Bemærk:

Du kan oprette webgallerier i Photoshop CS5 ved at se Oprettelse af et webfotogalleri i hjælpen til Adobe Bridge. Hvis du vil bruge det gamle, valgfrie webfotogalleriekstramodul, som beskrives i emnerne nedenfor, skal du først downloade og installere det til Windows eller macOS.

Om webfotogallerier

Et webfotogalleri er et websted, der indeholder en hjemmeside med miniaturebilleder og gallerisider med billeder i fuld størrelse. Hver side indeholder hyperlinks, som giver besøgende mulighed for at navigere rundt på webstedet. Når en besøgende f.eks. klikker på et miniaturebillede på hjemmesiden, indlæses det tilknyttede billede i fuld størrelse i en galleriside. Du bruger kommandoen Webfotogalleri til automatisk at generere et webfotogalleri ud fra et sæt billeder.

Hjemmeside for webfotogalleri i Photoshop
Hjemmeside for webfotogalleri

Photoshop indeholder en række typer til dit galleri, som du kan vælge med kommandoen Webfotogalleri. Hvis du er en avanceret bruger, der kender HTML, kan du oprette en ny type eller tilpasse en type ved at redigere et sæt HTML-skabelonfiler.

Der er knyttet forskellige indstillinger til hver skabelon for galleritype. Hvis du bruger en foruddefineret type, kan nogle indstillinger være nedtonede eller utilgængelige i den pågældende type.

Opret webgallerier med Adobe Bridge

Adobe Bridge indeholder opdaterede webgallerifunktioner. Få instruktioner ved at se Oprettelse af et webfotogalleri i hjælpen til Adobe Bridge, eller se selvstudierne nedenfor.

Brug det gamle, valgfrie Photoshop-ekstramodul

 1. Download og installer det gamle webfotogalleriekstramodul til Windows eller macOS.

 2. (Valgfrit) Vælg filerne eller mappen, du vil bruge i Adobe Bridge.

  Billederne præsenteres i den rækkefølge, hvormed de er vist i Bridge. Hvis du hellere vil bruge en anden rækkefølge, skal du ændre rækkefølgen i Bridge.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Værktøjer > Photoshop > Webfotogalleri i Adobe Bridge.

  • Vælg Filer > Automatiser > Webfotogalleri i Photoshop.

 4. Vælg en type til galleriet i pop op-menuen Typer. I dialogboksen vises en forhåndsvisning af hjemmesiden for den valgte type.

 5. (Valgfrit) Angiv en e-mail-adresse som kontaktoplysninger for galleriet.

 6. Vælg kildefilerne til galleriet i menuen Brug.

  Valgte billeder fra Bridge

  Bruger billeder, du valgte før åbning af dialogboksen Webfotogalleri.

  Mappe

  Bruger billeder fra mapper, som du vælger med knapperne Gennemse (Windows) eller Vælg (macOS). Vælg Medtag alle underbiblioteker for at medtage billeder i den valgte mappes undermapper.

 7. Klik på Mål, og vælg derefter en mappe, hvor billeder og HTML-sider for galleriet skal gemmes. Klik derefter på OK (Windows) eller Vælg (macOS).

 8. Vælg formateringsindstillinger for webgalleriet. Vælg i menuen Indstillinger for at få vist hvert sæt indstillinger. Se Indstillinger for webfotogalleri.

 9. Klik på OK. Photoshop indsætter følgende HTML- og JPEG-filer i målmappen:

  • En hjemmeside til dit galleri, der har fået navnet index.htm eller index.html, afhængigt af indstillingerne for filtypenavn. Åbn denne fil i en webbrowser for at få vist dit galleri.

  • JPEG-billeder i en billedundermappe.

  • HTML-sider i en sideundermappe.

  • JPEG-miniaturebilleder i en undermappe med miniaturebilleder.

Sådan sørger du for, at dine farver passer sammen

Hvis du arbejder med fotos i et arbejdsrum med bred farvetilpasning, f.eks. ProPhoto RGB eller Adobe RGB, ændres billedfarverne muligvis, når de vises i et webgalleri med en browser, der ikke læser integrerede farveprofiler. Hvis dette sker, skal du prøve at konvertere billedprofilerne til sRGB (som de fleste browsere bruger som standard), inden du optimerer dem, eller medtage dem i et webfotogalleri. Konverter dem til sRGB på en af følgende måder. Det er en god ide at arbejde med en kopi af billederne.

Hvis du bruger billedbehandleren, kan du gemme filerne direkte i JPEG-format i den størrelse, du ønsker. Hvis du gør det, skal du sørge for at slå Skaler billeder fra under indstillingerne for store billeder.

Generelt

Indstillinger for filtypenavne, kodning og metadata.

Filtypenavn

Bruger enten .htm eller .html som filtypenavn.

Brug UTF 8-kodning til URL

Bruger UTF-8-kodning.

Føj bredde- og højdeattributter til billeder

Angiver dimensioner og forkorter overførselstiden.

Bevar alle metadata

Bevarer metadataoplysninger.

Banner

Tekstindstillinger for det banner, der vises på hver side i galleriet. Indtast tekst for hver af følgende:

Stednavn

Navnet på galleriet.

Fotograf

Navnet på den person eller organisation, der er ophav til fotografierne i galleriet.

Kontaktoplysninger:

Kontaktoplysningerne for galleriet, f.eks. et telefonnummer eller en forretningsadresse.

Dato

Den dato, der vises på hver side i galleriet. Photoshop bruger som standard dags dato.

Skrifttype og Skriftstørrelse (Windows) eller Skrift og Skriftstørrelse (macOS)

(Tilgængelig for visse typer websteder) Indstillinger for bannerteksten.

Store billeder

Indstillinger for de hovedbilleder, der vises på hver galleriside.

Tilføj numeriske hyperlinks

(Tilgængelig for visse typer websteder) Placerer en numerisk sekvens (der starter ved 1 og slutter med det samlede antal sider i galleriet), der kører vandret øverst på hver galleriside. Hvert tal er et hyperlink til den respektive side.

Skaler billeder

Ændrer størrelsen på kildebillederne for placering på gallerisiderne. Vælg en størrelse i pop op-menuen, eller angiv en størrelse i pixel. Til Bevar skal du vælge, hvilke dimensioner på billedet der skal låses i forbindelse med skalering. Til JPEG-kvalitet skal du vælge en indstilling i pop op-menuen, angive en værdi mellem 0 og 12 eller trække skydeknappen. Jo højere værdi, jo bedre billedkvalitet, og jo større fil.

Bemærk:

Photoshop bruger den standardinterpolationsmetode, der er angivet i indstillingerne. Vælg Bi-kubisk skarpere som standard for at få de bedste resultater, når du reducerer billedstørrelse.

Rammestørrelse

Angiver bredden i pixel af rammen omkring billedet.

Titelbrug

(Tilgængelig for visse typer websteder) Angiver indstillinger for visning af billedtekster under hvert billede. Vælg Filnavn for at få vist filnavnet, eller vælg Beskrivelse, Bidragsyder, Titel og Copyright for at få vist den tekst, der skal hentes fra dialogboksen Filinfo.

Skrifttype og Skriftstørrelse (Windows) eller Skrift og Skriftstørrelse (macOS)

(Tilgængelig for visse typer websteder) Angiv billedtekstens skrifttype og størrelse.

Miniaturebilleder

Indstillinger for galleriets hjemmeside, herunder størrelsen af miniaturebillederne.

Størrelse

Angiver størrelsen på miniaturebilleder. Vælg i pop op-menuen, eller angiv en værdi i pixel for bredden af hvert miniaturebillede.

Kolonner og Rækker

Angiver antallet af kolonner og rækker, hvor der skal vises miniaturebilleder, på hjemmesiden. Denne indstilling gælder ikke gallerier, som bruger vandrette eller lodrette billedtyper.

Rammestørrelse

Angiver bredden i pixel af rammen omkring hvert miniaturebillede.

Titelbrug

(Tilgængelig for visse typer websteder) Angiver indstillinger for visning af billedtekster under hvert miniaturebillede. Vælg Filnavn for at få vist filnavnet, eller vælg Beskrivelse, Bidragsyder, Titel og Copyright for at få vist den tekst, der skal hentes fra dialogboksen Filinfo.

Skrifttype og Skriftstørrelse (Windows) eller Skrift og Skriftstørrelse (macOS)

(Tilgængelig for visse typer websteder) Angiv billedtekstens skrifttype og størrelse.

Brugerdefinerede farver

Indstillinger for farver på elementer i galleriet. Hvis du vil ændre farven på et element, skal du klikke på dets farveprøve og derefter vælge en ny farve i Adobe Farvevælger. Du kan ændre baggrundsfarven på hver side (indstillingen Baggrund) og for banneret (indstillingen Banner).

Sikkerhed

Viser tekst over hvert billede som værn mod tyveri.

Indhold

Angiver den tekst, der skal vises. Vælg Brugerdefineret tekst for at angive en brugerdefineret tekst. Vælg Filnavn, Beskrivelse, Bidragsyder, Titel eller Copyright for at få vist tekst, der er trukket fra dialogboksen Filoplysninger.

Skrifttype, Farve og Placering

Angiver skrifttype, farve og justering for billedteksten.

Roter

Placerer teksten på billedet med en vinkel.

Photoshop indeholder forskellige typer for dit webfotogalleri. Hvis du er en avanceret bruger, der kender HTML, kan du oprette en ny type eller tilpasse en type ved at redigere et sæt HTML-skabelonfiler.

Webfotogallerityperne i Photoshop er gemt i individuelle mapper på følgende placeringer:

Windows

Programmer/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Faste indstillinger/Webfotogalleri.

macOS

Adobe Photoshop CS5/Faste indstillinger/Webfotogalleri.

Navnet på hver mappe på denne placering vises som en indstilling i menuen Typer i dialogboksen Webfotogalleri. Hver mappe indeholder følgende HTML-skabelonfiler, som Photoshop bruger til at generere galleriet:

Caption.htm

Bestemmer layoutet på den billedtekst, der vises under hvert miniaturebillede på hjemmesiden.

FrameSet.htm

Bestemmer layoutet af rammesættet til visning af sider.

IndexPage.htm

Bestemmer layoutet af hjemmesiden.

SubPage.htm

Bestemmer layoutet af gallerisiderne med billeder i fuld størrelse.

Miniaturebillede.htm Bestemmer layoutet af de miniaturebilleder, der vises på hjemmesiden.

Hver skabelonfil indeholder HTML-kode og symboler. Et symbol er en tekststreng, som erstattes af Photoshop, når du angiver den tilsvarende indstilling i dialogboksen Webfotogalleri. En skabelonfil kan f.eks. indeholde følgende TITLE-element, der bruger et symbol for den indeholdte tekst:

<TITLE>%TITLE%</TITLE>

Når Photoshop genererer galleriet med denne skabelonfil, erstattes symbolet %TITLE% med den tekst, du skrev for Stednavn i dialogboksen Webfotogalleri.

Hvis du vil have et bedre overblik over en eksisterende type, kan du åbne og undersøge typens HTML-skabelonfiler med en HTML-redigeringsprogram. Eftersom det kun er nødvendigt med ASCII-standardtegn for at oprette HTML-dokumenter, kan du åbne, redigere og oprette disse dokumenter med en ren teksteditor, f.eks. Notesblok (Windows) eller TextEdit (macOS).

Du kan tilpasse en eksisterende webfotogalleritype ved at redigere en eller flere af dens HTML-skabelonfiler. Når du tilpasser en type, skal du følge nedenstående retningslinjer, så Photoshop kan generere galleriet korrekt:

 • Typemappen skal indeholde disse filer: Caption.htm, IndexPage.htm, SubPage.htm, Thumbnail.htm og FrameSet.htm.

 • Du kan omdøbe typemappen, men ikke HTML-skabelonfilerne i mappen.

 • Du kan have en tom Caption.htm-fil og placere den HTML-kode og de symboler, der bestemmer layoutet af billedteksten, i filen Thumbnail.htm.

 • Du kan erstatte et symbol i en skabelonfil med den relevante tekst eller HTML-kode, så en indstilling angives via skabelonfilen i stedet for via dialogboksen Webfotogalleri. En skabelonfil kan f.eks. indeholde et BODY-element med følgende baggrundsfarveattribut, der bruger et symbol som sin værdi:

  bgcolor=%BGCOLOR%

  Hvis du vil indstille sidens baggrundsfarve til rød, kan du erstatte symbolet %BGCOLOR% med "FF0000".

 • Du kan føje HTML-kode og symboler til skabelonfilerne. Alle symboler skal skrives med store bogstaver samt begynde og slutte med procenttegnet (%).

 1. Find den mappe, der indeholder de eksisterende webfotogallerityper.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil tilpasse en type, skal du oprette en kopi af typemappen og gemme den på den samme placering som de eksisterende typemapper.

  • Hvis du vil oprette en type, skal du oprette en ny mappe til den nye type og gemme den på den samme placering som de eksisterende typemapper.

  Den nye eller tilpassede type (navngivet for sin mappe) vises i menuen Typer i dialogboksen Webfotogalleri.

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder med et HTML-redigeringsprogram:
  • Tilpas HTML-skabelonfilen.

  • Opret de nødvendige HTML-skabelonfiler, og gem dem i typemappen.

  Når du opretter skabelonfilerne, skal du sørge for at følge retningslinjerne for tilpasning, som er beskrevet i afsnittet Om tilpasning af webfotogallerityper.

  Bemærk:

  Når du tilpasser eller opretter en skabelon til en galleritype, skal du placere hvert af de følgende symboler i en separat linje i HTML-filen: %CURRENTINDEX%, %NEXTIMAGE%, %NEXTINDEX%, %PAGE%, %PREVIMAGE% og %PREVINDEX%. Når bestemte sider i et galleri genereres, springer Photoshop de linjer i skabelonen over, som indeholder symboler, der ikke gælder disse sider. Når Photoshop f.eks. genererer den første galleriside, springes de linjer i skabelonen over, som indeholder symbolet %PREVIMAGE%, der bestemmer hyperlinket til den forrige galleriside. Ved at bevare symbolet %PREVIMAGE% på en separat linje sikrer du, at Photoshop ikke ignorerer andre symboler i skabelonen.

Photoshop bruger symboler i HTML-skabelonfilerne til at definere en standardtype til webfotogallerier. Photoshop bruger disse symboler til at generere et galleri baseret på brugerinput i dialogboksen Webfotogalleri.

Når du tilpasser eller opretter en galleritype, kan du føje et symbol til en HTML-skabelonfil med undtagelse af %THUMBNAILS% og %THUMBNAILSROWS%, som kun kan vises i filen IndexPage.htm. Når du tilføjer et symbol, skal du være opmærksom på, at der muligvis også skal føjes HTML-kode til filen, så symbolet bruges korrekt.

Du kan bruge følgende symboler i HTML-skabelonfilerne:

%ALINK%

Bestemmer farven på aktive hyperlinks.

%ALT%

Bestemmer navnet på en billedfil.

%ANCHOR%

Giver mulighed for at vende tilbage til miniatureeksemplet af det billede, som brugeren får vist, i stedet for til starten af indekset. Handlingen udføres, når brugeren klikker på hyperlinket til startsiden.

%BANNERCOLOR%

Bestemmer farven på banneret.

%BANNERFONT%

Bestemmer skrifttypen til bannerteksten.

%BANNERFONTSIZE%

Bestemmer skriftstørrelsen til bannerteksten.

%BGCOLOR%

Bestemmer baggrundsfarven.

%CAPTIONFONT%

Bestemmer skrifttypen til billedteksten under hvert miniaturebillede på hjemmesiden.

%CAPTIONFONTSIZE%

Bestemmer skriftstørrelsen på billedteksten.

%CAPTIONTITLE%

Indsætter dokumenttitlen for en billedtekst fra filoplysningerne.

%CHARSET%

Bestemmer det tegnsæt, der bruges på hver side.

%CONTACTINFO%

Bestemmer kontaktoplysningerne for galleriet, f.eks. telefonnummer og placering.

%CONTENT_GENRATOR%

Åbner "Adobe Photoshop CS5 webfotogalleri".

%COPYRIGHT%

Indsætter copyrightoplysninger for en billedtekst fra filoplysningerne.

%CREDITS%

Indsætter kildeangivelserne for en billedtekst fra filoplysningerne.

%CURRENTINDEX%

Bestemmer hyperlinket til den aktuelle hjemmeside.

%CURRENTINDEXANCHOR%

Ligger i SubPage.htm og peger på den første indeksside.

%DATE%

Bestemmer den dato, der vises på banneret.

%EMAIL%

Bestemmer oplysningerne om e-mail-adresse for galleriet.

%FILEINFO%

Bestemmer billedfiloplysningerne til en billedtekst.

%FILENAME%

Bestemmer filnavnet på et billede. Brug denne til metadata, der vises som HTML-tekst.

%FILENAME_URL%

Bestemmer URL-filnavnet på et billede. Brug kun denne til URL-filnavne.

%FIRSTPAGE%

Bestemmer hyperlinket til den første galleriside, der vises i højre ramme i et rammesæt.

%FRAMEINDEX%

Bestemmer hyperlinket til den hjemmeside, der vises i venstre ramme i et rammesæt.

%HEADER%

Bestemmer titlen på galleriet.

%IMAGEBORDER%

Bestemmer rammestørrelsen på billedet i fuld størrelse på en galleriside.

%IMAGE_HEIGHT%

Aktiverer afkrydsningsfeltet Føj bredde- og højdeattributter til billeder. Dette giver brugeren mulighed for at hente attributterne og reducere overførselstiden.

%IMAGE_HEIGHT_NUMBER%

Dette symbol erstattes af et tal, der (kun) betegner billedets bredde.

%IMAGEPAGE%

Bestemmer hyperlinket til en galleriside.

%IMAGE_SIZE%

Hvis afkrydsningsfeltet Skaler billeder er markeret, indeholder dette symbol billedpixelværdien, der bruges i panelet Store billeder. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, indeholder symbolet en tom streng. Dette symbol er nyttigt til JavaScript i skabelonerne, fordi det kan vise de maksimale højde- og breddeværdier for alle billeder på det genererede websted.

%IMAGESRC%

Bestemmer URL'en til et billede i fuld størrelse på en galleriside.

%IMAGE_WIDTH%

Aktiverer afkrydsningsfeltet Føj bredde- og højdeattributter til billeder. Dette giver brugeren mulighed for at hente attributterne og reducere overførselstiden.

%IMAGE_WIDTH_NUMBER%

Dette symbol erstattes af et tal, der (kun) betegner billedets bredde.

%LINK%

Bestemmer farven på hyperlinks.

%NEXTIMAGE%

Bestemmer hyperlinket til den næste galleriside.

%NEXTIMAGE _CIRCULAR%

Angiver hyperlinket fra et stort eksempelbillede til næste store eksempelbillede.

%NEXTINDEX%

Bestemmer hyperlinket til den næste hjemmeside.

%NUMERICLINKS%

Indsætter nummererede hyperlinks på undersider til alle store eksempelbilleder.

%PAGE%

Bestemmer den aktuelle sideplacering (f.eks. side 1 af 3).

%PHOTOGRAPHER%

Bestemmer navnet på den person eller organisation, der er ophav til fotografierne i galleriet.

%PREVIMAGE%

Bestemmer hyperlinket til den forrige galleriside.

%PREVINDEX%

Bestemmer hyperlinket til den forrige hjemmeside.

%SUBPAGEHEADER%

Bestemmer titlen på galleriet.

%SUBPAGETITLE%

Bestemmer titlen på galleriet.

%TEXT%

Bestemmer tekstens farven.

%THUMBBORDER%

Bestemmer størrelsen af miniaturebilleders rammer.

%THUMBNAIL_HEIGHT%

Aktiverer afkrydsningsfeltet Føj bredde- og højdeattributter til billeder. Dette giver brugeren mulighed for at hente attributterne og reducere overførselstiden.

%THUMBNAIL_HEIGHT_NUMBER%

Dette symbol erstattes af et tal, der (kun) betegner miniaturebilledets højde.

%THUMBNAILS%

Dette symbol erstattes med miniaturebilleder ved hjælp af filen Thumbnail.htm til rammetyperne. Du skal placere dette symbol alene i en enkelt linje uden linjeskift i HTML-filen.

%THUMBNAIL_SIZE%

Indeholder miniaturepixelværdien i panelet Miniaturer. Dette symbol er nyttigt til JavaScript i skabelonerne, da det kan vise de maksimale højde- og breddeværdier for alle miniaturebilleder på det genererede websted.

%THUMBNAILSRC%

Bestemmer hyperlinket til et miniaturebillede.

%THUMBNAILSROWS%

Dette symbol erstattes med rækker af miniaturebilleder ved hjælp af filen Thumbnail.htm til ikke-rammetyperne. Du skal placere dette symbol alene i en enkelt linje uden linjeskift i HTML-filen.

%THUMBNAIL_WIDTH%

Aktiverer afkrydsningsfeltet Føj bredde- og højdeattributter til billeder. Dette giver brugeren mulighed for at hente attributterne og reducere overførselstiden.

%THUMBNAIL_WIDTH_NUMBER%

Dette symbol erstattes af et tal, der (kun) betegner miniaturebilledets bredde.

%TITLE%

Bestemmer titlen på galleriet.

%VLINK%

Bestemmer farven på besøgte hyperlinks.