Om skærmkorrektur af farver

I et traditionelt udgivelsesforløb udskriver du en korrektur på papir af dokumentet for at få vist, hvordan dets farver ser ud, når de bliver gengivet på en bestemt outputenhed. I en farvestyret arbejdsproces kan du bruge farveprofilernes præcision til at korrekturlæse dokumentet direkte på skærmen. Du kan få vist et eksempel på skærmen på, hvordan dokumentets farver ser ud, når de gengives i en bestemt outputenhed.

Vær opmærksom på, at skærmkorrekturens pålidelighed afhænger af skærmens kvalitet, dine skærm- og printerprofiler og arbejdsstationens omgivende lysforhold.

Bemærk:

En skærmkorrektur alene er ikke nok til at vise, hvordan overprint tager sig ud, når der anvendes offsettrykning. Hvis du arbejder med dokumenter, som indeholder overprint, kan du aktivere Vis overprint for at få vist overprint nøjagtigt i en skærmkorrektur. I Acrobat anvendes indstillingen Skærmversion af overprint automatisk.

Brug af skærmkorrektur til at få vist det færdige resultat på skærmen

A. Dokumentet oprettes i det aktive farverum. B. Dokumentets farveværdier oversættes til farverum i en valgt korrekturprofil (normalt outputenhedens profil). C. Skærmen viser korrekturprofilens fortolkning af dokumentets farveværdier. 

Skærmkorrektur af farver

 1. Vælg Vis > Korrekturopsætning, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en forudindstilling, som svarer til den outputtilstand, du vil simulere.
  • Vælg Brugerdefineret (Photoshop og InDesign) eller Tilpas (Illustrator) for at oprette en brugerdefineret korrekturopsætning for en bestemt outputtilstand. Denne indstilling anbefales, hvis du vil have den mest nøjagtige visning af eksemplet på det færdige resultat.
 2. Vælg Vis > Korrekturfarver for at slå skærmkorrektur til og fra. Når skærmkorrektur er aktiveret, vises der en afkrydsning ud for kommandoen Korrekturfarver, og navnet på forudindstillingerne eller profilen for skærmkorrekturen vises øverst i dokumentvinduet.

Bemærk:

Du kan sammenligne farverne i det oprindelige billede med farverne i skærmkorrekturen ved at åbne dokumentet i et nyt vindue, før du indstiller skærmkorrekturen.

Forudindstillinger for skærmkorrektur

Arbejds-CMYK Opretter en skærmkorrektur af farver ved hjælp af det aktuelle CMYK-arbejdsrum, som det er defineret i dialogboksen Farveindstillinger.

Dokument-CMYK (InDesign) Opretter en skærmkorrektur af farver ved hjælp af dokumentets CMYK-profil.

Cyan arbejdsplade, magenta arbejdsplade, gul arbejdsplade, sort arbejdsplade eller CMY-arbejdsplader (Photoshop) Opretter en skærmkorrektur af specifikke CMYK-trykfarver ved hjælp af det aktuelle CMYK-arbejdsrum.

Ældre Macintosh-RGB (Photoshop og Illustrator) Opretter en skærmkorrektur af farver, der simulerer Mac OS 10.5 og ældre.

Internetstandard-RGB (Photoshop og Illustrator) Opretter en skærmkorrektur af farver, der simulerer Windows og Mac OS 10.6 og nyere.

Skærm-RGB (Photoshop og Illustrator) Opretter en skærmkorrektur af RGB-farverne med den aktuelle skærmprofil som korrekturprofilen.

Bemærk:

I forbindelse med indstillingerne Ældre-Macintosh, Internetstandard og Skærm-RGB antages det, at den simulerede enhed viser dokumentet uden brug af farvestyring. Disse indstillinger er ikke tilgængelige for Lab- eller CMYK-dokumenter.

Farveblindhed (Photoshop og Illustrator) Opretter en skærmkorrektur, som gengiver farver synligt for en farveblind person. De to indstillinger for skærmkorrektur, Protanopi og Deuteranopi, tilnærmer farveopfattelsen til de mest almindelige former for farveblindhed. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Skærmkorrektur ved farveblindhed (Photoshop og Illustrator).

Indstillinger for brugerdefineret skærmkorrektur

Enhed, der skal simuleres Angiver farveprofilen for den enhed, du vil oprette korrekturen til. Hvor nyttig den valgte profil er, afhænger af, hvor nøjagtigt den beskriver enhedens virkemåde. Ofte giver brugerdefinerede profiler for bestemte kombinationer af papirtyper og printere den mest nøjagtige skærmkorrektur.

Bevar CMYK-numre eller Bevar RGB-numre Simulerer, hvordan farverne vises uden, at de konverteres til outputenhedens farverum. Denne indstilling er velegnet, når du følger en sikker CMYK-arbejdsproces.

Gengivelsesmetode (Photoshop og Illustrator) Angiver en gengivelsesmetode til konvertering af farver til den enhed, der simuleres, når indstillingen Bevar numre ikke er valgt.

Brug sortpunktskompensation (Photoshop) Sikrer, at skyggen i billedet bevares ved at simulere outputenhedens fulde dynamiske område. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge sortpunktskompensation, når du udskriver (hvilket anbefales i de fleste tilfælde).

Simuler papirfarve Simulerer almindeligt papirs hvide farve i forhold til korrekturprofilen. Det er ikke alle profiler, der understøtter denne indstilling.

Simuler sort trykfarve Simulerer den mørkegrå farve, der rent faktisk udskrives på mange printere i stedet for en rent sort farve, i forhold til korrekturprofilen. Det er ikke alle profiler, der understøtter denne indstilling.

Bemærk:

Hvis den brugerdefinerede korrekturopsætning i Photoshop skal være standardkorrekturopsætningen for dokumenter, skal du lukke alle vinduer, før du vælger kommandoen Vis > Korrekturopsætning > Brugerdefineret.

Skærmkorrektur ved farveblindhed (Photoshop og Illustrator)

Color Universal Design (CUD) sikrer, at grafikinformationer gengives nøjagtigt for personer med forskellige typer af farvesyn, heriblandt personer, som lider af farveblindhed. I mange lande er der indført retningslinjer, som kræver CUD-kompatibel grafik i offentlige rum.

De mest almindelige typer af farveblindhed er protanopi (reduceret følsomhed over for rød) og deuteranopi (reduceret følsomhed over for grøn). En tredjedel af personer med farveblindhed er kraftigt påvirket, og resten har mildere former for farveblindhed.

Justering af design til farveblindhed

A. Originalbillede B. Farveblind korrektur C. Optimeret design 

Hvis du vil kontrollere, om et dokument er CUD-kompatibelt, skal du gøre følgende:

 1. Konverter dokumentet til RGB-farvetilstand, som giver de mest nøjagtige skærmkorrekturer ved farveblindhed.
 2. (Valgfrit) Hvis du vil se originaldokumentet og en skærmkorrektur samtidig, skal du vælge Vindue > Nyt vindue (Illustrator) eller Vindue > Arranger > Nyt vindue (Photoshop).
 3. Vælg Vis > Korrekturopsætning > Farveblindhed, og vælg derefter enten typen Protanopi eller Deuteranopi. (For at sikre CUD-kompatibilitet skal du tjekke dokumentet i begge visninger).

Bemærk:

I Photoshop kan du udskrive korrekturen. Du kan få yderligere oplysninger ved at søge efter i "Udskriv en korrektur på papir" i Photoshop Hjælp.

Hvis det er svært at skelne objekter i farveblinde korrekturer, kan du justere designet ved at gøre et af følgende:

 • Juster farvens lysstyrke eller nuance:

  • Ren rød har tendens til at virke mørk og mudret; orangerød er lettere at skelne.

  • Blålig grøn er mindre forvirrende end gullig grøn.

  • Grå kan forveksles med magenta, bleg lyserød, bleg grøn eller smaragdgrøn.

  • Undgå følgende kombinationer: rød og grøn; gul og knaldgrøn; lyseblå og lyserød; mørkeblå og violet.

  • Undgå røde punkter på mørke baggrunde eller hvide punkter på gule eller orange-røde baggrunde.

 • Anvend forskellige mønstre eller former.

 • Tilføj hvide, sorte eller mørke grænser på farvegrænser.

 • Brug forskellige skrifttyper eller typografier.

Lagring eller indlæsning af en brugerdefineret korrekturopsætning (Photoshop, InDesign)

 1. Vælg Vis > Korrekturopsætning > Brugerdefineret.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil gemme en brugerdefineret korrekturopsætning, skal du klikke på Gem. Du kan sikre dig, at den nye forudindstilling vises i menuen Vis > Korrekturopsætning, ved at gemme forudindstillingen på standardplaceringen.

  • Hvis du vil indlæse en brugerdefineret korrekturopsætning, skal du klikke på Indlæs.

Skærmkorrekturfarver (Acrobat)

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder afhængigt af din version af Acrobat:
  • (Acrobat 9) Vælg Avanceret > Produktion til udskrivning > Vis output.

  • (Acrobat X) Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis output.

 2. Vælg farveprofilen for en specifik outputenhed i menuen Simuleringsprofil.
 3. Vælg en indstilling for skærmkorrektur:

  Simuler sort trykfarve Simulerer den mørkegrå farve, der rent faktisk udskrives på mange printere i stedet for en rent sort farve, i forhold til korrekturprofilen. Det er ikke alle profiler, der understøtter denne indstilling.

  Simuler papirfarve Simulerer almindeligt papirs hvide farve i forhold til korrekturprofilen. Det er ikke alle profiler, der understøtter denne indstilling.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online