Bemærk:

For Photoshop-versioner tidligere end Photoshop CC er nogle af de omtalte funktioner i denne artikel kun tilgængelige, hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud. Alle funktioner i Photoshop Extended er indeholdt i Photoshop.

Forsvindingspunkt gør det lettere at redigere med korrekt perspektiv i billeder, der indeholder perspektivplaner – f.eks. siderne på en bygning, mure, gulve eller rektangulære objekter. I Forsvindingspunkt angiver du planerne i et billede, og derefter anvender du redigeringer som f.eks. maling, kloning, kopiering eller indsætning og transformering. Alle dine redigeringer respekterer perspektivet i det plan, du arbejder i. Når du retoucherer, tilføjer eller fjerner indhold i et billede, er resultaterne mere realistiske, fordi redigeringerne er korrekt orienteret og skaleret til perspektivplanerne. Når du er færdig med at arbejde i Forsvindingspunkt, kan du fortsætte med at redigere billedet i Photoshop. Hvis du vil bevare oplysningerne om perspektivplan i et billede, skal du gemme dokumentet i PSD-, TIFF- eller JPEG-format.

Redigeringer på perspektivplaner i Photoshop
Redigeringer i et billedes perspektivplaner

Du kan også måle objekter i et billede og eksportere 3D-oplysninger og -målinger til DXF- og 3DS-formater til brug i 3D-programmer.

Oversigt over dialogboksen Forsvindingspunkt

Dialogboksen Forsvindingspunkt (Filter > Forsvindingspunkt) indeholder værktøjer til at bestemme perspektivplanerne, værktøjer til redigering af billedet, et måleværktøj og eksempelvisning af billedet. Forsvindingspunktværktøjerne (markeringsramme, stempel, pensel og andre) opfører sig i lighed med deres modstykker i hovedværktøjskassen i Photoshop. Du kan tilmed bruge de samme tastaturgenveje til at angive værktøjsindstillingerne. Når du åbner menuen Forsvindingspunkt , vises flere værktøjsindstillinger og kommandoer.

Forsvindingspunkt i Photoshop
Dialogboksen Forsvindingspunkt

A. Menuen Forsvindingspunkt B. Indstillinger C. Værktøjskasse D. Visning af forsvindingspunktssession E. Zoomindstillinger 

Du kan finde oplysninger om tastaturgenveje i afsnittet Taster til Forsvindingspunkt.

Forsvindingspunktsværktøjer

Forsvindingspunktsværktøjerne fungerer som deres modstykker i hovedværktøjskassen i Photoshop. Du kan bruge de samme tastaturgenveje til angivelse af værktøjsindstillinger. Når der vælges et værktøj, ændres de tilgængelige indstillinger i dialogboksen Forsvindingspunkt.

Planredigeringsværktøjet

Vælger, redigerer, flytter og ændrer størrelse på planer.

Planoprettelsesværktøjet

Definerer de fire hjørnenoder i et plan, justerer størrelsen og formen på et plan og river et nyt plan af.

Markeringsrammeværktøj

Opretter kvadratiske eller rektangulære markeringer og flytter eller kloner desuden markeringer.

Bemærk:

Når der dobbeltklikkes på markeringsrammeværktøjet i et plan, markeres hele planet.

Stempelværktøj

Maler med en prøve af billedet. I modsætning til stempelkloningsværktøjet kan stempelværktøjet i Forsvindingspunkt ikke klone elementer fra et andet billede. Se også Male med indsamlede pixel i Forsvindingspunkt og Retouchere med stempelkloningsværktøjet.

Penselværktøj

Maler et plan i en valgt farve.

Transformeringsværktøjet

Skalerer, roterer og flytter en flydende markering ved at flytte afgrænsningsrammens håndtag. Funktionsmåden svarer til at bruge kommandoen Fri transformering på en rektangelmarkering. Se også Transformere frit.

Pipetteværktøj

Vælger en farve til maling, når du klikker i eksempelbilledet.

Måleværktøj

Måler afstandene og vinklerne for et element i et plan. Se også Måle i Forsvindingspunkt

Zoomværktøjet

Forstørrer eller formindsker visningen af billedet i eksempelvinduet.

Håndværktøjet

Flytter billedet i eksempelvinduet.

Forstørre eller formindske eksempelbilledet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg zoomværktøjet i dialogboksen Forsvindingspunkt, og klik eller træk i eksempelbilledet for at zoome ind, eller hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik eller træk for at zoome ud.

  • Angiv et forstørrelsesniveau i tekstboksen Zoom nederst i dialogboksen.

  • Klik på plustegnet (+) eller minustegnet (-) for at zoome henholdsvis ind eller ud.

  • Hvis du midlertidigt vil zoome i eksempelbilledet, skal du holde tasten "x" nede. Dette er særlig nyttigt til placering af hjørnenoder, når du definerer et plan, og til arbejde med detaljer.

Flytte billedet i eksempelvinduet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg håndværktøjet i dialogboksen Forsvindingspunkt, og træk i eksempelbilledet.

  • Hold mellemrumstasten nede, mens et værktøj er valgt, og træk i eksempelbilledet.

Arbejde i Forsvindingspunkt

 1. (Valgfrit) Forbered billedet til arbejde i Forsvindingspunkt.

  Inden du vælger kommandoen Forsvindingspunkt, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anbringe resultaterne af arbejdet med Forsvindingspunkt i et separat lag, skal du først oprette et nyt lag, før du vælger kommandoen Forsvindingspunkt. Ved at placere forsvindingspunktet i et separat lag bevares det oprindelige billede, og du kan bruge lagopacitetsstyring, typer og blandingstilstande.

  • Hvis du har planer om at klone billedets indhold ud over grænserne for den aktuelle billedstørrelse, skal du øge lærredstørrelsen, så den passer til det ekstra indhold. Se også Ændring af lærredsstørrelsen

  • Hvis du har planer om at indsætte et element fra Photoshop-udklipsholderen til Forsvindingspunkt, skal du kopiere elementet, før du vælger kommandoen Forsvindingspunkt. Det kopierede element kan være fra forskellige Photoshop-dokumenter. Hvis du kopierer tekst, skal du rasterisere tekstlaget, inden du kopierer det til udklipsholderen.

  • Hvis du vil begrænse Forsvindingspunkt-resultaterne til bestemte områder i billedet, skal du enten foretage en markering eller føje en maske til billedet, før du vælger kommandoen Forsvindingspunkt. Se også Vælge med markeringsrammeværktøjerne og Om masker og alfakanaler.

  • Hvis du vil kopiere noget i perspektiv fra et Photoshop-dokument til et andet, skal du først kopiere elementet, mens du er i forsvindingspunktet i et dokument. Når du indsætter elementet i et andet dokument, mens du er i forsvindingspunktet, bevares elementets perspektiv.

 2. Vælg Filter > Forsvindingspunkt.

 3. Definer de fire hjørnenoder i planoverfladen.

  Planoprettelsesværktøjet er som standard valgt. Klik i eksempelbilledet for at definere hjørnenoderne. Prøv at bruge et rektangelobjekt i billedet som en guide, når planet oprettes.

  Hvis du vil rive flere planer af, skal du bruge planoprettelsesværktøjet og holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker i en kantnode. Yderligere oplysninger finder du under Definere og justere perspektivplaner i Forsvindingspunkt.

  Definer fire hjørnenoder i Photoshop
  Definer de fire hjørnenoder med planoprettelsesværktøjet

  Riv et plan af i Photoshop
  Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker i en kantnode for at rive et plan af.

 4. Rediger billedet.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 5. Eksporter 3D-oplysninger og -målinger til DXF- eller 3DS-format.

  Teksturer eksporteres også i 3DS-format. Yderligere oplysninger finder du under Eksportere mål, teksturer og 3D-oplysninger.

 6. Klik på OK.

  Gitre kan gengives i Photoshop ved at vælge Gengiv gitter i Photoshop i menuen Forsvindingspunkt, inden du klikker på OK. Yderligere oplysninger finder du under Gengive gitre i Photoshop.

Eksportere målinger, teksturer og 3D-oplysninger

3D-oplysninger (planer), teksturer og målinger, der er oprettet i Forsvindingspunkt, kan eksporteres til et format, der kan bruges i CAD-, modellerings-, animations- og specialeffektprogrammer. Hvis du eksporterer i DXF-format, oprettes der en fil med 3D-oplysninger og eventuelle målinger. Eksporterede 3DS-filer indeholder ud over geometriske oplysninger gengivne teksturer.

 1. Åbn menuen Forsvindingspunkt, og vælg enten Eksporter til DXF eller Eksporter til 3DS.
 2. Vælg en placering for den gemte fil i dialogboksen Eksporter DXF eller Eksporter 3DS, og klik på Gem.

Om perspektivplaner og gitteret

Inden du kan foretage ændringer af Forsvindingspunkt, definerer du rektangulære planer, der er justeret efter perspektivet i et billede. Planets nøjagtighed bestemmer, om redigeringer eller justeringer er skaleret og orienteret korrekt i billedet.

Når du har etableret de fire hjørnenoder, er perspektivplanet aktivt og viser en afgrænsningsramme og et gitter. Du kan skalere, flytte eller omforme for at finjustere perspektivplanet. Du kan også ændre gitterstørrelsen, så det er på linje med elementer i billedet. Sommetider kan justering af afgrænsningsrammen og planet i forhold til en tekstur eller et mønster i billedet hjælpe med præcist at tilpasse billedets perspektiv. Du kan også gøre det nemmere at tælle elementer i billedet ved at justere gitterstørrelsen.

Ud over at gøre det nemmere at justere perspektivplanerne efter billedelementer kan gitteret bruges til at visualisere målinger, når det bruges sammen med måleværktøjet. Der findes en indstilling til sammenkædning af gitterstørrelsen til de målinger, du foretager med måleværktøjet.

Definere og justere perspektivplaner i forsvindingspunktet

 1. I dialogboksen Forsvindingspunkt skal du vælge Planoprettelsesværktøj og klikke i forhåndsvisningen af billedet for at tilføje de fire hjørnenoder.

  Prøv at bruge et rektangulært objekt eller et planområde i billedet som guide, når du opretter perspektivplanet. Hold tasten "x" nede for at zoome ind på eksempelbilledet for at få hjælp til placeringen af noden. Efterhånden som du tilføjer hjørnenoder, kan du slette den sidste node, hvis den ikke er korrekt, ved at trykke på Tilbage (Windows) eller Delete (Mac OS). Du kan også flytte en node ved at trække i den.

 2. Vælg Planredigeringsværktøj , og benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i en hjørnenode for at ændre formen på perspektivplanet.

  • Angiv en værdi i tekstboksen Gitterstørrelse, eller klik på Pil ned, og flyt skydeknappen for at justere gitteret. Du kan også justere gitterstørrelsen, når planoprettelsesværktøjet vælges.

  • Klik i planet, og træk for at flytte planet.

  • Træk i en kantnode i et segment af afgrænsningsrammen for at skalere planet.

  Øg størrelsen på et plan i Photoshop
  Trækning i en kantnode for at øge planets størrelse for at tilpasse dine redigeringer

  Afgrænsningsrammen og gitteret for et perspektivplan er normalt blå. Hvis der er problemer med at placere hjørnenoderne, er planet ugyldigt, og afgrænsningsrammen og gitteret skifter til farven rød eller gul. Når planet er ugyldigt, skal du flytte hjørnenoderne, indtil afgrænsningsrammen og gitteret er blå.

  Bemærk:

  Hvis du har overlappende planer, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke for at cirkulere gennem de overlappende planer.

  Overlappende planer i Photoshop
  Overlappende planer

Når du har oprettet et plan i Forsvindingspunkt, kan du oprette (afrive) flere planer, der deler samme perspektiv. Når det andet plan er revet af det oprindelige perspektivplan, kan du rive yderligere planer af det andet plan osv. Du kan rive så mange planer af, du vil. Selvom nye planer rives af ved vinkler på 90°, kan du justere dem til alle vinkler. Dette er nyttigt, hvis du vil foretage redigeringer uden overgange mellem overflader og dermed tilpasse geometrien i en kompleks scene. Hjørnekabinetter i et køkken kan f.eks. være en del af en fortløbende overflade. Ud over at justere vinklerne på et relateret perspektivplan kan du altid ændre størrelsen af planet med planredigeringsværktøjet.

 1. Vælg Planoprettelsesværktøj eller Planredigeringsværktøj, og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk en kantnode (ikke en hjørnenode) i et eksisterende plans afgrænsningsramme.

  Det nye plan rives af ved en vinkel på 90° af det oprindelige plan.

  Bemærk:

  Hvis et nyoprettet plan ikke er fuldstændigt justeret i forhold til billedet, skal du vælge planredigeringsværktøjet og justere en hjørnenode. Når du justerer et plan, påvirkes forbundne planer. (Du har ikke adgang til hjørnenoder, hvis mere end to planer er forbundne).

  Riv flere planer af i Photoshop
  Når der afrives flere planer, bevares relationerne mellem planerne, så dine redigeringer skaleres og orienteres i det rigtige perspektiv.

 2. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder for at ændre vinklen på det plan, der netop blev revet af:
  • Vælg enten Planredigeringsværktøj eller Planoprettelsesværktøj, hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk den midterste kantnode til den modsatte side af rotationsaksen.

  • Indtast en værdi i tekstboksen Vinkel.

  • Flyt skydeknappen for vinkel.

  Ændret planvinkel i Photoshop
  Ændret planvinkel.

  Bemærk:

  Når du har oprettet et nyt (underordnet) plan ud fra et eksisterende (overordnet) plan, kan du ikke længere justere det overordnede plans vinkel.

Afgrænsningsramme og gitteradvarsler i Forsvindingspunkt

Afgrænsningsrammen og gitteret ændrer farve for at angive planets aktuelle tilstand. Hvis planet er ugyldigt, skal du flytte en hjørnenode, indtil afgrænsningsrammen og gitteret er blå.

Blå

Angiver et gyldigt plan. Vær opmærksom på, at et gyldigt plan ikke garanterer resultater med det korrekte perspektiv. Du skal være sikker på, at afgrænsningsrammen og gitteret passer præcist på geometriske elementer eller et planområde i billedet.

Rød

Angiver et ugyldigt plan. Forsvindingspunkt kan ikke beregne planets størrelsesforhold.

Gul

Angiver et ugyldigt plan. Visse af planets forsvindingspunktet kan ikke løses.

Bemærk:

Selvom det er muligt at redigere et ugyldigt rødt eller gult plan, inklusive at rive vinkelrette planer af, vil resultatet ikke blive orienteret korrekt.

Vise eller skjule gitteret, aktive markeringer og perspektivplangrænser

 1. Vælg Vis kanter i menuen Forsvindingspunkt.

  Bemærk:

  Markeringer viser midlertidigt, når deres størrelse er blevet ændret, eller de er blevet flyttet, selvom Vis kanter er deaktiveret.

Justere afstanden i perspektivplangitteret

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Planredigeringsværktøj eller Planoprettelsesværktøj , og indtast derefter en værdi for Gitterstørrelse i området med værktøjsindstillinger.

  • Vælg Måleværktøj , og vælg derefter Sammenkæd målinger med gitter i området med værktøjsindstillinger. Træk måleværktøjet i et plan, og angiv en værdi for Længde i området med værktøjsindstillinger.

Gengive gitre i Photoshop

Forsvindingspunktsgitrene er som standard usynlige, når et billede vises i Photoshop-dokumentvinduet, selvom gitrene er bevaret i billedet og vises, når du åbner Forsvindingspunkt. Gitre kan gengives, så de bliver synlige i Photoshop-dokumentvinduet, når du er færdig med at arbejde i Forsvindingspunkt. De gengivne gitre er raster ikke vektor.

 1. Åbn menuen Forsvindingspunkt, og vælg Gengiv gitre i Photoshop.

  Kommandoen Gengiv gitter i Photoshop skal vælges for hver forsvindingspunktssession.

  Bemærk:

  Opret et nyt lag til dine forsvindingspunktsresultater, hvis du vil gengive gitrene i Photoshop. På denne måde holdes gitrene på et separat lag, der er adskilt fra det overordnede billede.

Om markeringer i Forsvindingspunkt

Markeringer kan være nyttige, når du maler eller retoucherer for at fjerne skønhedsfejl, tilføje elementer eller forbedre et billede. Ved at oprette markeringer i Forsvindingspunkt kan du male eller udfylde bestemte områder i et billede, samtidig med at du bevarer det perspektiv, der er defineret af planerne i billedet. Markeringer kan også bruges til at klone og flytte et bestemt billedindhold i perspektiv.

Ved hjælp af markeringsrammeværktøjet i forsvindingspunktet tegner du en markering inden for et perspektivplan. Hvis du tegner en markering, der strækker sig over mere end et plan, ombrydes den, så den tilpasses perspektivet i hvert enkelt plan.

Når du har tegnet en markering, kan du flytte den til et vilkårligt sted i billedet og bevare det perspektiv, der er etableret af planet. Hvis billedet har flere planer, tilpasses markeringen perspektivet i det plan, den flyttes igennem.

Med Forsvindingspunkt kan du også klone billedpixel i en markering, når den flyttes i et billede. I Forsvindingspunkt kaldes en markering, der indeholder billedpixel, du kan flytte til et vilkårligt sted i billedet, en flydende markering. Selvom pixel i en flydende markeringen ikke er på et særskilt lag, ser de ud til at være et særskilt lag, der hviler over det overordnede billede. Mens en flydende markering er aktiv, kan den flyttes, roteres eller skaleres.

Bemærk:

Når du indsætter et element i forsvindingspunktet, er de indsatte pixel i en flydende markering.

Hvis du klikker uden for en flydende markering, fravælges den. Når en flydende markering er fravalgt, indsættes dens indhold i billedet og erstatter de pixel, der var under den. Når en kopi af en flydende markering klones, fravælges den oprindelige markering også.  

Indsat element i Forsvindingspunkt i Photoshop
Indsat element i Forsvindingspunkt.

Forsvindingspunkt har en anden indstilling til flytning af markeringer. Du kan udfylde markeringen med pixel fra det område, som markøren flyttes til.

Kopiering af markering fra et plan til et andet i Photoshop
Kopiere en markering og flytte en markering fra ét perspektivplan til et andet

Oprette markeringer i Forsvindingspunkt

 1. Vælg markeringsrammeværktøjet.
 2. (Valgfrit) I området med værktøjsindstillinger skal du angive værdier for en eller flere af følgende indstillinger, inden du opretter markeringen.

  Udtynd

  Angiver, hvor meget markeringens kanter skal sløres.

  Opacitet

  Angiv denne værdi, hvis du vil bruge markeringen til at flytte billedindhold. Denne indstilling angiver, hvor meget de flyttede pixel skjuler eller viser det underliggende billede.

  Menuen Reparer

  Vælg en blandingstilstand, hvis du vil bruge en markering til at flytte billedindhold. Denne indstilling angiver, hvordan de flyttede pixel blandes med det omgivende billede:

  • Vælg Fra, så markeringen ikke blandes med farverne, skyggerne og teksturerne i de omgivende pixel.

  • Vælg Luminans for at blande markeringen med belysningen af de omgivende pixel.

  • Vælg Til for at blande markeringen med farven, belysningen og skyggerne i de omgivende pixel.

 3. Træk værktøjet i et plan. Du kan oprette en markering, der spænder over mere end ét plan. Hold Skift-tasten nede for at begrænse markeringen til en firkant, der er i perspektiv.
  Markering, der spænder over mere end ét plan i Photoshop
  Markering, der spænder over mere end ét plan

  Bemærk:

  Hvis du vil vælge et helt plan, skal du dobbeltklikke på markeringsrammeværktøjet i planet.

Flytte markeringer i Forsvindingspunkt

 1. Opret en markering i et perspektivplan.
 2. Vælg en af følgende fra menuen Flyttetilstand for at angive virkemåden, når du flytter en markering:
  • Vælg Destination for at markere det område, du flytter markeringsrammen til.

  • Hvis du vil udfylde markeringen med billedpixel fra det område, du trækker markeringsværktøjsmarkøren til (samme som at holde Ctrl eller Kommando nede, mens du trækker en markering), skal du vælge Kilde.

 3. Træk markeringen. Hold Skift-tasten nede for at begrænse flytningen, så den justeres efter perspektivplanets gitter.

Flytte, rotere og skalere flydende markeringer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil flytte en flydende markering, skal du vælge markeringsramme- eller transformeringsværktøjet, klikke inde i markeringen og trække.

  • Hvis du vil rotere en flydende markering, skal du vælge transformeringsværktøjet og flytte markøren i nærheden af en node. Når markøren ændres til en buet dobbeltpil, skal du trække for at rotere markeringen. Du kan også vælge vendeindstillingen for at vende markeringen vandret langs planets lodrette akse eller vælge flopindstillingen for at vende markeringen lodret langs planets vandrette akse.

  Transformeringsværktøjet i Photoshop
  Indstillinger for transformeringsværktøj

  A. Flyt B. Roter C. Skaler 
  • Hvis du vil skalere en flydende markering, skal du kontrollere, at den er i et perspektivplan. Vælg transformeringsværktøjet, og flyt markøren hen på en node. Når markøren ændres til en lige dobbeltpil, skal du trække for at skalere markeringen. Tryk på Skift-tasten for at begrænse størrelsesforholdet, mens du skalerer. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for at skalere fra midten.

Udfylde markeringer med et andet område af et billede

 1. Opret en markering i et perspektivplan.
 2. (Valgfrit) Flyt markeringen til det ønskede sted. Kontroller, at Flyttetilstand er indstillet til Destination, når du flytter markeringen.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker markøren inde fra markeringen til det billedområde, som du vil udfylde markeringen med.

  • Vælg Kilde i menuen Flyttetilstand, og træk markøren inde fra markeringen til det billedområde, du vil udfylde markeringen med.

  Den udfyldte markering bliver en flydende markering, som du kan skalere, rotere, flytte eller klone vha. transformeringsværktøjet eller flytte eller klone vha. markeringsrammeværktøjet.

  Træk en markering i Photoshop
  Holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker en markering

  A. Oprindelig markering B. Flyt markeringen til kildebilledet C. Kildebilledet udfylder den oprindelige markering 

Kopiere markeringer i Forsvindingspunkt

 1. Opret en markering i et perspektivplan.
 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker markeringen med markeringsrammeværktøjet for at oprette en kopi af markeringen og dens billedpixel.

  Kopien bliver til en flydende markering, der ser ud til at hvile over det overordnede billede. Du kan flytte en flydende markering eller vælge transformeringsværktøjet for at skalere eller rotere den flydende markering.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik uden for den flydende markering for at fravælge den. Markeringens indhold indsættes i billedet og erstatter de pixel, der var under den.

  • Klik i den flydende markering med markeringsramme- eller transformeringsværktøjet, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede for at oprette en ny kopi. Når den oprindelige flydende markering er kopieret, fravælges den, og den erstatter de pixel, der var under den.

  Bemærk:

  Hvis du trykker på Ctrl+Skift+T (Windows) eller Kommando+Skift+T (Mac OS) dubleres den sidste dublering. Dette er en let metode til at klone indhold flere gange.

Indsæt et element i Forsvindingspunkt

Du kan indsætte et element fra Udklipsholder i Forsvindingspunkt. Det kopierede element kan være fra det samme dokument eller fra et andet. Når elementet er indsat i Forsvindingspunkt, bliver det til en flydende markering, som du kan skalere, rotere, flytte eller klone. Når den flydende markering flytter ind i et markeret plan, indretter den sig efter planets perspektiv.

Indsæt element i Forsvindingspunkt i Photoshop
Indsættelse af et element i Forsvindingspunkt

A. Kopieret mønster fra et separat dokument B. Billede med markering (for at begrænse resultater) oprettet i Photoshop inden åbning af Forsvindingspunkt C. Indsat mønster i Forsvindingspunkt flyttes ind i planet og respekterer markeringen 

Bemærk:

Af nemheds skyld anbefales det, at du opretter perspektivplaner i en tidligere Forsvindingspunkt-session.

 1. Kopier et element til Udklipsholder. Det kopierede element kan være fra det samme dokument eller fra et andet. Vær opmærksom på, at du kun kan indsætte et rasterelement (ikke et vektorelement).

  Bemærk:

  Hvis du kopierer tekst, skal teksten først rasteriseres. Højreklik på tekstlaget, og vælg Rasteriser. Så skal du vælge Marker > Alle og kopiere til udklipsholderen.

 2. (Valgfrit) Opret et nyt lag.
 3. Vælg Filter > Forsvindingspunkt.
 4. Opret om nødvendigt et eller flere planer i billedet.
 5. Tryk på Ctrl+V (Windows) eller Kommando+V (Mac OS) for at indsætte elementet.

  Det indsatte element er nu en flydende markering i øverste venstre hjørne af eksempelvinduet. Som standard er markeringsrammeværktøjet valgt.

 6. Brug markeringsrammeværktøjet til at trække det indsatte billede til et plan.

  Billedet tilpasses planets perspektiv.

  Bemærk:

  Når du har indsat billedet i Forsvindingspunkt, må du ikke klikke nogen steder i billedet med markeringsrammeværktøjet undtagen for at trække det indsatte billede til et perspektivplan. Hvis du klikker et andet sted, fravælges den flydende markering, og pixel indsættes permanent i billedet.

Male med en farve i Forsvindingspunkt

 1. Vælg penselværktøjet.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at angive en penselfarve:
  • Vælg Pipetteværktøj, og klik på en farve i eksempelbilledet.

  • Klik på penselfarveboksen for at åbne Farvevælger og vælge en farve.

 3. I området med værktøjsindstillinger skal du angive Diameter (penselstørrelse), Hårdhed (kantudjævning) og Opacitet (hvor meget malingen skjuler billedet nedenunder).
 4. Vælg en reparationstilstand:
  • Hvis du vil male uden at blande med farve, belysning og skygge fra de omgivende pixel, skal du vælge Fra.

  • Hvis du vil male og blande strøgene med belysningen i de omgivende pixel, samtidig med at du bevarer den valgte farve, skal du vælge Luminans.

  • Hvis du vil male og blande med farverne, belysningen og skyggerne fra de omgivende pixel, skal du vælge Til.

 5. (Valgfrit) Angiv maleprogramindstillinger:
  • Hvis du vil male kontinuerligt og automatisk tilpasse til perspektivet fra et plan til det næste, skal du åbne menuen Forsvindingspunkt og vælge Tillad handlinger for flere overflader. Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan du male i perspektivet for et plan ad gangen. Du skal stoppe og derefter starte maling i et andet plan for at skifte perspektiv.

  • Hvis du vil begrænse maling til det aktive plan, skal du åbne menuen Forsvindingspunkt og vælge Udklipshandlinger for overfladekanter. Hvis du deaktiverer denne indstilling, kan du male i perspektiv ud over det aktive plans grænser.

 6. Træk i billedet for at male. Når du maler i et plan, skaleres og orienteres penslens størrelse og form korrekt i forhold til planets perspektiv. Hvis du holder Skift nede, mens du trækker, begrænses strøget til en lige linje, der svarer til planets perspektiv. Du kan også klikke på et punkt med penselværktøjet og derefter holde Skift nede, mens du klikker på et andet punkt, for at male en lige linje i perspektiv.

  Bemærk:

  Penselværktøjet respekterer markeringsrammevalg og kan bruges til at male en hård linje langs markeringens kant. Hvis du f.eks. vælger et helt plan, kan du male en linje langs planets perimeter.

Male med indsamlede pixel i Forsvindingspunkt

I Forsvindingspunkt maler stempelværktøjet med indsamlede pixel. Det klonede billede orienteres til perspektivet for det plan, du maler i. Stempelværktøjet er nyttigt til opgaver såsom blanding og retouchering af billedområder, kloning af dele af en overflade for at overmale et objekt eller kloning af et billedområde for at dublere et objekt eller udvide en tekstur eller et mønster.

 1. Vælg Stempelværktøj i Forsvindingspunkt.
 2. I området med værktøjsindstillinger skal du angive Diameter (penselstørrelse), Hårdhed (mængden af udtynding på penslen) og Opacitet (hvor meget malingen skjuler eller viser billedet nedenunder).
 3. Vælg en blandingstilstand i menuen Reparer:
  • Vælg Fra for at forhindre, at strøgene blandes med farverne, skyggerne og teksturerne i de omgivende pixel.

  • Hvis du vil blande strøgene med belysningen i de omgivende pixel, skal du vælge Luminans.

  • Hvis du vil blande strøgene med farverne, belysningen og skyggerne i de omgivende pixel, skal du vælge Til.

 4. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at angive virkemåden for sampling i stempelværktøjet:
  • Vælg Justeret for at indsamle pixel kontinuerligt uden at miste det aktuelle indsamlingspunkt, selv når du slipper museknappen.

  • Fravælg Justeret for at fortsætte med at bruge de indsamlede pixel fra det oprindelige indsamlingspunkt, hver gang du standser og genoptager malingen.

 5. (Valgfrit) Angiv maleprogramindstillinger:
  • Hvis du vil male kontinuerligt fra et plan til det næste, skal du åbne menuen Forsvindingspunkt og vælge Tillad handlinger for flere overflader.

  • Hvis du vil begrænse maling til det aktive plan, skal du åbne menuen Forsvindingspunkt og vælge Udklipshandlinger for overfladekanter.

 6. Flyt markøren ind i et plan, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker, for at angive samlingspunktet.
 7. Træk hen over den del af billedet, du vil male. Hold Skift nede for at trække en lige linje, der svarer til planets perspektiv. Du kan også klikke på et punkt med stempelværktøjet og derefter holde Skift nede, mens du klikker på et andet punkt, for at male en lige linje i perspektiv.

Måle i Forsvindingspunkt

Brugere, lige fra arkitekter og indretningsarkitekter til retsmedicinere og træarbejdere, har ofte brug for at kende størrelsen af objekterne i et billede. I Forsvindingspunkt kan du med Måleværktøj tegne en målelinje over et objekt i et perspektivplan, som du kender størrelsen på. Måleværktøj har en indstilling til angivelse af en længde for målingen. Målelinjen viser to tekstbokse: én til længden og én, der viser vinklen mellem linjen og perspektivplanet. Når målingen og dens længde er angivet, skaleres alle efterfølgende målinger korrekt efter den første måling.

Der er en indstilling til sammenkædning af linjens målelængde med afstanden i perspektivplanets gitter. Med en målelængde på 5 viser gitteret f.eks. 5 mellemrum, når sammenkædningsindstillingen vælges. Dette kan være praktisk til visualisering af størrelser i billedet eller til optælling af objekter i et billede. Hvis gitteret ikke er sammenkædet, kan gitterafstanden justeres uafhængigt af målingen. Denne indstilling er nyttig i de tilfælde, hvor gitterafstanden er for lille og virker forstyrrende, når gitteret sammenkædes med målingen.

De målinger, du opretter, kan gengives, så de vises i billedet, når du har lukket dialogboksen Forsvindingspunkt. Du kan også eksportere dine målinger og geometriske oplysninger til formater, der kan læses af CAD-programmer.

Måle objekter i et billede

 1. Vælg Måleværktøj i Forsvindingspunkt, og klik og træk derefter over et objekt i et plan.

  Det er bedst at foretage den første måling af et objekt, du kender størrelsen på.

  Bemærk:

  Når du begynder at oprette en måling i et plan, kan du fortsætte med at tegne målingen ud over planets grænser.

 2. Når der er valgt en måling, skal du angive en værdi for længde for at indstille den målte længde.
 3. (Valgfrit) Tegn yderligere målinger.

  Størrelsen af disse målinger skaleres til størrelsen af den første måling.

 4. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis gitterets størrelse skal være uafhængig af den længdeværdi, du har angivet for den første måling, skal du fjerne markeringen af Sammenkæd mål med gitter. Dette er standardindstillingen.

  • Hvis størrelsen af gitteret skal justeres efter den længdeværdi, du har angivet for den første måling, skal du markere Sammenkæd mål med gitter.

  Forsvindingspunktmålinger i et billede bevares, efter at dialogboksen er lukket. De vises, når du starter Forsvindingspunkt igen.

Tegne en måling automatisk i Forsvindingspunkt

Med Måleværktøj kan du automatisk tegne længde- og breddemålene for en overflade, der er defineret af et perspektivplan.

 1. Dobbeltklik på Måleværktøj i et perspektivplan.

Flytte en måling i Forsvindingspunkt

I Forsvindingspunkt kan du flytte en målelinje uden at ændre dens retning (vinkel) eller længde.

 1. Vælg måleværktøjet.
 2. Klik et sted langs længden af en eksisterende måling, og træk.

Redigere længden eller retningen for en måling

Du kan ændre længden eller retningen (vinklen) for en eksisterende måling.

 1. Vælg Måleværktøj, og flyt det over en eksisterende målelinjes slutpunkt.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil ændre retningen og længden af en måling, skal du trække i et slutpunkt.

  • Hvis du vil ændre længden af en måling og begrænse dens vinkelændringer til intervaller på 15 grader, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og trække i et slutpunkt.

  • Hvis du vil ændre længden af en måling uden at ændre dens retning, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække i et slutpunkt.

  • Hvis du vil ændre retningen af en måling uden at ændre længden, skal du holde Skift nede og trække i et slutpunkt.

Slette en måling i Forsvindingspunkt

 1. Vælg en måling, og tryk på Tilbage (kun Windows) eller Slet.

Vise eller skjule målinger i Forsvindingspunkt

 1. Åbn menuen Forsvindingspunkt, og vælg Vis mål.

Gengive målinger i Photoshop

Forsvindingspunktsmålingerne er usynlige, når et billede vises i Photoshop-dokumentvinduet, selvom målingerne er bevaret i billedet og vises, når du åbner Forsvindingspunkt. Målinger kan gengives, så de bliver synlige i Photoshop-dokumentvinduet, når du er færdig med at arbejde i Forsvindingspunkt. De gengivne målinger er raster ikke vektor.

 1. Åbn menuen Forsvindingspunkt, og vælg Gengiv mål i Photoshop.

  Kommandoen Gengiv mål i Photoshop skal vælges for hver forsvindingspunktsession.

  Bemærk:

  Opret et nyt lag til dine forsvindingspunktsresultater, hvis du vil gengive målingerne i Photoshop. På denne måde holdes målingerne på et separat lag, der er adskilt fra det overordnede billede.