En vektormaske er en uafhængig sti, som fjerner lagets indhold. Vektormasker er typisk mere præcise end masker, der er oprettet med pixelbaserede værktøjer. Vektormasker oprettes med penne- eller formværktøjerne. Du kan finde yderligere oplysninger om arbejde med blyant og former under Tegning.

Tilføje en vektormaske, der viser eller skjuler hele laget

 1. Marker det lag i panelet Lag, du vil indsætte en vektormaske i.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en vektormaske, som viser hele laget, skal du vælge Lag > Vektormaske > Vis alle.
  • Hvis du vil oprette en vektormaske, som skjuler hele laget, skal du vælge Lag > Vektormaske > Skjul alle.

Tilføje en vektormaske, der viser indholdet af en form

 1. Marker det lag i panelet Lag, du vil indsætte en vektormaske i.

 2. Vælg en kurve, eller brug et af form- eller penværktøjerne til at tegne en arbejdskurve.

  Bemærk:

  Hvis du vil oprette en kurve med et formværktøj, skal du klikke på ikonet Kurver på formværktøjets indstillingslinje.

 3. Klik på knappen Vektormaske i panelet Masker, eller vælg Lag > Vektormaske > Aktuel kurve.

Redigere en vektormaske

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den vektormaske, du vil redigere.
 2. Klik på knappen Vektormaske i panelet Egenskaber eller på miniaturebilledet i panelet Kurver. Rediger derefter formen ved hjælp af værktøjet til direkte markering, form- eller penværktøjerne. Se Redigering af kurver.

Ændre vektormaskeopacitet eller udtynde maskekanter

 1. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder vektormasken.
 2. Klik på knappen Vektormaske i panelet Egenskaber.

 3. Juster maskens opacitet ved at flytte skydeknappen til tæthed, eller udtynd maskekanterne ved at flytte skydeknappen til udtynding. Læs mere under Ændring af maskegennemsigtighed og kanter.

Fjerne en vektormaske

 1. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder vektormasken.
 2. Klik på knappen Slet maske i panelet Egenskaber .

Deaktivere eller aktivere en vektormaske

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg laget med den vektormaske, du vil deaktivere eller aktivere, og klik på knappen Deaktiver/aktiver maske i panelet Egenskaber.
  • Hold Shift nede, og klik på vektormaskens miniaturebillede i panelet Lag.
  • Vælg laget med den vektormaske, du vil deaktivere eller aktivere, og vælg Lag > Vektormaske > Deaktiver eller Lag > Vektormaske > Aktiver.

  Et rødt X vises over maskens miniaturebillede i panelet Lag, når masken er deaktiveret, og lagets indhold vises uden afmaskningseffekter.

Konvertere en vektormaske til en lagmaske

 1. Vælg laget med den vektormaske, du vil konvertere, og vælg Lag > Rasteriser > Vektormaske.

  Bemærk:

  Når du har rasteriseret en vektormaske, kan du ikke ændre den til et vektorobjekt igen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online