Markeringer med lassoværktøjet

Lassoværktøjet er praktisk til at tegne frihåndssegmenter af en markeringsramme.

 1. Vælg lassoen , og indstil udtynding og kantudjævning i indstillingslinjen. (Se Blødgøre kanterne af markeringer.)

 2. Hvis du vil føje til, vælge fra eller gennemskære med en eksisterende markering, skal du klikke på den tilsvarende knap på indstillingslinjen.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk for at tegne en frihåndsmarkeringsramme.
  • Hvis du vil skifte mellem frihåndssegmenter og segmenter med lige kanter, skal du trykke på Alt (i Windows) eller Alternativ (i Mac OS) og klikke dér, hvor segmentet skal begynde og slutte. (Hold Delete-tasten nede for at slette nytegnede lige segmenter.)
 4. Hvis du vil lukke markeringsrammen, skal du slippe museknappen uden at holde Alt eller Alternativ nede.
 5. (Valgfrit) Klik på Juster kant for at foretage en yderligere justering af markeringens grænse. Se Justering af markeringens kanter.

Markere med værktøjet Polygonlasso

Polygonlassoværktøjet er praktisk til at tegne segmenter med lige kanter på en markeringsramme.

 1. Vælg værktøjet Polygonlasso , og vælg indstillinger.
 2. Angiv en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. (Valgfri) Indstil udtynding og kantudjævning på indstillingslinjen. Se Blødgøre kanterne af markeringer.

 4. Klik i billedet for at angive startpunktet.
 5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil tegne et lige segment, skal du placere markøren på det sted, hvor det første lige segment skal slutte, og klikke. Fortsæt med at klikke for at sætte slutpunkter for efterfølgende segmenter.
  • Hvis du vil tegne en lige linje ved et multiplum af 45°, skal du holde Skift nede, mens du flytter for at klikke på det næste segment.
  • Hvis du vil tegne et frihåndssegment, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække. Slip Alt eller Alternativ og museknappen, når du er færdig.
  • Tryk på Delete-tasten for at slette nytegnede lige segmenter.
 6. Luk markeringsrammen:
  • Placer polygonlassoværktøjets markør over startpunktet (en lukket cirkel vises ud for markøren), og klik.
  • Hvis markøren ikke er placeret over startpunktet, skal du dobbeltklikke på markøren for værktøjet Polygonlasso eller holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS).
 7. (Valgfrit) Klik på Juster kant for at foretage en yderligere justering af markeringens grænse. Se Justering af markeringens kanter.

Markere med værktøjet Magnetisk lasso

Hvis du bruger det magnetiske lassoværktøj , fastgøres rammen til kanterne af definerede områder i billedet. Det magnetiske lassoværktøj er ikke tilgængeligt til billeder med 32 bit pr. kanal.

Bemærk:

Det magnetiske lassoværktøj er især nyttigt til hurtigt at markere objekter med komplekse kanter på baggrunde med høj kontrast.

 1. Vælg værktøjet Magnetisk lasso.
 2. Angiv en af markeringsindstillingerne på indstillingslinjen.
  Markeringsindstillinger i Photoshop
  Markeringsindstillinger

  A. Ny B. Føj til C. Træk fra D. Skæring med 
 3. (Valgfri) Indstil udtynding og kantudjævning på indstillingslinjen. Se Blødgøre kanterne af markeringer.

 4. Angiv en af følgende indstillinger:

  Bredde

  Hvis du vil angive en registreringsbredde, skal du angive en pixelværdi for Bredde. Det magnetiske lassoværktøj registrerer kun kanter, der ligger inden for den angivne afstand fra markøren.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre lassomarkøren, så den angiver lassoens bredde, skal du trykke på Caps Lock. Du kan ændre markøren, mens værktøjet er valgt men ikke er i brug. Tryk på højre kantparentes (]) for at øge den magnetiske lassos kantbredde med 1 pixel. Tryk på venstre kantparentes ([) for at reducere bredden med 1 pixel.

  Kontrast

  Hvis du vil angive lassoens følsomhed over for kanter i billedet, skal du indtaste en værdi mellem 1% og 100% for Kontrast. Med en højere værdi registreres kun kanter, der er i skarp kontrast til omgivelserne, og med en lavere værdi registreres kanter, der er i mindre skarp kontrast.

  Tæthed

  Hvis du vil angive, hvor ofte lassoen sætter fastgørelsespunkter, skal du angive en værdi mellem 0 og 100 for Tæthed. Med en højere værdi sættes markeringsrammen hurtigere på plads.

  Bemærk:

  I et billede med veldefinerede kanter kan du prøve med en højere bredde og højere kantkontrast og optegne langs rammen mindre præcist. I et billede med blødere kanter kan du prøve med en lavere bredde og lavere kantkontrast og optegne mere præcist langs rammen.

  Punkttryk

  Hvis du arbejder med en tegneplade, skal du vælge eller fravælge indstillingen Punkttryk. Når indstillingen er valgt, får en stigning i punkttrykket kantbredden til at formindskes.

 5. Klik i billedet for at angive det første fastgørelsespunkt. Fastgørelsespunkter holder markeringsrammen på plads.
 6. Slip museknappen eller hold den nede, og flyt så markøren langs den kant, som du vil optegne.

  Markeringsrammens seneste segment forbliver aktivt. Mens du flytter markøren, fastgøres det aktive segment til den stærkeste kant i billedet på basis af den registrerede bredde på indstillingslinjen. Det magnetiske lassoværktøj føjer regelmæssigt fastgørelsespunkter til markeringsrammen for at forankre tidligere segmenter.

 7. Hvis rammen ikke fastgøres til den ønskede kant, skal du klikke én gang for at tilføje et fastgørelsespunkt manuelt. Fortsæt med at optegne langs kanten, og tilføj fastgørelsespunkter efter behov.
  Photoshop Fastgørelsespunkter forankrer markeringsrammen til kanter
  Fastgørelsespunkter forankrer markeringsrammen til kanter

 8. Hvis du midlertidigt vil skifte til de andre lassoværktøjer, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil aktivere lassoværktøjet, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække, mens du holder museknappen nede.
  • Hvis du vil aktivere værktøjet Polygonlasso, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker.
 9. Hvis du vil slette de senest tegnede segmenter og fastgørelsespunkter, skal du holde Delete-tasten nede, indtil du har slettet segmentets fastgørelsespunkter.
 10. Luk markeringsrammen:
  • Dobbeltklik, eller tryk på Enter eller Retur for at lukke rammen med et magnetisk segment. (Hvis du vil lukke rammen manuelt, skal du trække hen over startpunktet og klikke).
  • Hvis du vil lukke rammen med et lige segment, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og dobbeltklikke.
 11. (Valgfrit) Klik på Juster kant for at foretage en yderligere justering af markeringens grænse. Se Justering af markeringens kanter.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online