Fra 2015-udgivelsen af Photoshop CC er funktionen Udtræk aktiver ikke længere tilgængelig i formen, som er beskrevet i denne artikel. En mere intuitiv funktionalitet til at eksportere tegnebræt, lag, laggrupper og dokumenter som billedaktiver er blevet indført i Photoshop.

Få flere oplysninger om disse nyere eksportindstillinger under Eksportér tegnebræt, lag og mere.

Udtræk aktiver er en funktion i Photoshop CC (2014), der danner en brugergrænseflade oven på Adobe Generator til hurtigt at udtrække aktiver fra Photoshop-filer til web- og skærmdesign. Du kan vælge lag eller laggrupper i Photoshop og bruge en grafisk brugergrænseflade til at udtrække dem som JPG, PNG, SVG- eller GIF-billedaktiver.

Med Udtræk aktiver kan du:

 • Udtræk et lag eller en laggruppe i en PSD-fil til et eller flere billedaktiver
 • Opret billedaktiver i PNG, JPG, GIF eller SVG
 • Opret 1x, 2x eller flere versioner af alle billedaktiver
 • Se hvert enkelt billedaktiv
 • Udtræk nemt aktiver til din foretrukne mappe
 • Sørg for, at aktiver, du har udtrukket, opdateres, når PSD-filen ændres

Udtrække lag eller laggrupper

Når flere lag eller laggrupper er valgt til udtrækning, får du mulighed for at generere et separat aktiv af hvert af de valgte elementer.

 1. Vælg et eller flere lag eller laggrupper.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Højreklik på de valgte emner og vælg derefter Udtræk aktiver i kontekstmenuen.
 • Tryk på tastaturgenvejen Cmd+Alt+Shift+W (Mac) eller Ctrl+Alt+Shift+W (Windows).
 • Vælg Filer > Udtræk aktiver.

Bemærk:

Udtræk aktiver respekterer lagnavne, som overholder Photoshop Generators syntaks. Hvis du f.eks. prøver at udtrække et aktiv fra et lag med navnet layer.gif, viser dialogboksen Udtræk aktiver GIF som standardformat for billedaktivet.

 1. I Udtræk aktiver kan du angive følgende indstillinger for hvert aktiv, du vil generere:

  Aktivformat:
  Vælg PNG-8, PNG-24, PNG-32, GIF, JPG eller SVG.
  Skalering af kvalitet:
  For JPEG-aktiver kan du angive en værdi fra 0-100% for at skalere aktivets værdi. Juster skyderen i den relevante retning.
 1. Du kan udtrække mere end én version af aktivet ved at klikke på plusikonet ved siden af dialogboksen Udtræk aktiver. Du kan angive forskellige formater, kvaliteter og skaleringsparametre for hvert aktiv.
 2. Klik på Udtræk.
 3. Photoshop fortæller dig, at det kræver en ændring i lagnavnet for at fortsætte med udtrækning af aktiver. Dette sker, fordi Photoshop bruger den underliggende Generator-ramme til at oprette aktiver gennem Generators syntaks. Klik på OK for at fortsætte med at udtrække aktiver.
 4. Naviger til den mappe, hvor du vil gemme de genererede aktiver.
 5. Klik på Udtræk. Photoshop opretter billedaktiverne og åbner deres overordnede mappe i Finder (Mac) eller Windows Stifinder. I processen med at oprette aktiver omdøbes de relevante lag automatisk i overensstemmelse med Photoshop Generators syntaks.

Bemærk:

Lag/laggrupper, som du udtrækker som billedaktiver, vises i dialogboksen Udtræk aktiver, næste gang du aktiverer funktionen Udtræk aktiver.

Angiv opløsninger for aktiv

Du kan angive udtrækningsindstillinger og oprette aktiver til forskellige formål ved hjælp af et antal forhåndsudfyldte indstillingskombinationer. Du kan f.eks. generere aktiver til Retina-skærme. De indstillinger, du angiver, anvendes i hele dokumentet.

 1. Angiv en eller flere opløsninger, du ønsker, i sektionen Udtræk aktiver til højre.
 2. Hvis du ønsker en opløsning, der ikke er nævnt, eller hvis du ønsker at ændre destinationsundermappen til aktiver, der skal udtrækkes med forskellige opløsninger, skal du klikke på Indstillinger.
 3. Du kan enten bruge standardsuffikserne for hver opløsning, eller du kan tilføje dit eget.
 4. Du kan også vælge at bruge standardundermapper for hver opløsning eller angive et andet undermappenavn, som du foretrækker.
 5. Når du klikker på Udført i dialogboksen Udtræk aktiver, gemmes disse indstillinger i dokumentet. Når du næste gang opretter aktiver, anvendes de samme indstillinger. Alle fremtidige aktiver oprettes til de opløsninger, du har valgt, når dokumentet åbnes i Photoshop CC.

Automatisk genererede aktiver

Hvis det er nødvendigt, kan du vælge indstillingen Generer automatisk aktiver under opdatering af dokument. Denne indstilling synkroniseres med indstillingen Generer > Billedaktiver i Photoshop Generator. Når du aktiverer indstillingen Udtræk aktiver, aktiveres Generator-indstillingen også automatisk.

Del med udviklere

 1. Gem din PSD-fil til den Creative Cloud-mappe, du synkroniserede med Creative Cloud.
 2. Åbn Udtræk aktiver (Fil > Udtræk aktiver) og tilføj de aktiver, du ønsker. Klik på Udtræk og vælg standardmappen, der skal gemmes i.
 3. Når du åbner PSD i Creative Cloud, vil du nu kunne se din Photoshop-fil sammen med en liste over aktiver, du har udtrukket.
 4. Nu kan du dele PSD og aktiver, du har oprettet, med udviklere, du vil samarbejde med gennem Creative Cloud.

Almindelige fejl

Laget er tomt i dialogboksen Udtræk aktiver

Lag, der er tomme eller ikke er i stand til at gengive billederne, kan ikke gengives i dialogboksen Udtræk aktiver. Disse lag kan være udsnitsmasker, justeringslag eller bare lag uden pixel.

Navne på aktiver er i konflikt

Hvis du har lag med samme navn fordelt på forskellige grupper, vil de sandsynligvis overskrive hinanden, fordi aktiver normalt gengives i en enkelt mappe. For at undgå dette, omdøber Photoshop automatisk et lag, når vi registrerer en konflikt.

Hvis du tilsidesætter omdøbningen, får du denne fejl, som forhindrer dig i at overskrive et eksisterende aktiv med samme navn, som det du har valgt.

Hvis navnene på dine aktiver indeholder ugyldige tegn, får du også denne fejl. Omdøb filen uden ugyldige tegn for at løse problemet.

Billedet er uden for dokumentets grænser

Udtræk var ikke i stand til at gengive billedet, fordi det flyder ud over lærredet. Flyt billedet, så det passer inden for lærredets grænser.

Der opstod en ukendt fejl

Denne fejl opstår, hvis Adobe Generator går ned, mens dialogboksen Udtræk aktiver er åben. For at løse problemet, skal du klikke på Udført for at lukke dialogboksen Udtræk aktiver. Derefter skal du gemme din fil og genstarte Photoshop.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online