Du kan nemt ændre et billedes lag i panelet Lag eller direkte i dokumentvinduet. Du kan også låse lag for at beskytte dem.

Ændre stablingsrækkefølgen af lag og grupper

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk laget eller gruppen opad eller nedad i panelet Lag. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på det sted, hvor laget eller gruppen skal placeres.

  • Hvis du vil flytte et lag til en gruppe, skal du trække laget til gruppemappen . Hvis gruppen er lukket, placeres laget nederst i gruppen.

  • Marker et lag eller en gruppe, vælg Lag > Arranger, og vælg en kommando i undermenuen. Hvis det markerede element er i en gruppe, gælder kommandoen for stablingsrækkefølgen i gruppen. Hvis det markerede element ikke er i en gruppe, gælder kommandoen for stablingsrækkefølgen i panelet Lag.

  • Hvis du vil bytte om på de markerede lags rækkefølge, skal du vælge Lag > Arranger > Omvendt. Disse indstillinger vises nedtonet, hvis du ikke har markeret mindst to lag.

  Bemærk:

  Baggrundslaget er pr. definition altid nederst i stablingsrækkefølgen. Kommandoen Læg bagest placerer derfor det markerede element direkte over baggrundslaget.

Flytte indholdet i lag

 1. I panelet Lag skal du markere de lag, der indeholder de objekter, du vil flytte.
 2. Vælg flytteværktøjet .

  Bemærk:

  Du kan markere de lag, du vil flytte direkte til dokumentvinduet. På indstillingslinjen til værktøjet Flyt skal du markere Vælg automatisk og derefter vælge Lag i rullemenuen. Hold Skift nede, og klik for at markere flere lag. Marker Vælg automatisk, vælg derefter Gruppe for at markere hele gruppen, når du markerer ét lag i den.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk et af objekterne til et af de markerede lag i dokumentvinduet. (Alle objekter i laget flyttes sammen)

  • Tryk på en piletast på tastaturet for at skubbe objekterne med 1 pixel.

  • Hold Skift nede, og tryk på en piletast på tastaturet for at skubbe objekterne med 10 pixel.

Rotere et lag

 1. Marker det lag, du vil rotere, i panelet Lag.
 2. Hvis der er noget, der er markeret i billedet, skal du vælge Marker > Fravælg.
 3. Vælg Rediger > Transformer > Roter. Der åbnes en boks med lagets grænser (en såkaldt afgrænsningsramme).
 4. Flyt markøren uden for afgrænsningsrammen (den ændres til en buet, tosidet pil), og træk derefter. Tryk på Skift for at låse rotationen til intervaller af 15.
 5. Når du er tilfreds med resultaterne, skal du trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) eller klikke på afkrydsningen på indstillingslinjen. Hvis du vil annullere rotationen, skal du trykke på Esc eller klikke på ikonet Annuller transformering på indstillingslinjen.

Lås lag

Du kan låse lag helt eller delvist for at beskytte indholdet. Du kan f.eks. låse et lag helt, når du er færdig med det. Du kan f.eks. låse et lag delvist, hvis det har den korrekte gennemsigtighed og de korrekte typer, men du ikke har fastlagt placeringen. Når et lag er låst, vises et låseikon  til højre for lagets navn. Låseikonet er udfyldt, når laget er helt låst, og hult, når laget er delvis låst.

Låse alle egenskaber for et lag eller en gruppe

 1. Marker et lag eller en gruppe.
 2. Klik på indstillingen Lås alle i panelet Lag.

  Bemærk:

  Lag i en låst gruppe viser et nedtonet låseikon .

Låse et lag delvist

 1. Marker et lag.
 2. Klik på en eller flere låseindstillinger i panelet Lag.

  Lås gennemsigtige pixel

  Begrænser redigering til de ugennemsigtige dele af laget. Denne indstilling svarer til indstillingen Bevar gennemsigtighed i tidligere versioner af Photoshop.

  Lås billedpixel

  Forhindrer, at lagets pixler ændres med maleværktøjerne.

  Lås placering

  Forhindrer, at lagets pixel flyttes.

  Bemærk:

  Lås gennemsigtighed og Lås billede er som standard valgt til tekstlag og formlag og kan ikke fravælges.

Anvende låseindstillinger på markerede lag eller på en gruppe

 1. Marker flere lag eller en gruppe.
 2. Vælg Lås lag eller Lås alle lag i gruppen i menuen Lag eller i menuen i panelet Lag.
 3. Vælg låseindstillinger, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online