Du kan angive tekstattributter, før du indtaster tegn, eller ændre dem for at ændre markerede tegns udseende i et tekstlag.

Du skal markere de enkelte tegn, før du kan formatere dem. Du kan markere et tegn, en tegnsekvens eller alle tegn i et tekstlag.

Bemærk:

For hurtigt at blive opdateret med tekstrelaterede Photoshop-funktioner kan du se Føj ord til dit billede.

Markere tegn

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vælge en type af lag:

  • Vælg flytteværktøjet og dobbeltklik på tekstlaget på lærredet.
  • Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst . Vælg tekstlaget i panelet Lag, eller klik i teksten for automatisk at vælge et tekstlag.
 2. Placer indsætningspunktet i teksten, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk for at markere et eller flere tegn.
  • Klik i teksten, og hold derefter Skift nede, mens du markerer en tegnsekvens.
  • Vælg Vælg > Alle for at markere alle tegnene i laget.
  • Dobbeltklik på et ord for at markere det. Klik tre gange på en linje for at markere den. Klik fire gange på et afsnit for at markere det. Klik fem gange et vilkårligt sted i teksten for at markere alle tegn i en afgrænsningsramme.
  • Hvis du vil bruge piletasterne til at markere tegn, skal du klikke i teksten, holde Skift nede og trykke på højre pil eller venstre pil. Hvis du vil bruge tasterne til at markere ord, skal du holde Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (macOS) nede og trykke på højre pil eller venstre pil.
 3. Hvis du vil markere alle tegnene i et lag uden at placere indsætningspunktet i teksten, skal du vælge tekstlaget i panelet Lag og derefter dobbeltklikke på lagets tekstikon.

  Bemærk:

  Når du markerer og formaterer tegn i et tekstlag, aktiveres redigeringstilstand for tekstværktøjet.

Oversigt over panelet Tegn og dynamiske genveje

Panelet Tegn indeholder indstillinger til formatering af tegn. Nogle af formateringsindstillingerne findes også på indstillingslinjen.

Du kan få vist panelet Tegn ved at gøre et af følgende:

 • Vælg Vindue > Tegn, eller klik på fanen i panelet Tegn, hvis panelet vises, men ikke er aktivt.

 • Vælg et tekstværktøj, og klik på knappen Panel  på indstillingslinjen.

  Hvis du vil angive en indstilling i panelet Tegn, skal du vælge en værdi i pop op-menuen på højre side af indstillingen. Til indstillinger med numeriske værdier kan du også bruge pil op og pil ned til at angive værdien, eller du kan redigere værdien direkte i tekstboksen. Når du redigerer en værdi direkte, skal du trykke på Enter eller Retur for at anvende en værdi, Shift+Enter eller Shift+Retur for at anvende en værdi og derefter fremhæve værdien, der lige er redigeret, eller Tab for at anvende en værdi og flytte til den næste tekstboks i panelet.

Panelet tegn i Photoshop
Panelet Tegn

A. Skrifttypeserie B. Skrifttypestørrelse C. Lodret skalering D. Indstille Tsume E. Spatiering F. Grundlinjeforskydning G. Sprog H. Typografi I. Linjeafstand J. Vandret skalering K. Knibning 

Bemærk:

Vælg Vis asiatiske tekstindstillinger under tekstindstillingerne, for at indstillingen til angivelse af Tsume vises i panelet Tegn.

Du kan få adgang til yderligere kommandoer og indstillinger i menuen i panelet Tegn. Hvis du vil bruge denne menu, skal du klikke på trekanten i øverste højre hjørne af panelet.

Dynamisk genveje er tastaturgenveje, der kun er tilgængelige på panelmenuen Tegn, når du indtaster punkttekst eller afsnitstekst, når tekst er markeret, eller når I-markøren er placeret i teksten. Dynamiske genveje er tilgængelige i forbindelse med tekstindstillinger som f.eks. Faux fed, Faux kursiv, Store bogstaver, Kapitæler, Hævet skrift, Sænket skrift, Understregning og Gennemstregning.

Dynamiske genveje i panelet Tegn i Photoshop
Der vises kun dynamiske genveje i menuen i panelet Tegn, når du indtaster punkttekst eller afsnitstekst, når tekst er markeret, eller når I-markøren er placeret i tekst.

Angive tekststørrelse og farve

Tekststørrelsen bestemmer, hvor stort teksten vises i billedet.

Standardmåleenheden for tekst er punkter. Et PostScript-punkt er lig med 1/72 tomme i et billede på 72 ppi – du kan imidlertid skifte mellem PostScript-definitionen og traditionelle punktstørrelsedefinitioner. Du kan ændre standardmåleenheden for tekst under Enheder & linealer i dialogboksen Indstillinger.

Den tekst, du indtaster, gengives i den aktuelle forgrundsfarve, men du kan ændre farven både før og efter, du indtaster teksten. Når du redigerer eksisterende tekstlag, kan du ændre farven for enkelte, markerede tegn eller for al teksten i et lag.

Vælge en skriftstørrelse

 1. Indtast eller vælg en ny værdi for Størrelse i panelet Tegn eller indstillingslinjen.

  Hvis du vil bruge en anden måleenhed, skal du angive enheden (tomme, cm, mm, pkt, px eller pica) efter værdien i tekstboksen Skriftstørrelse.

  Bemærk:

  Hvis du vil skifte måleenhed for tekst, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Enheder & linealer (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Enheder & linealer (Mac OS) og vælge en måleenhed i menuen Type.

Definere punktstørrelsesenheden

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder & linealer (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Enheder & linealer (Mac OS).
 2. For Punkt/Pica-størrelse skal du vælge en af følgende indstillinger:

  PostScript (72 punkter pr. tomme)

  Angiver en enhedsstørrelse, der er kompatibel med udskrivning på en PostScript-enhed.

  Traditionel (72,27 punkter/tomme)

  Bruger 72,27 punkter pr. tomme, som normalt bruges til udskrivning.

 3. Klik på OK.

Ændre tekstfarven

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på farveboksen i indstillingslinjen eller i panelet Tegn, og vælg en farve ved hjælp af Adobe Farvevælger.
  • Brug udfyldningsgenveje. Hvis du vil udfylde med forgrundsfarven, skal du trykke på Alt+Tilbage (Windows) eller Alternativ+Delete (macOS), og hvis du vil udfylde med baggrundsfarven, skal du trykke på Ctrl+Tilbage (Windows) eller Command+Delete (macOS).
  • Anvend en maskelagtype på tekstlaget for at anvende en farve, et farveforløb eller et mønster oven på den eksisterende farve. Du kan ikke anvende en maskelagtype selektivt, da den har indflydelse på alle tegn i tekstlaget.
  • Klik på forgrundsfarvens boks i værktøjskassen, og vælg en farve ved hjælp af Adobe Farvevælger. Alternativt kan du klikke på en farve i panelet Farve eller panelet Farveprøver. Hvis du bruger denne metode til at ændre farven på et eksisterende lag, skal du først markere tegn på laget.

Ændre farve på enkelte bogstaver

 1. Vælg værktøjet til vandret tekst .
 2. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder teksten.
 3. Marker de tegn, du vil ændre, i dokumentvinduet.
 4. Klik på farveprøven på indstillingslinjen øverst i arbejdsområdet.
 5. Find det ønskede farveområde med trekantskyderne på farvespektrumslinjen i Adobe Farvevælger, og klik derefter på den ønskede farve i farvefeltet. Den valgte farve vises i den øverste halvdel af farveprøven i Adobe Farvevælger. Den originale farve bliver stadig vist i den nederste halvdel.
 6. Klik på OK. Den nye farve erstatter den oprindelige farve på indstillingslinjen og de markerede tegn.

  Bemærk:

  De nye farver vises ikke på tegnene, før du fjerner markeringen af dem eller markerer noget andet.

Tekstbehandlinger i panelet Tegn

Understrege eller gennemstrege tekst

Du kan anbringe en streg under vandret tekst eller til venstre eller til højre for lodret tekst. Du kan også anbringe en streg igennem vandret eller lodret tekst. Stregen har altid samme farve som teksten.

 1. Marker den tekst, der skal understreges eller gennemstreges.
  • Hvis du vil understrege tekst, skal du klikke på understregningsknappen  i panelet Tegn.
  • Vælg Understreg venstre eller Understreg højre i menuen i panelet Tegn for at anvende en understregning til venstre eller højre for lodret tekst. Du kan indsætte en understregning enten til venstre eller til højre for teksten, men ikke på begge sider. En afkrydsning angiver, at en indstilling er valgt.

  Bemærk:

  Indstillingerne Understreg venstre og Understreg højre vises kun i menuen i panelet Tegn, når der er valgt et tekstlag med lodret tekst. Når du arbejder med lodret asiatisk tekst, kan du indsætte en understregning på en af tekstlinjens sider.

  • Klik på knappen Gennemstregning i panelet Tegn, hvis du vil anvende en vandret gennemstregning på vandret tekst eller en lodret gennemstregning  på lodret tekst. Du kan også vælge Gennemstregning i menuen i panelet Tegn.

Anvende store bogstaver eller kapitæler

Du kan indtaste eller formatere tekst som store bogstaver, dvs. enten som versaler (store bogstaver) eller som kapitæler. Når du formaterer tekst med kapitæler, anvender Photoshop automatisk de kapitæler, der er designet som en del af skrifttypen, hvis de findes. Hvis skrifttypen ikke indeholder kapitæler, genererer Photoshop faux kapitæler.

Almindelige store bogstaver vs. kapitæler i Photoshop
Almindelige store bogstaver (øverst) sammenlignet med kapitæler (nederst)

 1. Marker den tekst, du vil ændre.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Kun store bogstaver eller knappen Kapitæler i panelet Tegn.
  • Vælg Store bogstaver eller Kapitæler i menuen i panelet Tegn. En afkrydsning angiver, at indstillingen er valgt.

Angive, om der skal bruges hævet og sænket skrift

Tekst med hævet skrift og sænket skrift (også kaldet hævet og sænket tekst) er tekst med reduceret størrelse, der er hævet eller sænket i forhold til en skrifttypes grundlinje. Hvis skrifttypen ikke indeholder hævet eller sænket skrift, genererer Photoshop faux hævet eller sænket skrift.

 1. Marker den tekst, du vil ændre.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Hævet skrift  eller knappen Sænket skrift  i panelet Tegn.
  • Vælg Hævet skrift eller Sænket skrift i menuen i panelet Tegn. En afkrydsning angiver, at indstillingen er valgt.

Tegnformater

En tegntype indeholder attributter for tegnformatering og kan anvendes til tegn, en sætning eller endda en række sætninger. Du kan oprette tegntyper og anvende dem senere.

Vælg Vindue > Tegntyper for at åbne Tegntypepanelet. 

 • For at anvende en tegntype skal du vælge en tekst eller et tekstlag og klikke på en tegntype.

Teksttyper er underlagt et hierarki: Manuelle tilsidesættelser kommer før enhver anvendt tegntype, der selv erstatter anvendte afsnitstyper. Med dette hierarki kan du kombinere typer og have fleksibiliteten til at tilpasse dine design.

Se introduktionsvideoen Afsnits- og tegnformater i Photoshop  af Julieanne Kost.

 

Vælg en tegntype

 1. Hvis du vil basere en ny type på det nuværende tekstformat, skal du vælge den pågældende tekst.
 2. Vælg Ny tegntype i menuen i panelet Tegntyper.

Bemærk: For at oprette en type uden først at vælge tekst skal du klikke på ikonet Opret ny type nederst i panelet Tegntype. Du kan redigere en type uden at anvende den på tekst ved at vælge et billedlag, f.eks. baggrunden.

Rediger en tegntype

Dobbeltklik på eksisterende typer for at redigere dem og opdatere al tilknyttet tekst i dokumentet. Når du ændrer et format, opdateres al den tekst, hvor formatet er anvendt, med det nye format. 

Gør følgende for at redigere en tegntype:

 1. Dobbeltklik på typen i panelet Tegntyper.
 2. For at angive tegnformateringen skal du vælge en kategori (f.eks. grundlæggende tegnformater) til venstre og vælge attributterne, der skal føjes til typen.
 3. Klik på OK, når du er færdig med at angive formateringsattributterne.

Angivelse af standardteksttyper | Kun Creative Cloud

Aktuelle tegn- og afsnitstyper kan gemmes som standarder for typen. Disse standarder anvendes automatisk i nye Photoshop-dokumenter og kan også anvendes i eksisterende dokumenter, der ikke allerede indeholder teksttyper. Yderligere oplysninger findes under Afsnitstyper.

Hvis du vil gemme de nuværende tegn- og afsnitstyper som tekststandarder, skal du gøre ét af følgende:

 • Vælg Tekst > Gem standardteksttyper.
 • Vælg Gem standardteksttype i menuen i panelet Tegntyper eller panelet Afsnitstyper.

Hvis du vil anvende Standardtegn- og -afsnitstyperne i et dokument:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Tekst > Indlæs standardteksttyper.
  • Vælg Indlæs standardteksttype i menuen i panelet Tegntyper eller panelet Afsnitstyper.
 2. Hvis du indlæser standardteksttypen i et dokument, der allerede har en eksisterende teksttype, vises dialogboksen Importér afsnitstyper. Du kan vælge, om du vil udskifte den eksisterende teksttype med standardteksttypen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online