Brug Adaptive Wide Angle-filteret til at korrigere linseforvrængninger pga. brug af vidvinkelobjektiver. Du kan hurtigt rette linjer op, hvis de ser krumme ud på panoramaer, eller på billeder taget med fiskeøje- og vidvinkelobjektiver. F.eks. ser høje bygninger ud til at læne indad, når billedet tages med et vidvinkelobjektiv.

Filteret registrerer kameraets og objektivets model og bruger oplysninger om objektivets karakteristika til at rette billederne op. Du kan tilføje flere afgrænsninger for at angive rette linjer i forskellige dele af billedet. Vha. disse oplysninger fjerner Adaptive Wide Angle-filteret forvrængningerne.

Fra en ekspert: adaptivt bredt vinkelfilter

Fra en ekspert: adaptivt bredt vinkelfilter
Nicole S Young

Du kan også bruge dette filter på billeder, der ikke indeholder kamera- og objektivoplysninger, men det kræver lidt ekstra arbejde.

Hvis du vil redigere filterindstillingerne senere, skal du konvertere laget til et smart object. Vælg laget, og vælg Lag > Smart Objects > Konverter til Smart Object.

Brændvidde

Angiv objektivets brændvidde. Værdien udfyldes automatisk, hvis objektivoplysningerne registreres i fotoet.

Beskæringsfaktor

Angiv en værdi for at bestemme, hvordan det endelige billede skal beskæres. Brug denne værdi sammen med Skaler for at kompensere for de tomme områder, der skabes ved anvendelse af filteret. 

 1. Vælg Filter > Adaptive Wide Angle.

 2. Vælg en korrektionstype:

  Fiskeøje

  Korrigerer ekstrem krumning pga. et fiskeøje-objektiv.

  Perspektiv

  Korrigerer sammenløbende linjer som følge af synsvinkel og kamerahældning.

  Panorama

  Korrigerer et Photomerge-panorama.

  Fuld sfærisk

  Korrigerer 360-graders panoramaer. Panoramaerne skal have et størrelsesforhold på 2:1.

  Automatisk

  Registrerer den passende korrektion automatisk.

 3. Vælg flere indstillinger for filteret. Hvis billedet har objektivdata, registreres disse værdier automatisk, og nogle valgmuligheder vises ikke.

  Skaler

  Angiv en værdi for at skalere billedet. Brug denne værdi for at minimere de tomme områder, der skabes ved anvendelse af filteret.

  Brændvidde

  Angiv objektivets brændvidde. Værdien udfyldes automatisk,
  hvis objektivoplysningerne registreres i fotoet.

  Beskæringsfaktor

  Angiv en værdi for at bestemme, hvordan det endelige billede skal beskæres. Brug denne værdi
  sammen med Skaler for at kompensere for de tomme områder, der skabes ved anvendelse af filteret.

  Som taget

  Slå denne indstilling til for at bruge værdierne defineret i objektivprofilen. Denne indstilling kan ikke vælges, hvis der ikke findes nogen objektivoplysninger.


 4. Definer afgrænsningerne for at angive rette linjer i billedet.

  Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg afgrænsningsværktøjet , og træk en ret linje på tværs af et nøgleobjekt for at rette det op.
  • Brug polygonafgrænsningsværktøjet til at tegne en polygon langs med objektet for at rette det op.

  Filteret registrerer krumningen og tegner en linje, der følger objektets kontur.

  Registrer krumning i Photoshop

  Bemærk:

  Du kan afgrænse lodret eller vandret ved at holde Skift nede, mens du trækker linjen. Du kan definere en eksisterende linjes retning ved at højreklikke på afgrænsningslinjen på billedet og vælge en retning i pop op-menuen.

Når vidvinkelkorrektionen er fuldført, kan billedet have flere tomme områder. Du kan beskære billedet for at fjerne sådanne områder, eller endda bruge indholdsafhængig udfyldning til at føje indhold til området.