Ekstramodulerne Kontaktaftryk II og PDF-præsentation i Photoshop CS6 og Photoshop er 64-bit-kompatible, så de virker optimalt på moderne systemer.

Bemærk:

Nogle procedurer i denne artikel gælder for Adobe Bridge. Adobe Bridge bliver ikke installeret som standard med Photoshop. Download Bridge ved at logge på Creative Cloud med dit Adobe ID, og derefter gå til Apps.

Oprettelse af et kontaktaftryk

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • (Photoshop) Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Automatiser > Kontaktaftryk II.
  • (Bridge) Marker en mappe med billeder eller bestemte billedfiler. Fra menuen Bridge skal du vælge Værktøjer > Photoshop > Kontaktaftryk II. Medmindre du markerer bestemte billeder, medtager kontaktaftrykket alle de billeder, der i øjeblikket er vist i Adobe Bridge. Du kan markere andre billeder, når dialogboksen Kontaktaftryk II er åbnet.
 2. Angiv, hvilke billeder der skal medtages, ved at vælge en af indstillingerne i menuen Brug i dialogboksen Kontaktaftryk II.

  Bemærk:

  Bemærk: Hvis du valgte Bridge, bruges alle billeder i Bridge, medmindre du har markeret bestemte billeder, før du valgte kommandoen Kontaktaftryk II. Billeder i undermapper medtages ikke.

 3. Angiv dimensioner og farvedata for kontaktaftrykket i området Dokument. Vælg Samkopier alle lag for at oprette et kontaktaftryk med alle billeder og tekst i et enkelt lag. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Samkopier alle lag for at oprette et kontaktaftryk, hvor hvert billede er i et separat lag, og hver billedtekst er i et separat tekstlag.

 4. Angiv layoutindstillinger for miniatureeksempler i området Miniaturebilleder.

  • Ved Placering skal du vælge, om miniaturebillederne skal placeres vandret først (fra venstre mod højre og derefter ovenfra og ned) eller lodret først (fra top til bund og derefter fra venstre mod højre).
  • Skriv det ønskede antal kolonner og rækker pr. kontaktaftryk.
  • Vælg Brug Auto-mellemrum for at få Photoshop til at placere miniaturebillederne på kontaktaftrykket automatisk. Hvis du fravælger Brug Auto-mellemrum, kan du angive den lodrette og vandrette afstand mellem miniaturebillederne.
  • Vælg Roter og tilpas for at dreje billederne uafhængigt af deres retning, så de udnytter pladsen på kontaktaftrykket bedst muligt.
 5. Vælg Brug filnavn som billedtekst for at markere miniaturebillederne med filnavnene på kildebillederne. Brug menuen til at angive en skrifttype og en skriftstørrelse til billedteksterne.

 6. Klik på OK.

Videoselvstudium: Opret et kontaktaftryk

Videoselvstudium: Opret et kontaktaftryk
Dette selvstudie til viser, hvordan man opretter et kontaktaftryk, som oprettes i Adobe Bridge og importeres i Photoshop.
Chris Orwig

Oprettelse af en PDF-præsentation

Med kommandoen PDF-præsentation kan du bruge en række forskellige billeder til at oprette et dokument med flere sider eller et diasshow.

 1. Vælg Filer > Automatiser > PDF-præsentation.

 2. I dialogboksen PDF-præsentation skal du klikke på Gennemse og finde de filer, du vil føje til PDF-præsentationen. Vælg Tilføj åbne filer for at tilføje de filer, der allerede er åbne i Photoshop.

  Bemærk:

  Træk filer op og ned for at omarrangere dem i præsentationen. Hvis du vil bruge en fil mere end én gang, skal du vælge filen og klikke på Dupliker.

 3. Vælg indstillinger for Output og Præsentation. Klik derefter på Gem.

  Bemærk:

  PDF-præsentationer gemmes som generiske PDF-filer, ikke Photoshop PDF-filer, og de rasteriseres, når du åbner dem i Photoshop igen.

Video | Et tip til diasshow

Video | Et tip til diasshow
Scott Kelby