Om farveprofiler

Præcis, ensartet farvestyring kræver nøjagtige ICC-kompatible profiler til alle dine farveenheder. Uden f.eks. en nøjagtig scannerprofil kan et perfekt indscannet billede blive vist forkert i et andet program, simpelthen på grund af forskelle mellem scanneren og det program, billedet vises i. Denne misvisende gengivelse kan medføre, at du foretager unødvendige, tidskrævende og potentielt skadelige "rettelser" af et allerede tilfredsstillende billede. Med en nøjagtig profil kan et program, som importerer billedet, korrigere for eventuelle forskelle mellem enheder og vise en scannings faktiske farver. Et farvestyringssystem anvender følgende profiler:

Skærmprofiler Beskriver, hvordan skærmen aktuelt gengiver farve. Dette er den første profil, du bør oprette, fordi præcis visning af farver på skærmen giver mulighed for afgørende farvevalg i designprocessen. Hvis det, du ser på skærmen, ikke svarer til de faktiske farver i dokumentet, kan du ikke opretholde ensartede farver.

Inputenhedsprofiler Beskriver, hvilke farver en inputenhed kan hente eller indscanne. Hvis dit digitale kamera har forskellige profiler, anbefales du at vælge Adobe RGB. Ellers kan du bruge sRGB (som er standard på de fleste kameraer). Erfarne brugere kan også overveje at bruge forskellige profiler til forskellige lyskilder. Med hensyn til scannerprofiler opretter nogle fotografer separate profiler for hver type filmfabrikat, der scannes på en scanner.

Outputenhedsprofiler Beskriver farverummet på outputenheder som skrivebordsprintere eller en trykpresse. Farvestyringssystemet bruger outputenhedsprofiler til at overføre farverne fra et dokument korrekt til farverne i farveskalaen på en outputenheds farverum. Outputprofilen bør også tage højde for særlige udskrivningsforhold, f.eks. papir- og trykfarvetype. Højglanspapir kan f.eks. vise et andet farveinterval end mat papir.

De fleste printerdrivere leveres med indbyggede farveprofiler. Det er en god ide at afprøve disse profiler, før du investerer i brugerdefinerede profiler.

Dokumentprofiler Definerer det specifikke RGB- eller CMYK-farverum for et dokument. Ved at tildele et dokument en profil, dvs. kode det, definerer programmet farvernes faktiske udseende i dokumentet. R=127, G=12, B=107 er f.eks. blot et sæt af numre, som forskellige enheder viser forskelligt. Men kodet med Adobe RGB-farverummet angiver disse numre en faktisk farve eller lysbølgelængde, i dette tilfælde en bestemt lilla farve.    Når farvestyring er aktiveret, tildeler Adobe-programmer automatisk en profil til nye dokumenter baseret på indstillingerne for arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger. Dokumenter uden tildelte profiler kaldes ukodede og indeholder kun rå farvenumre. Når du arbejder med ukodede dokumenter, anvender Adobe-programmer profilen for det aktuelle arbejdsrum til at vise og redigere farver.

Farvestyring ved hjælp af profiler i Photoshop
Farvestyring ved hjælp af profiler

A. Profiler beskriver farverummene for inputenheden og dokumentet. B. Ved hjælp af beskrivelserne i profilerne kan farvestyringssystemet identificere dokumentets virkelige farver. C. Skærmens profil fortæller farvestyringssystemet, hvordan det skal oversætte dokumentets numeriske værdier til værdier i skærmens farverum. D. Ved hjælp af outputenhedens profil kan farvestyringssystemet oversætte dokumentets numeriske værdier til farveværdier for outputenheden, så det er det korrekte farveudseende, der bliver udskrevet. 

Om skærmkalibrering og skærmbeskrivelse

Profilsoftware kan både bruges til at kalibrere og beskrive skærmen. Kalibrering af skærmen gør den kompatibel med en foruddefineret standard. Du kan f.eks. justere skærmen, så den viser farver ved hjælp af grafikstandarden med det hvide punkts farvetemperatur på 5000 K (Kelvin). Ved beskrivelse af skærmen oprettes en profil, der beskriver, hvordan skærmen for øjeblikket gengiver farver.

Skærmkalibrering omfatter justering af følgende videoindstillinger:

Lysstyrke og kontrast Henholdsvis, det overordnede niveau og område af billedintensitet. Disse parametre fungerer ligesom på et fjernsyn. Et skærmkalibreringsværktøj hjælper dig med at vælge den optimale klarhed og kontrastudsnit til kalibreringen.

Gamma Lysstyrken for mellemtoneværdierne. De værdier, der frembringes af en skærm fra sort til hvid, er ulineære. Hvis du afbilder værdierne, viser de en kurve, som ikke er en ret linje. Gamma definerer værdien for denne kurve halvvejs mellem sort og hvid.

Fosfortyper De substanser, som CRT-skærme bruger til at udsende lys. Forskellige fosfortyper har forskellige farveegenskaber.

Hvidt punkt Farven og intensiteten af den lyseste hvid, som skærmen kan gengive.

Kalibrering af skærmen og oprettelse af en profil til den

Når du kalibrerer skærmen, justerer du den, så den overholder en bestemt specifikation. Når skærmen er kalibreret, kan du gemme en farveprofil ved hjælp af profileringsprogrammet. Profilen beskriver, hvordan skærmen viser farver – hvilke farver der kan eller ikke kan vises på skærmen, og hvordan de numeriske farveværdier i et billede skal konverteres, for at farverne bliver vist korrekt.

 1. Sørg for, at skærmen har været tændt i mindst en halv time. Derved har den fået tid nok til at varme op og give et mere ensartet output.
 2. Sørg for, at skærmen viser tusindvis af farver eller flere. Ideelt set skal skærmen vise millioner af farver eller 24-bit eller højere.
 3. Fjern farvestrålende baggrundsmønstre på skærmens skrivebord, og indstil skrivebordet til at vise neutrale grå farver. Urolige mønstre eller lyse farver omkring et dokument påvirker den præcise farveopfattelse.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at kalibrere og profilere skærmen:
  • I Windows skal du installere og bruge et skærmkalibreringsprogram.
  • I Mac OS skal du bruge kalibreringsværktøjet, som findes under fanen Systemindstillinger/Skærm/Farve.
  • Du opnår de bedste resultater ved at bruge software og måleudstyr fra en tredjepartsleverandør. Normalt kan brugen af måleudstyr, f.eks. et spektrofotometer, sammen med software oprette mere nøjagtige profiler, fordi et instrument kan måle de farver, der vises på en skærm, meget mere nøjagtigt end det menneskelige øje.
 
 

Bemærk:

Skærmens ydelse ændres og aftager med tiden. Omkalibrer og profiler skærmen cirka en gang om måneden. Hvis du finder det vanskeligt eller umuligt at kalibrere skærmen, kan det skyldes, at den er for gammel og udslidt.

De fleste profileringsprogrammer tildeler automatisk den nye profil som standardskærmprofil. Oplysning om, hvordan du tildeler skærmprofilen manuelt, finder du i Hjælp-systemet til dit operativsystem.

Installation af en farveprofil

Når du føjer en enhed til systemet, installeres der ofte farveprofiler. Nøjagtigheden af disse profiler (der ofte kaldes generelle profiler eller generiske profiler) varierer fra producent til producent. Du kan også skaffe enhedsprofiler fra din serviceudbyder, hente profiler fra internettet eller oprette brugerdefinerede profiler med professionelt profiludstyr.

 • Højreklik i Windows på en profil, og vælg Installer profil. Du kan også kopiere profilerne til mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
 • I Mac OS skal du kopiere profiler til mappen /Bibliotek/Farvesynk/Profiler eller mappen /Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Farvesynk/Profiler.

Når du har installeret farveprofiler, skal du genstarte Adobe-programmer.

Integrering af en farveprofil

For at kunne integrere en farveprofil i et dokument, som du har oprettet i Illustrator, InDesign eller Photoshop, skal du gemme eller eksportere dokumentet i et format, som understøtter ICC-profiler.

 • Gem eller eksporter dokumentet i et af følgende filformater: Adobe PDF, PSD (Photoshop), AI (Illustrator), INDD (InDesign), JPEG, Photoshop EPS, Large Document Format eller TIFF.
 • Vælg den ønskede indstilling for integration af ICC-profiler. Denne indstillings navn og placering er forskellig fra program til program. Søg i Adobe Hjælp for at få yderligere vejledning.

Integrering af en farveprofil (Acrobat)

Du kan integrere en farveprofil i et objekt eller en hel PDF-fil. Acrobat tildeler den korrekte profil, der er angivet i dialogboksen Konverterer farver, til det valgte farverum i PDF-filen. Yderligere oplysninger om emnet farvekonvertering finder du i Acrobat Hjælp.

Ændring af et dokuments farveprofil

Det er meget sjældent, at der er brug for at ændre farveprofilen for et dokument. Grunden hertil er, at programmet automatisk tildeler farveprofilen ud fra de indstillinger, du vælger i dialogboksen Farveindstillinger. De eneste gange, du manuelt skal ændre en farveprofil, er, når du forbereder et dokument til en anden outputdestination eller ændrer virkemåden af en politik, som du ikke længere ønsker implementeret i dokumentet. Kun erfarne brugere anbefales at ændre profilen.

Du kan ændre farveprofilen for et dokument på følgende måder:

 • Tildele en ny profil. Farvenumrene i dokumentet forbliver uændrede, men den nye profil kan ændre udseendet af farverne på skærmen markant.
 • Fjerne profilen, så dokumentet ikke længere er farvestyret.
 • (Acrobat, Photoshop og InDesign) Konvertere farverne i dokumentet til farverummet i en anden profil. Farvenumrene ændres i et forsøg på at bevare de oprindelige farvers udseende.

Tildel eller fjern en farveprofil (Illustrator, Photoshop)

 1. Vælg Rediger > Tildel profil.
 2. Vælg en indstilling, og klik på OK:

Dette dokument skal ikke farvestyres Fjerner den eksisterende profil fra dokumentet. Vælg denne indstilling, hvis du er sikker på, at dokumentet ikke skal farvestyres. Når du har fjernet profilen fra et dokument, bestemmes farvers udseende af programmets profiler for arbejdsrummet.

Aktuel [farvemodel: arbejdsrum] Tildeler profilen for arbejdsrummet til dokumentet.

Profil Her kan du vælge en anden profil. Programmet tildeler den nye profil til dokumentet uden at konvertere farver til profilområdet. Dette kan ændre udseendet af farverne på skærmen markant.

Tildel eller fjern en farveprofil (InDesign)

 1. Vælg Rediger > Tildel profiler.
 2. For RGB-profiler og CMYK-profiler skal du vælge en af følgende:

  Annuller (Brug aktuelt arbejdsrum)
  Fjerner den eksisterende profil fra dokumentet. Vælg denne indstilling, hvis du er sikker på, at dokumentet ikke skal farvestyres. Når du har fjernet profilen fra dokumentet, bestemmes farvers udseende af programmets profiler for arbejdsrummet, og du kan ikke længere integrere en profil i dokumentet.

  Tildel aktuelt arbejdsrum [arbejdsrum] Tildeler profilen for arbejdsrummet til dokumentet.

  Tildel profil Her kan du vælge en anden profil. Programmet tildeler den nye profil til dokumentet uden at konvertere farver til profilområdet. Dette kan ændre udseendet af farverne på skærmen markant.
 3. Vælg en gengivelsesmetode for hver grafiktype i dokumentet. For hver grafiktype kan du vælge én af de fire standardmetoder, eller du kan bruge gengivelse af farveindstillinger, som bruger den gengivelsesmetode, der aktuelt er angivet i dialogboksen Farveindstillinger. Søg i hjælpen for at få yderligere oplysninger om gengivelsesmetode.

  Grafiktyperne omfatter følgende:
  Gengivelse af rene farver Angiver gengivelsen for al vektorgrafik (områder med massiv farve) i indbyggede objekter i InDesign.
  Standardbilledgengivelse Indstiller standardgengivelsesmetoden for bitmapbilleder, der er placeret i InDesign. Du kan tilsidesætte denne indstilling for det enkelte billede.
  Gengivelse efter blanding Indstiller gengivelsesmetoden til korrekturrummet eller det endelige farverum for farver, der er et resultat af gennemsigtighedskombinationer på siden. Brug denne indstilling, når dokumentet indeholder gennemsigtige objekter.
 4. Vælg Eksempel for at få vist virkningerne ved tildeling af en ny profil i dokumentet, og klik derefter på OK.

Konvertering af dokumentfarver til en anden profil (Photoshop)

 1. Vælg Rediger > Konverter til profil.
 2. Vælg den farveprofil, du vil konvertere dokumentets farver til, under Destinationsfarverum. Dokumentet konverteres til og kodes med denne nye profil.
 3. Angiv under Konverteringsindstillinger en farvestyringskerne, en gengivelsesmetode og indstillinger for sort punkt og rastersimulering (hvis tilgængelig) (Se Indstillinger for farvekonvertering.)
 4. Vælg Samkopier billede for at samkopiere alle lag i dokumentet til et enkelt lag ved konvertering.
 5. Vælg Eksempel for at få vist virkningerne af konverteringen i dokumentet.

Konvertering af dokumentfarver til farveprofilerne Multikanal, Enhedslink eller Abstrakt (Photoshop)

 1. Vælg Rediger > Konverter til profil.
 2. Klik på Avanceret. Følgende ekstra ICC-profiltyper er tilgængelige under Destinationsfarverum:

Multikanal Profiler, som understøtter mere end fire farvekanaler. Disse er nyttige, når du udskriver mere end fire trykfarver.

Enhedslink Profiler, som transformeres fra ét enhedsfarverum til et andet uden at bruge et mellemliggende farverum i processen. Disse er nyttige, når der kræves specifikke kortlægninger af enhedsværdier (f.eks. 100 % sort).

Abstrakt Profiler, som aktiverer brugerdefinerede billedeffekter. Abstrakte profiler kan have LAB/XYZ-værdier til både input- og outputværdier, hvilket gør det muligt at oprette en brugerdefineret farvetabel for at opnå den ønskede specialeffekt.

Bemærk: Gråtone-, RGB-, LAB- og CMYK-farveprofiler er grupperet efter kategori i visningen Avanceret. De er forenet i menuen Profil i visningen Grundlæggende.

 1. Vælg Eksempel for at få vist virkningerne af konverteringen i dokumentet.  

Konvertering af dokumentfarver til en anden profil (Acrobat)

Du konverterer farver i et PDF-dokument ved at bruge Værktøjer > Produktion til udskrivning > Konverter farver. Yderligere oplysninger om emnet farvekonvertering finder du i Acrobat Hjælp.