Overfør faste indstillinger fra tidligere versioner af Photoshop

Du kan overføre faste indstillinger fra tidligere versioner af Photoshop til nyere versioner. Med kommandoen Overfør faste indstillinger kan du automatisk overføre pensler, farveprøver, farveforløb, mønstre og meget mere.

 1. Vælg Rediger > Faste indstillinger > Overfør faste indstillinger.

 2. Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil importere faste indstillinger fra en tidligere version af Photoshop.

 3. Klik på OK.

Fra en ekspert: Overfør faste indstillinger til Photoshop CS6

Fra en ekspert: Overfør faste indstillinger til Photoshop CS6
Importér faste indstillinger hurtigt til Photoshop ved hjælp af kommandoen Overfør faste indstillinger.
Dave Cross

Arbejde med Styring af forudindstillinger

Om Styring af forudindstillinger

Med Styring af forudindstillinger kan du styre bibliotekerne med forudindstillede pensler, farveprøver, farveforløb, typografier, mønstre, konturer, brugerdefinerede former og forudindstillede værktøjer, der leveres med Photoshop. Du kan f.eks. bruge Styring af forudindstillinger til at ændre det aktuelle sæt forudindstillede elementer eller oprette nye biblioteker. Når du har indlæst et bibliotek i Styring af forudindstillinger, kan du få adgang til bibliotekets elementer på steder som f.eks. indstillingslinjen, paneler, dialogbokse osv.

Normalt når du ændrer en forudindstilling, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringerne som en ny forudindstilling, så både originalen og den ændrede forudindstilling fortsat er tilgængelige.

Hver bibliotekstype har sit eget filtypenavn og sin egen standardmappe. Filer med faste indstillinger er installeret på computeren i mappen med faste indstillinger i programmappen Adobe Photoshop.

Vælg Rediger > Faste indstillinger > Styring af forudindstillinger for at åbne Styring af forudindstillinger. Vælg en indstilling i menuen Indst. type for at skifte til en specifik forudindstillingstype.

Du kan justere konfigurationen af forudindstillinger ved at klikke på panelets menuknap og vælge en visningstilstand i den øverste del af menuen:

Kun tekst

Viser navnet på hvert forudindstillede element.

Lille miniaturebillede eller Stort miniaturebillede

Viser et miniaturebillede af hvert forudindstillede element.

Kort liste eller Stor liste

Viser navnet og miniaturebilledet for hvert forudindstillede element.

Optegn miniaturebillede

Viser et eksempel på et penselstrøg og et penselminiaturebillede for hver penselforudindstilling. (denne indstilling er kun tilgængelig for forudindstillinger til pensler).

Hvis du vil omarrangere listen over elementer, skal du trække et element op eller ned på listen.

Omarrangering af forudindstillinger til værktøj i Styring af forudindstillinger

Bemærk:

Hvis du vil slette en forudindstilling i Styring af forudindstillinger, skal du markere forudindstillingen og klikke på Slet. Du kan altid bruge kommandoen Nulstil til at gendanne standardelementerne i et bibliotek.

Indlæse et bibliotek med forudindstillede elementer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på trekanten til højre for pop op-menuen Forudindstillingstype, og vælg derefter en biblioteksfil nederst i panelmenuen. Klik på OK for at erstatte den aktuelle liste, eller klik på Tilføj for at tilføje den aktuelle liste.
  • Klik på Indlæs for at føje et bibliotek til den aktuelle liste, marker den biblioteksfil, der skal tilføjes, og klik derefter på Indlæs.
  • Hvis du vil erstatte den aktuelle liste med et andet bibliotek, skal du vælge Erstat [forudindstillingstype] i panelmenuen. Vælg den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  Bemærk:

  Hver bibliotekstype har sit eget filtypenavn og sin egen standardmappe.

Administrere forudindstillede elementer

Du kan omdøbe eller slette forudindstillede elementer samt oprette eller gendanne biblioteker med forudindstillinger.

Omdøbe forudindstillede elementer

 1. Vælg et forudindstillet element. Hold Skift nede og klik for at markere flere elementer.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Omdøb, og skriv et nyt navn til penslen, farveprøven osv.
  • Hvis Styring af forudindstillinger er indstillet til at vise forudindstillinger som miniaturebilleder, skal du dobbeltklikke på en forudindstilling, skrive et nyt navn og derefter klikke på OK.
  • Hvis Styring af forudindstillinger er indstillet til at vise forudindstillinger som en liste eller kun tekst, skal du dobbeltklikke på en forudindstilling, skrive et nyt navn og trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Slette forudindstillede elementer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker et forudindstillet element, og klik på Slet.
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på de elementer, du vil slette.

Oprette et nyt bibliotek med forudindstillinger

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil gemme alle forudindstillingerne på listen som et bibliotek, skal du sørge for, at alle elementer er markerede.
  • Hvis du vil gemme et undersæt af den aktuelle liste som et bibliotek, skal du holde Skift nede og markere de elementer, du vil gemme.
 2. Klik på Gem sæt, vælg en placering til biblioteket, skriv et filnavn, og klik på Gem.

  Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Hvis du imidlertid placerer biblioteksfilen på standardplaceringen for forudindstillinger i den relevante mappe under Forudindstillinger, vises biblioteksnavnet nederst i panelmenuen, når du har genstartet Photoshop.

Gendanne standardbiblioteket med forudindstillede elementer

 1. Vælg Nulstil i panelmenuen. Du kan enten erstatte den aktuelle liste eller føje standardbiblioteket til den aktuelle liste.

Standardplaceringer for forudindstillinger

 1. Standardplaceringen for forudindstillingerne for lagring/indlæsning/erstatning afhænger af operativsystemet.
  • Windows 7 og Windows Vista: [Drev]:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versionsnummer]\Forudindstillinger.
  • Mac: /Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versionsnummer]/Faste indstillinger.
  • Windows XP: [Drev]:\Document and Settings\\Application Data\Adobe\AdobePhotoshop [versionsnummer]\Faste indstillinger.
 2. De faste indstillinger, der følger med Adobe Photoshop, gemmes i Photoshop-programmappen.

Vise skjulte filer i Windows

Standardplaceringerne for forudindstillingerne for lagring/indlæsning/erstatning skjules som standard i Windows.

 1. Hvis du vil have vist skjulte filer i Windows XP, skal du gøre følgende:
  1. Gå til Start > Kontrolpanel > Mappeindstillinger.

  2. På fanen Vis, under Skjulte filer og mapper, skal du vælge Vis skjulte filer og mapper.

  3. Klik på OK.

 2. Hvis du vil have vist skjulte filer i Windows Vista, skal du gøre følgende:
  1. Gå til Start > Kontrolpanel > Udseende og personlige indstillinger > Mappeindstillinger.

  2. På fanen Vis, under Skjulte filer og mapper, skal du vælge Vis skjulte filer og mapper.

  3. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online