Indstillinger for teksturpensel

En teksturpensel bruger et mønster for at få strøg til at se ud, som om de var malet på et lærred.

Penselstrøg med og uden tekstur i Photoshop
Penselstrøg uden tekstur (venstre) og med tekstur (højre)

Klik på mønstereksemplet, og vælg et mønster i pop op-panelet. Angiv en eller flere af følgende indstillinger:

Inverter

Inverterer de høje og lave punkter i teksturen ud fra tonerne i mønsteret. Når Inverter er valgt, er de lyseste områder i mønsteret de lave punkter i teksturen og får derfor mindst maling. De mørkeste områder i mønsteret er de høje punkter i teksturen og får derfor mest maling. Når Inverter er fravalgt, får de lyseste områder i mønsteret mest maling, og de mørkeste områder får mindst maling.

Skaler

Angiver mønsterets skalering. Skriv et tal, eller brug skydeknappen til at angive en værdi i procent af mønsterstørrelsen.

Tekstur på hver spids

Anvender den valgte tekstur individuelt for hvert penselmærke i et penselstrøg i stedet for penselstrøget som helhed (et penselstrøg består af mange penselmærker, der anvendes kontinuerligt når du trækker penslen). Du skal vælge denne indstilling for at gøre dybdevariationsindstillingerne tilgængelige.

Tilstand

Angiver den blandingstilstand, der bruges til at kombinere penslen og mønsteret. (Læs mere under Blandingstilstande).

Dybde

Angiver, hvor dybt malingen trænger ind i teksturen. Skriv et tal, eller brug skydeknappen til at angive en værdi. Ved 100 % får de lave punkter i teksturen ingen maling. Ved 0 % får alle punkter i teksturen den samme mængde maling og skjuler dermed mønsteret.

Mindste dybde

Angiver den mindste dybde, maling kan trænge ned til, når dybdekontrol er indstillet til Udton, Pennetryk, Pennehældning eller Pennehjul, og Tekstur på hver spids er valgt.

Dybdevariation og Kontrol

Angiver, hvordan dybden varierer, når Tekstur på hver spids er valgt. Indtast en værdi for at angive den maksimale variationsprocent. Hvis du vil angive, hvordan du vil styre penselmærkers dybdevariation, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen Kontrol:

Fra

Angiver, at penselmærkers dybdevariation ikke skal styres.

Udton

Udtoner fra procentdelen af Dybdevariation til procentdelen af Mindste dybde i det angivne antal trin.

Pennetryk, Pennehældning, Pennehjul, Rotation

Varierer dybden ud fra pennetryk, pennehældning, placering af pennens fingerskrue eller rotation af pennen.

Kopiere teksturer mellem værktøjer

Når du angiver en tekstur til det aktuelle værktøj, kan du kopiere teksturens mønster og skalering til alle de værktøjer, der understøtter teksturer. Du kan f.eks. kopiere penselværktøjets nuværende teksturmønster og -skalering til blyant-, stempelklonings-, mønsterstempel-, oversigtspensel-, kunstpensel-, viskelæder-, gør lysere-, brændings- og svampværktøjerne.

  1. Vælg Kopier tekstur til andre værktøjer i menuen i panelet Pensel.

Dobbeltpensler

En dobbeltpensel kombinerer to spidser til at oprette penselmærker. Den sekundære penseltekstur anvendes inden for den primære pensels penselstrøg. Det er kun de områder, som begge penselstrøg gennemskærer, der males. Angiv indstillinger for den primære spids i afsnittet Penselspidsform i panelet Pensel. Vælg en anden penselspids i afsnittet Dobbeltpensel i panelet Pensel, og angiv en eller flere af følgende indstillinger.

Primær, sekundær, dobbelt penselstrøg i Photoshop
A. Strøg med primær penselspids (hård rund 55). B. Strøg med sekundær penselspids (græs). C. Dobbeltpenselstrøg (ved brug af begge). 

Tilstand

Vælger en blandingstilstand, der skal bruges, når penselmærker fra den primære spids og dobbeltspidsen kombineres. (Læs mere under Blandingstilstande).

Diameter

Styrer dobbeltspidsens størrelse. Angiv en værdi i pixel, træk skydeknappen, eller klik på Brug prøvestørrelse for at anvende penselspidsens oprindelige diameter. Indstillingen Brug prøvestørrelse er kun tilgængelig, hvis formen på penselspidsen blev oprettet ved at indsamle pixel i et billede.

Afstand

Styrer afstanden mellem dobbeltspidsens penselmærker i et strøg. Skriv et tal for at ændre afstanden, eller brug skydeknappen til at angive en procentdel af spidsdiameteren.

Spredning

Angiver, hvordan dobbeltspidsens penselmærker fordeles i et strøg. Når Begge akser er valgt, fordeles dobbeltspidsens penselmærker radialt. Når Begge akser er fravalgt, fordeles dobbeltspidsens penselmærker vinkelret på strøgkurven. Hvis du vil angive den maksimale spredning i procent, skal du skrive et tal eller bruge skydeknappen til at angive en værdi.

Antal

Angiver det antal penselmærker fra dobbeltspidsen, der anvendes ved hvert afstandsinterval. Skriv et tal, eller brug skydeknappen til at angive en værdi.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online