Afspille en handling på en fil

Når du afspiller en handling, udføres handlingens indspillede kommandoer i det aktive dokument. (Nogle handlinger kræver, at du laver en markering, før de afspilles. Andre handlinger kan udføres på en hel fil). Du kan udelukke bestemte kommandoer fra en handling eller kun afspille en enkelt kommando. Hvis handlingen indeholder et modalt kontrolelement, kan du angive værdier eller bruge værktøjer i en dialogboks, når handlingen stopper.

Bemærk:

Hvis du i knaptilstand klikker på en knap, udføres hele handlingen, dog ikke tidligere udelukkede kommandoer.

 1. Marker om nødvendigt de objekter, handlingen skal afspilles på, eller åbn en fil.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil afspille en hel, enkelt handling, skal du markere handlingsnavnet og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

  • Hvis du har tildelt handlingen en tastekombination, skal du indtaste kombinationen for at afspille handlingen automatisk.

  • Hvis du kun vil afspille en del af en handling, skal du vælge kommandoen, du vil afspille fra, og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

  • Hvis du vil afspille en enkelt kommando, skal du markere kommandoen og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger. Du kan også trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og dobbeltklikke på kommandoen.

Bemærk:

For at fortryde en handling i Photoshop skal du oprette et snapshot i panelet Oversigt, inden du afspiller en handling, og derefter markere snapshottet for at fortryde handlingen.

Angive afspilningshastighed

Du kan justere en handlings afspilningshastighed eller standse afspilningen midlertidigt for at korrigere en handling.

 1. Vælg Afspilningsindstillinger i menuen i panelet Handlinger.
 2. Angiv en hastighed, og klik på OK:

  Accelereret

  Afspiller handlingen med normal hastighed (standard).

  Bemærk:

  Hvis du afspiller en handling ved accelereret hastighed, opdaterer skærmen muligvis ikke, når handlingen udføres. Dvs. filer kan åbnes, ændres, gemmes og lukkes uden overhovedet at blive vist på skærmen, hvilket gør, at handlingen udføres meget hurtigere. Hvis du vil se filerne på skærmen, mens handlingen udføres, skal du i stedet angive hastigheden Trinvis.

  Trinvis

  Udfører hver kommando og opdaterer billedet, før der fortsættes til næste kommando i handlingen.

  Standse i __ sekunder

  Angiver, hvor lang tid programmet skal standse mellem afviklingen af hver enkelt kommando i handlingen.

Administrere handlinger

Administrer handlinger i panelet Handlinger for at holde styr på dem og for kun at gøre de handlinger tilgængelige, som du skal bruge til et projekt. Du kan omarrangere, dublere, slette, omdøbe og ændre indstillinger for handlinger i panelet Handlinger.

Omarrangere handlinger i panelet Handlinger

 1. I panelet Handlinger skal du trække handlingen til den nye placering før eller efter en anden handling. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

Dublere handlinger, kommandoer eller sæt

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk handlingen eller kommandoen til en ny placering i panelet Handlinger. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

  • Marker en handling eller kommando. Vælg derefter Dubler i menuen i panelet Handlinger.

  • Træk en handling eller kommando til knappen Opret ny handling nederst i panelet Handlinger.

  Du kan dublere sæt ved hjælp af de samme metoder.

Slette handlinger, kommandoer eller sæt

 1. Vælg handlingen, kommandoen eller sættet i panelet Handlinger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Slet i panelet Handlinger. Klik på OK for at afslutte sletningen.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på ikonet Slet for at slette markeringen uden at få vist en bekræftelsesdialogboks.

  • Træk markeringen til ikonet Slet i panelet Handlinger for at slette uden at åbne en bekræftelsesdialogboks.

  • Vælg Slet i menuen i panelet Handlinger.

Slette alle handlinger i panelet Handlinger

 1. Vælg Slet alle handlinger i menuen i panelet Handlinger.

  Selvom du har ryddet alle handlinger, kan panelet Handlinger gendannes med sit standardsæt af handlinger.

Omdøbe en handling eller ændre indstillinger

 1. Marker handlingen, og vælg Handlingsindstillinger i menuen i panelet Handlinger.
 2. Indtast et nyt navn til handlingen, eller rediger indstillingerne for handlingens sæt, funktionstast eller knapfarve.
 3. Klik på OK.

Bemærk:

Du kan dobbeltklikke på en handling i panelet Handlinger og indtaste et nyt navn direkte i panelet Handlinger.

Administrere handlingssæt

Du kan oprette og organisere sæt med opgaverelaterede handlinger, der kan gemmes på en disk og overføres til andre computere.

Bemærk:

Alle handlinger, du opretter, vises automatisk i panelet Handlinger, men hvis du vil gemme en handling og ikke risikere at miste den, såfremt du sletter handlingspanelfilen, skal du gemme den som en del af et handlingssæt.

Gemme et sæt handlinger

 1. Vælg et sæt.

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme en enkelt handling, skal du først oprette et handlingssæt og flytte handlingen til det nye sæt.

 2. Vælg Gem handlinger i menuen i panelet Handlinger.
 3. Skriv et navn til sættet, vælg en placering, og klik på Gem.

  Du kan gemme filen et vilkårligt sted. Du kan kun gemme hele indholdet af et sæt i panelet Handlinger og ikke handlinger enkeltvist.

  Bemærk:

  Hvis du placerer den gemte handlingssætfil i mappen Forudindstillinger/Handlinger, vises sættet nederst i menuen i panelet Handlinger, når du har genstartet programmet.

  Bemærk:

  Tryk på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS), når du vælger kommandoen Gem handlinger, for at gemme handlingerne i en tekstfil. Du kan bruge denne fil til at gennemse eller udskrive indholdet i en handling. Du kan ikke genindlæse tekstfilen i Photoshop.

Indlæse et sæt handlinger

Panelet Handlinger viser som standard foruddefinerede handlinger (leveret med programmet) og andre handlinger, du opretter. Du kan også indlæse yderligere handlinger i panelet Handlinger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Indlæs handlinger i menuen i panelet Handlinger. Find og vælg handlingssætfilen, og klik derefter på Indlæs.

  • Vælg et handlingssæt nederst i menuen i panelet Handlinger.

  Handlingssætfiler i Photoshop har filtypenavnet .atn.

Gendanne handlinger til standardsættet

 1. Vælg Nulstil handlinger i menuen i panelet Handlinger.
 2. Klik på OK for at erstatte de aktuelle handlinger i panelet Handlinger med standardsættet, eller klik på Tilføj for at føje standardhandlingssættet til de aktuelle handlinger i panelet Handlinger.

Organisere handlingssæt

Du kan organisere dine handlinger ved at oprette handlingssæt og gemme dem på disken. Du kan organisere handlingssæt til forskellige arbejdstyper, f.eks. publicering på tryk og online, og overføre sæt til andre computere.

 • Hvis du vil oprette et nyt sæt handlinger, skal du klikke på knappen Opret nyt sæt i panelet Handlinger eller vælge Nyt sæt i panelmenuen. Angiv derefter navnet på sættet, og klik på OK.

Bemærk:

Hvis du vil oprette en ny handling og gruppere den i et nyt sæt, skal du først oprette sættet. Det nye sæt vises derefter i sættets pop op-menu, når du opretter den nye handling.

 • Hvis du vil flytte en handling til et andet sæt, skal du trække handlingen til det pågældende sæt. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

 • Hvis du vil omdøbe et sæt handlinger, skal du dobbeltklikke på sætnavnet i panelet Handlinger eller vælge Angiv indstillinger i menuen i panelet Handlinger. Angiv derefter det nye navn på sættet, og klik på OK.

 • Hvis du vil erstatte alle handlinger i panelet Handlinger med et nyt sæt, skal du vælge Erstat handlinger i menuen i panelet Handlinger. Vælg en handlingsfil, og klik på Indlæs.

Bemærk:

Kommandoen Erstat handlinger erstatter alle handlingssæt i det aktuelle dokument. Før du bruger kommandoen, skal du sørge for, at du allerede har gemt en kopi af det aktuelle sæt handlinger vha. kommandoen Gem handlinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online