Lær, hvordan du arbejder med MacBook Pro Touch bar i Photoshop.

Photoshop understøtter Touch Bar, multitouchskærmen øverst på det nye MacBook Pro-tastatur. Med Touch Bar kan du få adgang til funktioner og kontrolelementer i Photoshop, som du kan bruge til din aktuelle opgave på hovedskærmen. Touch Bar understøtter kendte håndbevægelser, f.eks. tryk, træk og skub.

Understøttelse af Touch Bar i Photoshop er på nuværende tidspunkt en Technology Preview-funktion.

Bemærk:

Få mere at vide om Touch Bar på denne Apple-side.

Touch Bar-grænseflade

Som standard er en del af Touch Bar-grænsefladen reserveret til macOS-kontrolelementer. Kontrolelementer til Photoshop vises i det app-specifikke område i midten af Touch Bar-grænsefladen.

v3_TopView_new
Touch Bar-standardgrænseflade

A. Photoshop-kontrolelementer B. macOS-systemkontrolelementer (knapstribe og Esc) 

Bemærk:

Hvis det er nødvendigt, kan du konfigurere Touch Bar for kun at få vist app-specifikke indstillinger. I denne konfiguration viser de midterste og højre dele af Touch Bar-grænsefladen (B til højre + A) kontrolelementer fra Photoshop. Du kan gøre dette under macOS-systemindstillinger > dialogboksen Tastatur, vælg Touch Bar viser: app-kontrolelementer.

Touch Bar-tilstande i Photoshop

Tryk på ikonet Touch Bar for at vælge en af tre tilgængelige tilstande:

Lagegenskaber

() Standardtilstand: Giver dig mulighed for at arbejde med lagegenskaber og relaterede funktioner

Pensler

() Giver dig mulighed for at arbejde med pensel- og maleegenskaber

Foretrukne

() Tilpasningsbar tilstand, hvor du kan tilføje dine foretrukne kontrolelementer

Kontekstafhængige handlinger

Ud over de tilgængelige kommandoer i tre tilstande, bliver flere kontekstspecifikke funktioner tilgængelige, afhængigt af hvad du arbejder på i Photoshop.

 • Hvis et modalværktøj, f.eks. Tekst eller Transformering, er aktivt, viser Touch Bar OK og Annuller.
 • Hvis opgaveområdet Vælg og maskér er aktivt, viser Touch Bar kontrolelementer relateret til markeringer.

Photoshop-kontrolelementer i Touch Bar

Standardtilstand Symbol Navn på kontrolelement Beskrivelse
Alle tre
Historikvisning

Fungerer stort set på samme måde som panelet Historik i Photoshop. Brug dette kontrolelement til at springe til en hvilken som helst tilstand i det dokument, der blev oprettet under den aktuelle session. Hver gang du laver en ændring af dokumentet, tilføjes en ny dokumenttilstand.

Tryk på ikonet Historikvisning for at få vist miniaturebilleder, der repræsenterer dokumenttilstande. Rul gennem eller tryk på miniaturebillederne for at navigere i dokumenthistorikken.

Få relaterede nyttige oplysninger i Bruge panelet Oversigt.

Lagegenskaber
Tilføj indhold Importerer en fil til det aktuelt åbne dokument ved hjælp af kommandoen Placer integreret. Se Placering af filer i Photoshop.

Synlighed og opacitet af lag

Justerer lagets opacitet og synlighed. 

 • Brug skydeknappen til at justere lagets opacitet (0-100 %). Knapperne i hver ende af skydeknappen øger eller mindsker værdien med en forudindstillet mængde.
 • Tryk på ikonet for helt at skjule lag.

Du kan bruge denne kommando ved at trykke på eller blot trykke og holde over berøringsgestussen. De ændringer, du foretager i Touch Bar, vises med det samme i panelet Lag.


Blandingstilstand Giver dig mulighed for at rulle gennem de tilgængelige blandingstilstande – Normal, Opløs, Gør mørkere osv. – og vælge den, du vil bruge. Få mere at vide i Blandingstilstande i Photoshop.

Udsnitsmaske Gør et lag til en udsnitsmaske eller returnerer det fra den tilstand. Få relaterede oplysninger i Vis lag med udsnitsmasker.

Vælg og maskér Åbner opgaveområdet Vælg og maskér.
Pensler
Farve

Viser en farvevælger til forgrundsfarven. De første 16 farveprøver vises som standard.

 • Tryk længere på en farveprøve for at se farvetoner.
 • Klik på ikonet for at foretage finjusteringer ved at justere farvetone, mætning og lysstyrke (HSB).

Penselstørrelse

Styrer den aktuelle pensels størrelse. Denne kommando er aktiv, når en pensel med mulighed for flere størrelser er valgt.

Få mere at vide om penselindstillinger i:


Penselhårdhed Styrer den aktuelle pensels størrelse. Denne kommando er aktiv, når en pensel med mulighed for flere hårdhedsindstillinger er valgt.

Penselgennemsigtighed Styrer den aktuelle pensels opacitet. Denne kommando er aktiv, når en pensel, der understøtter opacitet, er valgt. 

Penselforløb Styrer den aktuelle pensels forløb. Denne kommando er aktiv, når en pensel, der understøtter forløb, er valgt. 
Foretrukne
Skærmtilstand Skifter mellem normal skærmtilstand og fuldskærmstilstand

Nyt lag Aktiverer kommandoen Nyt lag

Vend lodret Vender indholdet af det aktuelle sæt af valgte lag lodret

Vend vandret Vender indholdet af det aktuelle sæt af valgte lag vandret
Ingen som standard*
Udfyldningstilstand Aktiverer kommandoen Udfyld med indstillingen Indholdsafhængig udfyldning valgt. Få mere at vide i Brug indholdsafhængig udfyldning.

Dubler lag Dublerer det aktuelt valgte lag
Del Deler en forhåndsvisning af den aktuelle dokumenttilstand i JPEG-format. Den maksimale delbare størrelse er 1024 x 1024 px.

*Du kan tilføje disse kontrolelementer til Touch Bar-tilstande ved at tilpasse dem.

Tilpas Touch Bar-tilstande

Indstillinger

Photoshop indeholder tre indstillinger for Touch Bar under Indstillinger > Technology Previews. Disse indstillinger er som standard aktiveret.

Slå Touch Bar til

Aktiverer/deaktiverer Touch Bar under arbejde i Photoshop

Vis egenskabsjusteringer for Touch Bar

Viser/skjuler informative pop op-vinduer, der vises, når du ændrer egenskaber, f.eks. penselstørrelse, brug af Touch Bar

Tilføj og slet kommandoer fra Touch Bar

Du kan tilføje og slette kommandoer til en hvilken som helst af de tre Touch Bar-tilstande i Photoshop. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. Vælg den Touch Bar-tilstand, du vil tilføje eller fjerne elementer: Lagegenskaber, Pensler eller Foretrukne.

 2. I Photoshop skal du vælge Vis > Tilpas Touch Bar.

  Photoshop aktiverer macOS-standardgrænsefladen for tilpasning af Touch Bar. Få mere at vide om denne grænseflade i "Tilpas din Touch Bar" på denne Apple-side.

 3. Træk kommandoer ned i Touch Bar, mod den nederste kant på din MacBook Pros hovedskærm. Du kan også trække kommandoer i Touch Bar for at arrangere dem eller trække dem på ud af Touch Bar for at fjerne dem.

  Når du ændrer Touch Bar, angiver ikonet (mellemrum) en tom plads, hvor du kan tilføje en kommando.

  6new_drag down image-02-02-02-02-02-02
  Tilpas Touch Bar: Denne illustration viser tilstanden Foretrukne i Photoshop

  Bemærk:

  • Vælg Vis indtastningsforslag, hvis du vil se forslag med autofuldførelse, når du indtaster eller redigerer bestemte tekstrelaterede input, f.eks. navne på lag.
  • Du kan gendanne en tilstands layout til dens standardtilstand ved at trække Standardopsætningen ned på Touch Bar, mens tilstanden er aktiveret.

 4. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Udført.

  macOS fører dig tilbage til Photoshop.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online