Rediger tekst

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vælge en type af lag:

  • Vælg flytteværktøjet og dobbeltklik på tekstlaget på lærredet.
  • Vælg værktøjet til vandret tekst eller værktøjet til lodret tekst . Vælg tekstlaget i panelet Lag, eller klik i teksten for automatisk at vælge et tekstlag.
 2. Placer indsætningspunktet i teksten, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik for at indsætte indsætningspunktet.

  • Marker et eller flere tegn, som du vil redigere.

 3. Indtast den ønskede tekst.
 4. Gør et af følgende for at anvende ændringerne på tekstlaget:

  • Vælg et nyt værktøj.
  • Klik på et lag i panelet Lag. (Denne handling forpligter automatisk ændringer og vælger også laget).
  • Klik på knappen Udfør på indstillingslinjen.

  Hvis du vil annullere ændringerne, skal du trykke på knappen Annuller på indstillingslinjen eller trykke på Esc.

   

Angive, om der skal anvendes krøllede eller lige anførselstegn

Typografiske anførselstegn, ofte kaldet krøllede anførselstegn eller engelske anførselstegn, passer til skrifttypens kurver. Typografiske anførselstegn bruges normalt som anførselstegn og apostrof. Lige anførselstegn bruges normalt som forkortelse for fod og tommer.

 1. Rediger > Indstillinger > Tekst (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Marker eller fjern markeringen af Brug krøllede anførselstegn under Tekstindstillinger.

Anvende kantudjævning på et tekstlag

Med kantudjævning oprettes tekst med jævne kanter ved delvis at udfylde kantpixel. På den måde falder tekstens kanter i med baggrunden.

Photoshop Kantudjævning
Kantudjævning angivet til Ingen (venstre) og Stærk (højre)

Når du opretter tekst, der skal vises på internettet, skal du tænke på, at kantudjævning giver en betydelig forøgelse af antallet af farver i det oprindelige billede. Dette begrænser dine muligheder for at reducere antallet af farver i billedet for således at reducere billedfilens størrelse. Kantudjævning kan også medføre, at der vises vildfarne farver langs tekstens kanter. Når du reducerer filstørrelsen, og begrænsning af antallet af farver er vigtigst, kan det være en fordel at undgå kantudjævning på trods af takkede kanter. Overvej også at bruge større tekst, end du ville bruge til trykning. Større tekst er nemmere at se på internettet, og du får en større grad af frihed til at afgøre, om du vil anvende kantudjævning på teksten.

Bemærk:

Når du bruger kantudjævning, kan tekstgengivelsen blive inkonsekvent i små størrelser og ved lav opløsning (f.eks. den opløsning, der bruges til webgrafik). Du kan reducere denne inkonsekvens ved at fravælge indstillingen Minimal tegnafstand i menuen i panelet Tegn.

 1. Marker lagtypen i panelet Lag.
 2. Vælg en indstilling i menuen Kantudjævning på indstillingslinjen eller i panelet Tegn. Eller vælg Lag > Tekst, og vælg en indstilling i undermenuen.

  Ingen

  Anvender ikke kantudjævning

  Skarpe

  Teksten vises så tydelig, som den kan blive

  Skarp

  Teksten vises relativt tydeligt

  Stærk

  Teksten vises med tykkere streger

  Udglat

  Teksten vises glattere

Søge efter og rette stavefejl

Når du kontrollerer et dokument for stavefejl, stopper Photoshop ved alle de ord, som ikke findes i ordbogen. Hvis ordet er korrekt stavet, kan du bekræfte stavningen ved at tilføje ordet i din personlige ordbog. Hvis ordet ikke er korrekt stavet, kan du rette stavningen.

 1. Vælg eventuelt et sprog i pop op-menuen nederst i panelet Tegn. Det er denne ordbog, Photoshop bruger til stavekontrol.
 2. (Valgfrit) Vis tekstlag, eller lås tekstlag op. Kommandoen Kontroller stavning kontrollerer ikke stavningen i skjulte eller låste lag.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstlag.

  • Hvis du vil kontrollere en bestemt tekst, skal teksten markeres.

  • Hvis du vil kontrollere et ord, skal du placere indsætningspunktet i ordet.

 4. Vælg Rediger > Stavekontrol.
 5. Hvis du har markeret et tekstlag, og du kun vil kontrollere stavningen på det pågældende lag, skal du fravælge Kontroller alle lag.
 6. Når Photoshop finder ukendte ord, skal du klikke på et af følgende:

  Ignorer

  Fortsætter stavekontrollen uden at ændre teksten.

  Ignorer alle

  Ignorerer det pågældende ord under resten af stavekontrollen.

  Skift

  Retter en stavefejl. Sørg for, at det ord, der er stavet korrekt, er i tekstboksen Erstat med, og klik på Skift. Hvis det foreslåede ord ikke er det ønskede ord, skal du vælge et andet ord i tekstboksen Forslag eller skrive det korrekte ord i tekstboksen Skift til.

  Erstat alle

  Retter alle forekomster af stavefejlen i dokumentet. Sørg for, at det ord, der er stavet korrekt, er i tekstboksen Erstat med.

  Tilføj

  Gemmer det ukendte ord i ordbogen, så de efterfølgende forekomster ikke registreres som stavefejl.

Søge og erstatte tekst

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker det lag, som indeholder den tekst, du vil søge efter og erstatte. Placer indsætningspunktet i starten af den tekst, du vil søge i.

  • Vælg et lag uden tekst, hvis der er mere end ét tekstlag, og du vil søge i alle lagene i dokumentet.

  Bemærk:

  Sørg for, at de tekstlag, du vil søge i, er synlige i panelet Lag og ikke er låste. Kommandoen Søg og erstat tekst stavekontrollerer ikke skjulte eller låste lag.

 2. Vælg Rediger > Søg og erstat tekst.
 3. Skriv eller indsæt den tekst, der skal findes, i boksen Søg efter. Hvis du vil ændre teksten, skal du indtaste den nye tekst i tekstboksen Skift til.
 4. Vælg en eller flere indstillinger for at præcisere søgningen.

  Søg alle lag

  Søger i alle lag i en fil. Denne indstilling er tilgængelig, når der er valgt et ikke-tekstlag i panelet Lag.

  Fremad

  Søger fremad i teksten fra indsætningspunktet. Fravælg denne indstilling for at søge i al teksten i laget, uanset hvor indsætningspunktet er placeret.

  Forskel på store og små bogstaver

  Søger efter et eller flere ord, der stemmer helt overens med søgeteksten og den anvendte stavemåde i tekstboksen Søg efter. Når indstillingen Forskel på store og små bogstaver er valgt, vil en søgning efter f.eks. "Justering" ikke finde "justering" eller "JUSTERING."

  Kun hele ord

  Der søges ikke efter tekst, som er en del af et andet ord. Hvis du f.eks. søger efter "tang" som et helt ord, ignoreres ordet "stang.

 5. Klik på Find næste for at starte søgningen.
 6. Klik på en af følgende knapper.

  Skift

  Erstatter den fundne tekst med den reviderede tekst. Hvis du vil gentage søgningen, skal du klikke på Find næste.

  Erstat alle

  Søger efter og erstatter alle forekomster af den fundne tekst.

  Søg og erstat

  Erstatter den fundne tekst med den reviderede tekst og søger derefter efter den næste forekomst.

Tildele et sprog for tekst

Photoshop bruger sprogordbøger til at kontrollere orddeling med bindestreg. Sprogordbøger bruges også til stavekontrol. Hver ordbog indeholder flere hundredtusind ord med standardorddelinger. Du kan tildele et sprog til et helt dokument eller anvende et sprog på en markeret tekst.

Photoshop Eksempler på orddeling på forskellige sprog
Eksempler på orddeling på forskellige sprog

A. “Cactophiles” på engelsk (USA) B. “Cactophiles” på engelsk (GB) C. “Cactophiles” på fransk 
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil indtaste tekst ved hjælp af en specifik sprogordbog, skal du vælge ordbogen i pop op-menuen nederst til venstre i panelet Tegn. Indtast derefter teksten.

  • Hvis du vil skifte ordbog til eksisterende tekst, skal du vælge teksten og vælge ordbogen i pop op-menuen nederst til venstre i panelet Tegn.

 2. Vælg den relevante ordbog i pop op-menuen i nederste venstre hjørne i panelet Tegn.

  Bemærk:

  Hvis du markerer tekst med flere sprog, eller hvis tekstlaget har flere sprog, nedtones pop op-menuen i panelet Tegn, og ordet "Flere" vises.

Skaler og roter tekst

Justere skalering af tekst

Du kan angive forholdet mellem tekstens højde og bredde i forhold til tegnenes oprindelige bredde og højde. Tegn, der ikke er skaleret, har en værdi på 100 %. Nogle skriftfamilier har en ægte udvidet skrift, som er designet med en større vandret spredning end den ordinære skrift. Skalering forvrider teksten, så det er generelt at foretrække at bruge en skrift, der er designet som komprimeret eller udvidet, hvis man har en sådan.

 1. Marker de tegn eller tekstobjekter, du vil ændre. Hvis du ikke markerer nogen tekst, anvendes skaleringen på ny tekst, du opretter.
 2. I tegnpanelet skal du vælge indstillingen Lodret skalering  eller indstillingen Vandret skalering .

Rotere tekst

 1. Benyt følgende fremgangsmåde:
  • Hvis du vil rotere tekst, skal du vælge tekstlaget og bruge en roteringskommando eller kommandoen Fri transformering. Til afsnitstekst kan du også vælge afgrænsningsrammen og bruge et håndtag til at rotere teksten manuelt.

  • Hvis du vil rotere flere tegn i lodret asiatisk tekst, skal du bruge Tate-chu-yoko.

Rotere lodrette teksttegn

Når du arbejder med lodret tekst, kan du rotere tegnenes retning med 90°. Roterede tegn står lodret, mens ikke-roterede tegn ligger vandret (vinkelret på tekstlinjen).

Photoshop Original tekst (venstre) og tekst uden lodret rotation (højre)
Original tekst (venstre) og tekst uden lodret rotation (højre)

 1. Marker den lodrette tekst, der skal roteres eller roteres tilbage.
 2. Vælg Almindelig lodret antikva-justering i menuen i panelet Tegn. En afkrydsning angiver, at indstillingen er valgt.

  Bemærk:

  Du kan ikke rotere dobbeltbytetegn (tegn i fuld bredde er kun tilgængelige i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper). Hvis der er dobbeltbytetegn i den markerede tegnsekvens, roteres de ikke.

Ændre et tekstlags retning

Et tekstlags retning bestemmer tekstlinjernes retning i forhold til dokumentvinduet (for punkttekst) eller afgrænsningsrammen (for afsnitstekst). Når et tekstlag er lodret, løber teksten fra toppen mod bunden, og når et tekstlag er vandret, løber teksten fra venstre mod højre. Du må ikke forveksle et tekstlags retning med tegnenes retning på en tekstlinje.

 1. Marker lagtypen i panelet Lag.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg et tekstværktøj, og klik på knappen Tekstretning på indstillingslinjen.

  • Vælg Lag > Tekst > Vandret eller Lag > Tekst > Lodret.

  • Vælg Skift tekstretning i menuen i panelet Tegn.

Rasterisere tekstlag

Nogle kommandoer og værktøjer, f.eks. filtereffekter og maleværktøjer, er ikke tilgængelige for tekstlag. Du skal lægge raster i teksten, før du anvender kommandoen eller bruger værktøjet. Ilægning af raster konverterer tekstlaget til et normalt lag og medfører, at indholdet ikke kan redigeres som tekst. Der vises en advarsel, hvis du vælger en kommando eller et værktøj, der kræver et rasteriseret lag. Nogle advarsler indeholder en OK-knap, du kan klikke på for at lægge raster i laget.

 1. Vælg et skriftlag, og vælg Lag > Rasteriser > Skrift.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online