animationen gentages uendeligt, medmindre du har angivet en anden gentagelsesværdi i dialogboksen Afspilningsindstillinger.

 2. Hvis du vil stoppe animationen, skal du klikke på knappen Stop .
 3. Hvis du vil spole animationen tilbage, skal du klikke på knappen Vælger første ramme .

  Bemærk:

  Hvis du have vist animationen og tidsindstillingerne mere nøjagtigt, skal du åbne den i en webbrowser. Åbn dialogboksen Gem til web i Photoshop, og klik på knappen Vis eksempel i browser. Brug browserkommandoerne Stop og Genindlæs til at stoppe animationen eller afspille den igen.

Angive det tidslinjeområde, der skal vises

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tidslinje til at angive den tidslinjevarighed, du vil eksportere eller vise:

  • Træk i en af enderne af arbejdsområdelinjen.

  Træk arbejdsområdelinjen for at angive forhåndsvisningen i Photoshop
  Træk i den ene ende af arbejdsområdelinjen

  • Træk arbejdsområdelinjen hen over den sektion, du vil have vist.

  • Flyt indikatoren for aktuelt tidspunkt til den ønskede tid eller ramme. Vælg enten Arbejdsområde > Angiv start ved afspilningspunkt eller Arbejdsområde > Angiv afslutning ved afspilningspunkt.

 2. Hvis du vil fjerne de dele af tidslinjen, som ikke findes i arbejdsområdet, skal du vælge Renskær dokumentvarighed til Arbejdsområde i menuen i panelet.

Få vist video- eller tidslinjeanimationer

Din video eller animation kan vises i dokumentvinduet. I Photoshop anvendes RAM til at få vist videoen eller animationen under redigeringen. Når du spiller eller trækker for at få vist rammer, cachelagres de automatisk for at opnå hurtigere afspilning, næste gang de afspilles. Bufferbilleder er angivet af den grønne linje i arbejdsområdet i panelet Tidslinje. Antallet af cachelagrede billeder afhænger af mængden af tilgængelig RAM i Photoshop.

Få vist en video- eller tidslinjeanimation

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk indikatoren for aktuelt tidspunkt på tidslinjen.

  • Brug afspilningsknapperne nederst i panelet Animation eller panelet Tidslinje.

  • Tryk på mellemrumstasten for at afspille eller stoppe afspilning. Du kan finde flere genveje i Taster til tidslinjetilstand i panelet Animation.

  Bemærk:

  Hvis du vil se en mere nøjagtig visning af en animation, der er oprettet til internettet, skal du få vist animationen i en webbrowser. Brug browserkommandoerne Stop og Genindlæs til at stoppe animationen eller afspille den igen. Åbn dialogboksen Gem til web, og klik på knappen Vis eksempel i browser.

Eksempel på lyd i videolag

Når du aktiverer eksempler på lyd for videolag, medtager Photoshop lyden i filer, der eksporteres til QuickTime-filmformat. (Se Eksportere videofiler eller billedsekvenser).

Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Tidslinje:

 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydeksempler for et bestemt videolag, skal du klikke på højttalerikonet  for det pågældende lag.
 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydeksempler for et helt dokument, skal du klikke på højttalerikonet til højre for afspilningsknapperne nederst i panelet.

Aktivere overspringning af billede

Photoshop kan springe billeder over, der ikke er lagret i cachehukommelsen, for at opnå afspilning i realtid.

 1. Med panelet Tidslinje i tidslinjeanimationstilstand skal du vælge Tillad at springe billeder over i menuen i panelet.

Få vist dit dokument på en videoskærm

Du kan bruge ekstramodulet Videoeksempel til at vise det aktuelt angivne billede i animationstidslinjen (eller et hvilket som helst billede, der er åbnet i Photoshop) via FireWire (IEEE 1394) på en visningsenhed som f.eks. en videoskærm. Du kan også justere størrelsesforholdet for at opnå den ønskede visning af billeder.

Bemærk:

På 64-bit operativsystemer skal du bruge 32-bit versionen af Photoshop for at få adgang til ekstramodulet Forhåndsvisning af video.

Ekstramodulet Videoeksempel understøtter RGB, gråtoner og indekserede billeder. (Ekstramodulet konverterer 16‑bpc billeder til 8‑bpc billeder). Ekstramodulet Videoeksempel understøtter ikke alfakanaler. Gennemsigtighed vises som sort.

Bemærk:

Ekstramodulet Videoeksempel låser ikke skærmenheden. Når Photoshop er i baggrunden på computeren og et andet program i forgrunden, deaktiveres visningen, og enheden låses op, så andre programmer kan bruge den.

 1. Tilslut en visningsenhed, f.eks. en videoskærm, til computeren via FireWire (IEEE 1394).
 2. Åbn et dokument i Photoshop, og benyt en af nedenstående fremgangsmåder:
  • Hvis du ikke vil indstille outputindstillinger for visning af dit dokument på en enhed, skal du vælge Filer > Eksporter > Send videoeksempel til enhed. Du kan springe resten af trinnene i denne procedure over.

  • Hvis du vil angive outputindstillinger, før du får vist dokumentet på enheden, skal du vælge Filer > Eksporter > Videoeksempel.

  Dialogboksen Videoeksempel åbnes. Hvis dokumentets pixelstørrelsesforhold ikke stemmer overens med skærmenhedens indstillinger for størrelsesforhold, vises der en advarsel.

  Bemærk:

  Kommandoen Send videoeksempel til enhed bruger de tidligere indstillinger i dialogboksen Videoeksempel.

 3. Angiv indstillinger for den enhed, der skal vise billedet, under Enhedsindstillinger:
  • (Mac OS) Hvis du vil angive en outputtilstand, skal du vælge NTSC eller PAL. Hvis outputtilstanden og enheden ikke stemmer overens (NTSC angives f.eks. som outputtilstand, og der tilsluttes til en enhed i PAL-tilstand), vil der være sorte områder på skærmen.

  • Vælg enten Standard (4:3) eller Widescreen (16:9) i menuen Størrelsesforhold for at angive skærmenhedens format.

  Bemærk:

  Indstillingen Størrelsesforhold bestemmer, hvilke placeringsindstillinger der er tilgængelige.

 4. Vælg en placeringsindstilling under Billedindstillinger for at bestemme, hvordan billedet vises på skærmenheden:

  Centrer

  Placerer billedets centrum midt på skærmen og beskærer de dele, som falder uden for det område, der kan vises på videoenheden.

  Pillarbox

  Viser et billede i formatet 4:3 på en skærm med formatet 16:9, hvor billedets centrum er midt på skærmen og med grå striber i billedets venstre og højre side. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger Widescreen (16:9) som enhedens format.

  Beskær til 4:3

  Viser et billede med formatet 16:9 på en skærm med formatet 4:3, hvor billedets centrum er midt på skærmen og uden forvrængning, ved at beskære de venstre og højre kanter af rammen, som falder uden for det område, der kan vises på videoenheden. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger Standard (4:3) som enhedens format.

  Letterbox

  Skalerer et billede med formatet 16:9, så det passer til en enhed med formatet 4:3. Der vises grå striber øverst og nederst i billedet på grund af forskellen i formaterne mellem 16:9-billedet og 4:3-skærmen. Dette bevarer skærmens format uden at beskære eller forvrænge billedet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger Standard (4:3) som enhedens format.

  Beskær til 14:9/Letterbox

  Viser et widescreen-billede beskåret til et størrelsesforhold på 14:9 med sorte bånd enten øverst eller nederst på billedet (hvis det vises på en 4:3-skærm) eller i venstre og højre side (hvis det vises på en 16:9-skærm). Derved bevares størrelsesforholdet, uden at billedet forvrænges.

 5. Vælg en indstilling i menuen Billedstørrelse for at styre, om dokumentpixlene skaleres til enhedens skærm:

  Skaler ikke

  Anvender ingen lodret skalering på billedet. Billedet beskæres, hvis dets højde er større end videoskærmens.

  Skaler og tilpas inden for ramme

  Forøger eller formindsker billedhøjden og -bredden proportionalt, så den passer i videorammen. Med denne indstilling vises et billede med formatet 16:9 på en skærm med formatet 4:3 som letterbox, og et billede med formatet 4:3 vises på en skærm med formatet 16:9 som pillarbox.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Anvend pixelstørrelsesforhold på eksempel for at få vist billedet med dokumentets (ikke-kvadratiske) pixelstørrelsesforhold. Fravælg denne indstilling for at få vist billedet, som det vises på din computerskærm (kvadratiske pixel).

  Afkrydsningsfeltet Anvend pixelstørrelsesforhold på eksempel som standard markeret for at bevare billedets pixelstørrelsesforhold. Det er generelt en god ide at fravælge denne indstilling, hvis dokumentets pixelstørrelsesforhold antages at være kvadratisk, og du vil have vist billedet, som det vises på en computerskærm (kvadratiske pixel).

 7. Klik på OK for at eksportere dokumentet til enhedens skærm.