Et lags blandingstilstand bestemmer, hvordan dets pixel blandes med underliggende pixel i billedet. Du kan oprette en række specialeffekter med blandingstilstande.

Angive den samlede og udfyldningens gennemsigtighed for de valgte lag

Et lags samlede opacitet bestemmer den grad, som det underliggende lag vises eller skjules med. Et lag med 1 % opacitet vises næsten gennemsigtigt, hvorimod et lag med 100 % opacitet vises fuldstændig ugennemsigtigt.

Ud over at angive den samlede opacitet, som påvirker alle lagtyper og blandingstilstande anvendt på laget, kan du angive en udfyldningsopacitet. Udfyldningsopaciteten påvirker kun pixel, figurer eller tekst i et lag, men ikke opaciteten af lageffekter som slagskygger.

Bemærk:

Du kan ikke ændre opaciteten for et baggrundslag eller et låst lag. Hvis du vil konvertere et baggrundslag til et almindeligt lag, som understøtter gennemsigtighed, kan du læse mere under Konvertering af baggrund og lag.

 1. I panelet Lag skal du vælge et eller flere lag en eller flere grupper.
 2. Ændring af opacitet og udfyldningsværdier. (Hvis du valgte en gruppe, kan du kun vælge Opacitet).

  Bemærk:

  Hvis du vil se alle blandingsmulighederne, skal du vælge Blandingsindstillinger ved hjælp af ikonet Tilføj en lagtype  nederst i menuen i panelet Lag.

Angive en blandingstilstand for et lag eller en gruppe

Blandingstilstanden for en laggruppe er som standard Videregivelse, hvilket betyder, at gruppen ikke har sine egne blandingsegenskaber. Når du vælger en anden blandingstilstand for en gruppe, ændrer du i realiteten den rækkefølge, som billedkomponenterne er sammensat i. Alle lagene i gruppen sættes sammen først. Den sammensatte gruppe behandles derefter som et enkelt billede og blandes med resten af billedet med den valgte blandingstilstand. Hvis du derfor vælger en anden blandingstilstand end Videregivelse for gruppen, anvendes ingen af justeringslagene eller lagblandingstilstandene i gruppen på lag uden for gruppen.

Bemærk:

Blandingstilstanden Slet findes ikke for lag. Du kan ikke vælge Farveudtværing, Farvebrænding, Mørkere, Lysere, Forskel, Eksklusion, Træk fra og Opdel i forbindelse med Lab-billeder. Du kan læse mere om HDR-billeder under Funktioner der understøtter HDR-billeder med 32 bit pr. kanal.

 1. Marker et lag eller en gruppe i panelet Lag.
 2. Vælg en blandingstilstand:
  • Vælg en indstilling i pop op-menuen Blandingstilstand i panelet Lag.

  • Vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger, og vælg derefter en indstilling i pop op-menuen Blandingstilstand.

  Bemærk:

  I pop op-menuen Blandingstilstand, kan du rulle hen over forskellige muligheder for at se, hvordan de ser ud på dit billede. Photoshop viser en live forhåndsvisning af blandingstilstande på lærredet.

Se Blandingstilstande for at få beskrivelser af og eksempler på hver tilstand.

Gruppere blandingseffekter

Lag i en udsnitsmaske blandes som standard med de underliggende lag med blandingstilstanden for det nederste lag i gruppen. Men du kan vælge, at blandingstilstanden for det nederste lag kun skal gælde for dette lag, så du kan bevare de udklippede lags oprindelige blandingsudseende. (Se Vis lag med udsnitsmasker).

Du kan også anvende et lags blandingstilstand på lageffekter, der ændrer ugennemsigtige pixel, f.eks. Indvendig glød eller Farvemaske, uden at ændre lageffekter, som kun ændrer gennemsigtige pixel, f.eks. Udvendig glød eller Slagskygge.

 1. Marker det lag, du vil påvirke.
 2. Dobbeltklik på et lagminiaturebillede, vælg Blandingsindstillinger i menuen i panelet Lag, eller vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist blandingsindstillinger for et tekstlag, skal du vælge Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger eller vælge Blandingsindstillinger ved hjælp af knappen Tilføj en lagtype nederst i menuen i panelet Lag.

 3. Angiv omfanget af blandingsindstillinger:
  • Vælg Bland indvendige effekter som gruppe for at anvende lagets blandingstilstand på lageffekter, der ændrer ugennemsigtige pixel, f.eks. Indvendig glød, Satin, Farvemaske og Farveforløbsmaske.

  • Vælg Bland udklippede lag som gruppe for at anvende basislagets blandingstilstand på alle lag i udsnitsmasken. Hvis du fravælger denne indstilling, der altid er valgt som standard, bevares den originale blandingstilstand for og det originale udseende af hvert lag i gruppen.

  Avancerede blandingsindstillinger i Photoshop
  Avancerede blandingsindstillinger

  • Vælg Lag med gennemsigtighedsformer for at begrænse lageffekter og udskæringer til lagets ugennemsigtige områder. Hvis du fravælger denne indstilling, der altid er valgt som standard, anvendes disse effekter i hele laget.

  • Vælg Lagmaske skjuler effekter for at begrænse lageffekter til det område, der er defineret af lagmasken.

  • Vælg Vektormaske skjuler effekter for at begrænse lageffekter til det område, der er defineret af vektormasken.

 4. Klik på OK.

Udelukke kanaler fra blanding

Du kan begrænse blandingseffekter til en angivet kanal ved blanding af et lag eller en gruppe. Alle kanaler medtages som standard. Når du bruger et RGB-billede, kan du f.eks. vælge at udelukke den røde kanal fra blandingen. I det sammensatte billede påvirkes kun oplysningerne i den grønne og blå kanal.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på lagminiaturebilledet.

  • Vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger.

  • Vælg Blandingsindstillinger ved hjælp af ikonet Tilføj en lagtype  nederst i menuen i panelet Lag.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist blandingsindstillinger for et tekstlag, skal du vælge Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger eller vælge Blandingsindstillinger ved hjælp af knappen Tilføj en lagtype nederst i menuen i panelet Lag.

 2. Fravælg de kanaler, du ikke vil medtage, når laget blandes, i området Avanceret blanding i dialogboksen Lagtype.

Angive et toneområde til blanding af lag

Med skydeknapperne i dialogboksen Blandingsindstillinger kan du styre, hvilke pixel fra det aktive lag og de underliggende synlige lag der skal vises i det endelige billede. Du kan f.eks. udelade mørke pixel fra det aktive lag eller få lyse pixel i de underliggende lag til at blive synlige. Du kan også definere et område med delvis blandede pixel for at få en jævn overgang mellem blandede og ublandede områder.

 1. Dobbeltklik på et lagminiaturebillede, vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger, eller vælg Tilføj en lagtype > Blandingsindstillinger i menuen i panelet Lag.

  Bemærk:

  Hvis du vil have vist blandingsindstillinger for et tekstlag, skal du vælge Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger eller vælge Blandingsindstillinger ved hjælp af knappen Tilføj en lagtype nederst i menuen i panelet Lag.

 2. Vælg en indstilling i pop op-menuen Bland hvis i området Avanceret blanding i dialogboksen Lagtype.
  • Vælg Grå for at angive et blandingsområde for alle kanaler.

  • Vælg en individuel farvekanal (f.eks. rød, grøn eller blå i et RGB-billede) for at angive blanding i den pågældende kanal.

 3. Brug skydeknapperne for Dette lag og Underliggende lag for at angive lysstyrkeområdet for de blandede pixel – målt på en skala fra 0 (sort) til 255 (hvid). Træk den hvide skydeknap for at angive områdets høje værdi. Træk den sorte skydeknap for at angive områdets lave værdi.

  Bemærk:

  Hvis du vil definere et område med delvist blandede pixel, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (macOS) nede og trække den ene halvdel af skydeknappens trekant. De to værdier, som vises over den delte skydeknap, angiver det delvise blandingsområde.

  Vær opmærksom på følgende retningslinjer ved angivelse af blandingsområder:

  • Brug skydeknapperne for Dette lag til at angive det pixelområde på det aktive lag, der blandes og derfor vises i det endelige billede. Hvis du f.eks. trækker den hvide skydeknap til 235, blandes pixel med lysstyrkeværdier over 235 ikke og medtages ikke i det endelige billede.

  • Brug skydeknapperne for Underliggende lag til at angive det pixelområde i de underliggende synlige lag, som blandes i det endelige billede. Blandede pixel kombineres med pixel i det aktive lag og opretter sammensatte pixel, hvorimod ublandede pixel er synlige gennem det aktive lags overliggende områder. Hvis du f.eks. trækker den sorte skydeknap til 19, blandes pixel med lysstyrkeværdier under 19 ikke, og de vil kunne ses gennem det aktive lag i det endelige billede.

Udfyld nye lag med en neutral farve

Du kan ikke anvende bestemte filtre (f.eks. filteret Belysningseffekter) på lag uden pixel. Hvis du vælger Udfyld med neutral farve for Tilstand i dialogboksen Nyt lag, kan du løse dette problem ved først at udfylde laget med en forudindstillet, neutral farve. Denne usynlige, neutrale farve tildeles i henhold til lagets blandingstilstand. Hvis ingen effekter anvendes, har udfyldning med en neutral farve ingen indflydelse på de resterende lag. Indstillingen Udfyld med neutral farve er ikke tilgængelig for lag, som bruger tilstandene Normal, Opløs, Hård, Farvetone, Mætning, Farve eller Luminans.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online