Kommandoen Placer tilføjer et foto, grafik eller en Photoshop-understøttet fil som et Smart Object i dokumentet. Smart Objects kan skaleres, placeres, stilles skråt, roteres eller fordrejes, uden at billedet forringes.

Placering af en fil i Photoshop

 1. Åbn det Photoshop-dokument, der er destinationen for den placerede grafik eller det placerede foto.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer > Placer, marker den fil, du vil placere, og klik på Placer.

  Bemærk:

  Du kan også trække en fil fra Windows eller Mac OS ind i et åbent Photoshop-billede.

  • (Bridge) Marker filen, og vælg Filer > Placer > I Photoshop.
 3. Hvis du placerer en PDF- eller Illustrator-fil (AI), åbnes dialogboksen Placer PDF. Vælg den side eller det billede, du vil placere, angiv indstillingerne for Beskæring, og klik på OK. Yderligere oplysninger om indstillingerne for dialogboksen Placer PDF-fil finder du i afsnittet Placere PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop.

  Den placerede grafik vises i en afgrænsningsramme midt i Photoshop-billedet. Grafikken bevarer det oprindelige størrelsesforhold, men er grafikken større end Photoshop-billedet, skaleres den, så den passer.

  Bemærk:

  Ud over kommandoen Placer kan du også tilføje grafik fra Adobe Illustrator som et Smart Object ved at kopiere og indsætte grafikken fra Illustrator i et Photoshop-dokument. Se Indsætte grafik fra Adobe Illustrator i Photoshop.

 4. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre den placerede grafiks placering eller transformere den:
  • Hvis du vil ændre den placerede grafiks placering, skal du placere markøren i den placerede grafiks afgrænsningsramme og trække. Du kan også indtaste en værdi for X på indstillingslinjen for at angive afstanden mellem den placerede grafiks midtpunkt og billedets venstre kant. Indtast en værdi for Y for at angive afstanden mellem den placerede grafiks midtpunkt og billedets øverste kant.

  • Hvis du vil skalere den placerede grafik, skal du trække et af afgrænsningsrammens hjørnehåndtag eller angive værdier for B og H på indstillingslinjen. Når du trækker, skal du holde Skift-tasten nede for at bevare proportionerne.

  • Hvis du vil rotere den placerede grafik, skal du placere markøren uden for afgrænsningsrammen (markøren ændres til en buet pil) og trække eller indtaste en værdi (i grader) for indstillingen Rotation på indstillingslinjen. Grafikken roterer omkring den placerede grafiks midtpunkt. Du kan justere midtpunktet ved at trække det til en ny placering eller klikke på et håndtag på midtpunktsikonet på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil skråtstille den placerede grafik, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække i et sidehåndtag i afgrænsningsrammen.

  • Hvis du vil fordreje den placerede grafik, skal du vælge Rediger > Transformer > Fordrej og derefter vælge en fordrejning i pop op-menuen Fordrejningstype på indstillingslinjen.

   Hvis du vælger Brugerdefineret i pop op-menuen Fordrejning, skal du trække styrepunkterne, et segment på afgrænsningsrammen eller masken eller et område i masken for at fordreje billedet.

 5. Hvis du placerer en PDF-, EPS- eller Adobe Illustrator-fil, skal du angive kantudjævning på indstillingslinjen. Hvis du vil blande kantpixel under ilægning af raster, skal du vælge indstillingen Udjævn kant. Hvis du vil have en overgang med hårde kanter mellem kantpixel under ilægning af raster, skal du fravælge indstillingen Udjævn kant.
 6. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Udfør på indstillingslinjen, eller tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at anbringe den placerede grafik på et nyt lag.

  • Klik på Annuller på indstillingslinjen, eller tryk på Esc for at annullere placeringen.

Placere PDF- eller Illustrator-filer i Photoshop

Når du placerer en PDF- eller Adobe Illustrator-fil, skal du bruge dialogboksen Placer PDF til at angive indstillinger for placering af grafik.

 1. Placer en PDF- eller Adobe Illustrator-fil, mens Photoshop-måldokumentet er åbent.
 2. Marker Side eller Billede under Marker i dialogboksen Placer PDF-fil, afhængigt af de elementer i PDF-dokumentet, du vil importere. Hvis PDF-filen har flere sider eller billeder, skal du klikke på miniaturebilledet til den side eller fil, du vil placere.

  Bemærk:

  Brug menuen Miniaturebilledstørrelse til at justere miniaturevisningen i eksempelvinduet. Indstillingen Tilpas side tilpasser ét miniaturebillede i eksempelvinduet. I tilfælde af flere elementer vises et rullepanel.

 3. Vælg i menuen Beskær til under Sideindstillinger for at angive, hvilken del af PDF- eller Illustrator-dokumentet (AI) der skal medtages:

  Afgrænsningsramme

  Beskærer til det mindste rektangulære område, der indeholder al tekst og grafik på siden. Denne indstilling fjerner eksterne hvide områder.

  MediaBox

  Beskærer til sidens oprindelige størrelse.

  CropBox

  Beskærer til PDF-filens udsnitsområde (beskæringsmargener).

  BleedBox

  Beskærer til det område, der er angivet i PDF-filen, for at tage højde for begrænsningerne i produktionsprocesser som f.eks. beskæring, foldning og trimning.

  TrimBox

  Beskærer til det område, der er angivet for sidens endelige størrelse.

  ArtBox

  Beskærer til det område, der er angivet i PDF-filen for placering af PDF-dataene i et andet program.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Placer PDF.
 5. Angiv om nødvendigt indstillinger for placering, skalering, skråtstilling, rotation, fordrejning eller kantudjævning på indstillingslinjen.
 6. Klik på Udfør for at placere illustrationen som et Smart Object på et nyt lag i destinationsdokumentet.

Indsætning af grafik fra Adobe Illustrator i Photoshop

Du kan kopiere grafik fra Adobe Illustrator og indsætte den i et Photoshop-dokument.

 1. I Adobe Illustrator skal du angive indstillinger for, hvordan der kopieres og indsættes:
  • Hvis grafikken automatisk skal rasteriseres, når den indsættes i et Photoshop-dokument, skal du slå indstillingerne PDF og AICB (ingen understøttelse af gennemsigtighed) fra under indstillingerne for Filhåndtering og Udklipsholder.

  • Hvis grafikken skal indsættes som et Smart Object, et rasteriseret billede, en kurve eller et formlag, skal du slå indstillingerne PDF og AICB (ingen understøttelse af gennemsigtighed) til under indstillingerne for Filhåndtering og Udklipsholder.

 2. Åbn en fil i Adobe Illustrator, marker den grafik, du vil kopiere, og vælg Rediger > Kopier.
 3. Åbn det dokument i Photoshop, som grafikken fra Adobe Illustrator skal sættes ind i, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.

  Bemærk:

  Hvis indstillingerne PDF og AICB (ingen understøttelse af gennemsigtighed) er slået fra under indstillingerne for Filhåndtering og Udklipsholder i Adobe Illustrator, lægges der automatisk raster i grafikken, når den indsættes i Photoshop-dokumentet. Du kan springe resten af trinnene i denne procedure over.

 4. Vælg i dialogboksen Sæt ind, hvordan grafikken fra Adobe Illustrator skal sættes ind, og klik derefter på OK:

  Smart Object

  Sætter grafikken ind som et Vector Smart Object, der kan skaleres, transformeres eller flyttes, uden at billedet forringes. Når grafikken placeres, integreres fildataene i Photoshop-dokumentet på et separat lag.

  Pixel

  Indsætter grafikken som pixel, der kan skaleres, transformeres eller flyttes, inden der ilægges raster, og den placeres på sit eget lag i Photoshop-dokumentet.

  Kurve

  Indsætter grafikken som en kurve, der kan redigeres med penværktøjerne, kurvemarkeringsværktøjet eller værktøjet til direkte markering. Kurven indsættes på det lag, der er markeret i panelet Lag.

  Formlag

  Indsætter grafikken som et nyt formlag (et lag, der indeholder en kurve udfyldt med forgrundsfarven).

 5. Hvis du markerede Smart Object eller Pixel i dialogboksen Sæt ind, kan du udføre enhver transformation, du ønsker, og derefter klikke på Enter eller Retur for at placere grafikken.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online