Få flere oplysninger om indstillingen Rediger > Udfyldning, der afhænger af indholdet, der blev introduceret i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-udgivelsen) i Udfyldning, der afhænger af indholdet.

Korrektion, der afhænger af indholdet

Korrektionsværktøjet anvendes til at fjerne uønskede billedelementer. Funktionen Afhænger af indholdet i korrektionsværktøjet smelter omkringliggende indhold sammen med det øvrige indhold til en syntese uden overgange.

Ældre: Få oplysninger om brug af korrektionsværktøjet i tidligere versioner af Photoshop end Photoshop CS6 i Korrektion af et område.

Video | Fiks billeder med elementer, der afhænger af indholdet

Video | Fiks billeder med elementer, der afhænger af indholdet
Adobe

 1. Hold knappen nede på pletreparationspenslen  på værktøjslinjen, og vælg korrektionsværktøjet .

 2. Gør følgende på indstillingslinjen:

  Indstillinger for korrektion, der afhænger af indholdet
  Indstillinger for korrektion, der afhænger af indholdet

  Korrektion

  Du kan vælge funktionen Afhænger af indholdet ved at klikke på Afhænger af indholdet.

  Struktur

  Indtast en værdi mellem 1 og 7 for at specificere, hvor præcist korrektionen skal afspejle eksisterende billedmønstre. Med 7 som værdi vil korrektionen i høj grad svare til de eksisterende billedmønstre. Med 1 som værdi vil korrektionen i nogen grad svare til de eksisterende billedmønstre.

  Farve

  Indtast en værdi mellem 0 og 10 for at specificere, i hvor høj grad Photoshop skal anvende algoritmisk farveblanding til korrektionen. Hvis du angiver 0, deaktiveres farveblanding. Mens Farve-værdien 10 betyder anvendelse af fuld farveblanding.

  Opsamling fra alle lag

  Vælg denne indstilling for at oprette resultatet af flytningen i et andet lag med brug af oplysninger fra alle lag. Vælg mållaget i panelet Lag.

 3. Marker et område af billedet, som skal udskiftes. Du kan bruge korrektionsværktøjet til at tegne en markering eller vælge et af de øvrige markeringsværktøjer.

 4. Træk markeringen hen over det område, du vil generere en udfyldning fra. 

Flytning, der afhænger af indholdet

Værktøjet Flytning, der afhænger af indholdet anvendes til at markere og flytte en del af billedet. Billedet omarrangeres, og det tilbageværende hul udfyldes med tilsvarende elementer fra billedet. Du behøver ikke at foretage intensiv redigering med lag og komplekse markeringer.

Værktøjet Flytning, der afhænger af indholdet kan bruges på to måder:

 • Med flyttetilstanden kan du anbringe objekter på forskellige steder (mest effektivt, når baggrunden forbliver ensartet).
 • Med udvidetilstanden kan du udvide og sammentrække objekter som f.eks. hår, træer og bygninger. Bygningsobjekter kan bedst udvides på billeder taget på et parallelplan snarere end i en vinkel.

Fra en ekspert: Brug af flytning og udfyldning, der afhænger af indholdet

Fra en ekspert: Brug af flytning og udfyldning, der afhænger af indholdet
Find ud af, hvordan du markerer og flytter en del af et billede. Photoshop udfylder herefter automatisk hullet med tilsvarende elementer fra den eksisterende baggrund.
Deke McClelland

 1. Hold knappen nede på pletreparationspenslen på værktøjslinjen, og vælg Flytning, der afhænger af indholdet.

 2. Gør følgende på indstillingslinjen:

  Indstillinger for flytning, der afhænger af indholdet
  Indstillinger for flytning, der afhænger af indholdet

  Tilstand

  Med tilstanden Flyt kan markerede objekter flyttes til andre placeringer. Med tilstanden Udvid kan objekter udvides og sammentrækkes.

  Struktur

  Indtast en værdi mellem 1 og 7 for at specificere, hvor præcist korrektionen skal afspejle eksisterende billedmønstre. Med 7 som værdi vil korrektionen i høj grad svare til de eksisterende billedmønstre. Med 1 som værdi vil korrektionen i nogen grad svare til de eksisterende billedmønstre.

  Farve

  Indtast en værdi mellem 0 og 10 for at specificere, i hvor høj grad Photoshop skal anvende algoritmisk farveblanding til korrektionen. Hvis du angiver 0, deaktiveres farveblanding. Mens Farve-værdien 10 betyder anvendelse af fuld farveblanding.

  Photoshop Udfyldning, der afhænger af indholdet
  A. Uden farveblanding B. Med farveblanding 

  Opsamling fra alle lag

  Aktiver denne funktion for at bruge oplysninger fra alle lag til at oprette resultatet af flytningen i det markerede lag. Vælg mållaget i panelet Lag.

  Transformér ved skygge

  Når denne indstilling er aktiveret, du kan skalere den del af billedet, som du lige har flyttet til den nye placering. Du skal blot justere størrelseshåndtagene for den flyttede del af billedet.

 3. Markér et område, som skal flyttes eller udvides. Du kan bruge flytteværktøjet til at tegne en markering eller vælge et af de øvrige markeringsværktøjer.

 4. Træk markeringen til det område, hvor du ønsker at placere objektet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online