Med Photoshop kan du udskrive enhver kompatibel 3D-model uden at bekymre dig om 3D-printerens begrænsninger. Som forberedelse til udskrivning gør Photoshop automatisk alle 3D-modeller vandtætte. Photoshop genererer de nødvendige støttestrukturer – stivere eller broer – så du er sikker på, at dine 3D-udskrifter lykkes.

Forberedelse til udskrivning af 3D-objekter

 1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > 3D for at skifte til 3D-arbejdsrummet.
 2. Åbn 3D-modellen i Photoshop. Tilpas om nødvendigt størrelsen på 3D-modellen, når du åbner den.
 3. Vælg 3D > 3D-udskriftsindstillinger.
3D-udskriftsindstillinger i panelet Egenskaber i Photoshop
3D-udskriftsindstillinger

 1. I panelet 3D-udskriftsindstillinger skal du vælge, om du vil udskrive på en printer, der er tilsluttet din computer via en USB-port (lokal printer), eller om du vil bruge en online 3D-udskrivningstjeneste som f.eks. Shapeways.com eller Sculpteo.

Bemærk:

Nu kan du udskrive 3D-modeller som 3MF-filler (Manufacturing Format). Når du angiver 3D-udskriftsindstillingerne, skal du vælge Udskriv til: Lokal og Printer: 3MF-fil. Når du udskriver et 3D-objekt, genererer Photoshop en 3MF-fil. På computere, der kører Windows, starter Photoshop også Microsoft 3D-Builder, så du kan arbejde videre med 3MF-filen.

Bemærk:

Vælg Hent seneste printere i pop op-menuen Udskriv til for at opdatere listen over understøttede printere eller onlineprofiler.

 1. Vælg en lokal printer eller en Shapeways.com-printerprofil.

Bemærk:

Vælg Printer > Anslå pris for at få vist anslåede priser på udskrivning af 3D-modellen ved brug af Shapeways.com-profiler.

 1. Vælg en enhed for printerrumfanget – tommer, centimeter, millimeter eller pixels. Denne enhed afspejles i printerrumfangets dimensioner samt i målene på trykpladen.
3D-model af en raket i Photoshop
A. 3D-model B. Trykplade C. Maske for printerrumfang 
 1. Vælg detaljeniveaulavt, mellem eller højt – for 3D-udskrivningen. Den krævede tid til udskrivning af 3D-objektet afhænger af det valgte detaljeniveau.
 2. Fjern markeringen fra Vis maske for printerrumfang, hvis du ikke ønsker at se masken for 3D-printerrumfanget på 3D-modellen.
 1. Juster dimensionerne på scenerumfang for at angive den ønskede størrelse på det udskrevne 3D-objekt. Når du ændrer en værdi (X, Y eller Z), bliver de andre to værdier skaleret proportionelt. Bemærk, at når du ændrer dimensionerne på scenerumfanget, bliver trykpladen under 3D-modellen skaleret proportionelt.

Bemærk:

Du kan ændre værdien af en dimension på scenerumfanget ved at klikke på dimensionsmærket (X, Y eller Z) og derefter trække musen til venstre eller til højre. Hold Skift-tasten nede for at gøre værdiændringen hurtigere.

Dimensioner for scenerumfang i Photoshop
 1. Vælg Skaler til udskrivningsrumfang, hvis Photoshop skal skalere din 3D-model automatisk, så den udfylder den valgte printers tilgængelige udskrivningsrumfang.
 2. Hvis 3D-modellen har normale kort, ujævnhedskort eller opacitetskort, kan du vælge at ignorere en eller flere af disse korttyper, når modellen bliver udskrevet. Du vil bemærke, at 3D-modellen bliver opdateret i realtid, når du ændrer disse indstillinger for overfladedetaljer.
 3. Du kan vælge at undlade udskrivning af de krævede støttestrukturer (stivere eller broer) for 3D-objektet. Brug denne indstilling forsigtigt, fordi udskrivningen af 3D-modellen kan mislykkes, hvis du ikke udskriver de nødvendige støttestrukturer.
 4. Hvis din printer understøtter flere forskellige materialer, skal du vælge det materiale, der skal bruges til udskrivning af 3D-objektet.

(Eksperimental) Aktivér udskrivning i flere toner for MakerBot Replicator 2x

Eksperimentalfunktionen til udskrivning af kontinuerlige toner kan aktiveres via MakerBot Replicator 2x-3D-printeren.

Forudsætning: Aktivering af eksperimentalfunktioner

Eksperimentalfunktioner skal aktiveres i Photoshop som en forudsætning for udskrivning i flere toner:

 1. Vælg Indstillinger > Eksperimentalfunktioner.
 2. Vælg Aktivér udskrivning i flere toner.
 3. Klik på OK.
 4. Genstart Photoshop.

Bemærk:

Eksperimentalfunktionerne er ikke produktionsklar endnu. Brug disse funktioner med varsomhed.

Vælg overflademateriale til flere toner

 1. Vælg MakerBot Replicator 2x-printeren i panelet 3D-udskriftsindstillinger.
 2. Under Materiale skal du vælge Overflade med flere toner. Undersøg, om eksperimentalfunktionen 3D-udskrivning i flere toner allerede er aktiveret, hvis denne funktion ikke kan vælges.
Indstilling for overflade med flere toner i Photoshop
 1. Vælg andre indstillinger, der er relevante for det 3D-objekt, som udskrives.
 2. Vælg 3D > 3D-udskrivning for at få vist et eksempel af 3D-objektet og for at udskrive det.

Eksempelvisning og udskrivning af 3D-objektet

Følg denne fremgangsmåde, når du har angivet indstillingerne for 3D-udskrivning:

 1. Klik på ikonet Start udskrivning (), eller vælg 3D > 3D-udskrivning. Photoshop samler 3D-scenen og forbereder den til selve udskrivningen.
 2. Hvis du vælger at udskrive ved hjælp af en Shapeways.com-profil, giver Photoshop dig besked om, at den faktiske pris på udskrivningen kan afvige fra den viste anslåede pris. Klik på OK.
 3. I det viste vindue med forhåndsvisningen kan du bruge 3D-kameraværktøjerne til at rotere, zoome og flytte 3D-objektet.

  Roter 3D-kameraet

  Rul 3D-kameraet

  Panorer 3D-kameraet

  Skyd 3D-kameraet

  Placer 3D-kameraet i den oprindelige stilling
3D-udskriftseksempel i Photoshop
3D-udskriftseksempel; bemærk støttestrukturerne

 1. Vælg om nødvendigt Vis reparation. Photoshop viser reparationerne Originalt gitter, Murtykkelse og Lukket hul med passende farvekoder:
Reparationsnøgle i Photoshop
Forhåndsvisning med Vis reparation aktiveret
Forhåndsvisning med muligheden Vis reparationer aktiveret

 1. Du kan også aktivere Forhåndsvisning af stråleaftegning. Forhåndsvisning af stråleaftegning gengiver det udskrevne output mere præcist.
Forhåndsvisning af stråleaftegning i Photoshop
En forhåndsvisning af stråleaftegning

 1. Klik på Eksporter, og gem filen på en ønsket placering på computeren, hvis du vil eksportere indstillingerne for 3D-udskrivning til en STL-fil. Du kan overføre STL-filen til en onlinetjeneste, eller du kan gemme den på et SD-kort til lokal udskrivning.
 2. Gennemse oversigten over 3D-udskrivningen, og klik på Udskriv.

Bemærk:

Du kan annullere en igangværende 3D-udskrivning ved at vælge 3D > Annuller 3D-udskrivning.

3D-udskrivningsværktøjer

Photoshop har interaktive selvinstruerende værktøjer, du kan bruge til at konfigurere, kalibrere og vedligeholde din 3D-printer. Du kan kun bruge disse værktøjer, når 3D-printeren er tændt og tilsluttet din computer.

 1. Vælg 3D > 3D-udskrivningsværktøjer.
 2. Vælg det værktøj, du vil aktivere.

Kalibrer trykpladen

Gør det lettere at justere trykpladen. Dette værktøj udfører følgende generelle trin:

 • Beder dig om at fjerne eventuelt resterende udskriftsmateriale fra 3D-printeren
 • Initialiserer skrivehovedet
 • Giver dig mulighed for at indstille/finjustere mellemrummet mellem trykpladen og skrivehovedet til ni dysepositioner

Du kan bruge dette værktøj i den selvinstruerende tilstand eller i den manuelle tilstand.

Ilægning af tråd

Gør det lettere at lægge tråd i en FDM 3D-printer (fused deposition modeling). Photoshop starter hovedopvarmningsprocessen og mekanismen til ilægning af tråd, så det er nemmere at skifte tråd.

Fjernelse af tråd

Gør det lettere at fjerne tråd fra en FDM 3D-printer. Photoshop starter hovedopvarmningsprocessen og mekanismen til ilægning af tråd, så det er nemmere at skifte tråd.

Skift af tråd

Gør det lettere at udskifte tråden i en FDM-3D-printer med en ny tråd. Photoshop starter hovedopvarmningsprocessen og mekanismen til ilægning af tråd, så det er nemmere at skifte tråd.

 1. Følg vejledningen på skærmen.

Pak objekter på grundplanet

Nogle gange kan det være en god idé at udskrive flere eksemplarer af samme objekt på samme opbygningsplade. Prøv følgende:

 1. Vælg de ønskede objekter i 3D-panelet.
 2. Vælg 3D > Pak objekter på grundplanet.
 3. Fortsæt med udskrivning af objekterne.

Ofte stillede spørgsmål

Photoshop understøtter lige nu følgende lokale 3D-printere:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • 5 generation af MakerBot Replicator

Desuden understøtter Photoshop adskillige Shapeways.com- og Sculpteo-profiler.

Bemærk:

Direkte USB-udskrivning med 5 generation af MakerBot Replicator-printerprofil understøttes endnu ikke. Du kan eksportere de filer, du ønsker at udskrive, til et USB-kort og derefter udskrive dem lokalt.

Ja. Du kan definere krydsudsnit for at bortskære dele af en 3D-model, inden du udskriver den. Prøv følgende generelle trin:

 1. Vælg Vindue > Arbejdsrum > 3D for at skifte til 3D-arbejdsrummet.
 2. Åbn det 3D-objekt, du vil udskrive.
 3. Vælg Scene i 3D-panelet.
 4. I panelet Egenskaber skal du vælge Krydsudsnit.
 5. Angiv indstillingerne for krydsudsnittet i panelet Egenskaber.
 6. Vælg 3D > Anvend krydsudsnit til scene.
 7. Udskriv 3D-scenen.

Før du udskriver, skal du frigøre det krydsudsnit, du har defineret.

Bortskær krydsudsnit i Photoshop
Bortskæring af et krydsudsnit af en sfære inden udskrivning

Ja. Prøv følgende generelle tin:

 1. Vælg et materiale i panelet Scene.
 2. I panelet Egenskaber skal du klikke på mappeikonet () ved siden af Ujævnhed/opacitet/normal og så indlæse en tekstur. Du kan også definere en ny tekstur, du vil anvende på 3D-modellen.
 3. Gem teksturen, hvis du definerer en ny tekstur. Teksturen anvendes på 3D-modellen som et ujævnheds-/opacitetskort.
 4. Udskriv 3D-modellen.
Anvendelse af et ujævnhedskort i Photoshop
Anvendelse af et ujævnhedskort på en 3D-model inden udskrivning

Anvend et opacitetskort i Photoshop
Anvendelse af et opacitetskort på en 3D-model inden udskrivning

Hvis din 3D-printer er udstyret med to hoveder, kan du udskrive 3D-modeller i to farver. Panelet Egenskaber for udskrivning viser pop op-indstillinger for andre tilgængelige hoveder. Modellen bliver vist i to farver i 3D-arbejdsrummet og i 3D-udskriftseksemplet.

Udskriv 3D-model i to farver i Photoshop
Udskrivning af en 3D-model i to farver

Udskrivningsmæssigt set bliver hvert lag i 3D-modellen behandlet som et 3D-objekt. Du kan om nødvendigt flette to eller flere lag (3D > Flet 3D-lag).

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online