Med betingede handlinger kan du opbygge handlinger, der på baggrund af adskillige betingelser bestemmer, hvad der skal ske. Du skal først vælge en betingelse, og derefter kan du vælge en handling, der skal afspilles, hvis dokumentet opfylder den betingelse. Derefter kan du vælge en handling, der afspilles, hvis dokumentet ikke opfylder den betingelse.

Sådan sættes et betinget handling-trin ind i en handling, som du er ved at optage eller redigere:

  1. Sørg for, at de handlinger, som du refererer til, er i det samme sæt handlinger.

  2. Vælg Indsæt betinget fra panelmenuen Handlinger.

  3. I dialogboksen Betinget handling skal du vælge en betingelse fra menuen Hvis aktuelt.

  4. Vælg handlinger fra menuerne Dernæst afspil handling og Ellers afspil handling, og klik på OK.

    Du kan også vælge Ingen i en af menuerne, men ikke i begge to. Du kan kun afspille en handling, hvis en bestemt betingelse ikke opfyldes, ved at vælge Ingen under Dernæst afspil handling og derpå vælge den ønskede handling under Ellers afspil handling.

Bemærk:

Der er en kommando for betinget tilstandsændring, du kan bruge til at angive betingelser for en farvetilstandsændring i en handling. Ved hjælp af denne kommando kan du forhindre en fejl, hvor en fil ikke er i den kildetilstand, der er angivet af handlingen.

Afprøvning af det modsatte af, hvad der er i betingelsen

Der kan være tilfælde, hvor du ønsker at afprøve det modsatte af det, der er i en betingelse.

Hvis du f.eks. ønsker, at "Handling 1" skal afspille, når det forreste dokument er ikke-firkantet. I så fald ville du angive betingelsen: "Hvis aktuelt dokument er firkantet, Dernæst afspil handling Ingen, Ellers afspil handling "Handling 1".

Hvis du vil afprøve det modsatte af en bestemt betingelse, skal du bytte rundt på "Dernæst"- og "Ellers"-handlingerne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online