Om duotoner

I Photoshop refererer duotone til både monotoner, duotoner, tritoner samt quadtoner. Monotoner er gråtonebilleder, der udskrives med en enkelt trykfarve (ikke sort). Duotoner, tritoner og quadtoner er gråtonebilleder, der udskrives med to, tre og fire trykfarver. I disse billeder bruges der farveblæk, i stedet for forskellige gråtoner, til at gengive grå toner.

Duotoner forøger toneområdet i et gråtonebillede. Selvom en gråtonereproduktion kan vise op til 256 grå toner, kan en trykpresse kun reproducere omkring 50 grå toner pr. trykfarve. Et gråtonebillede, der kun udskrives med sort trykfarve, kan derfor se væsentligt grovere ud, end hvis det samme billede udskrives med to, tre eller fire trykfarver, hvor hver trykfarve kan reproducere op til 50 grå toner.

Duotones udskrives undertiden med en sort og en grå blæk, hvor den sorte bruges til skygger, mens den grå bruges til mellemtoner og lyse toner. I de fleste tilfælde udskrives duotoner med en farvet trykfarve til de lyse toner. Denne metode giver et billede med en svag antydning af farve og forøger billedets dynamiske område væsentligt. Duotoner er perfekt til tofarvede udskriftsjob, hvor en staffagefarve (f.eks. PANTONE-blæk) bruges til at skabe eftertryk.

Da duotoner bruger forskellige farver blæk til at reproducere forskellige niveauer af grå, behandles de i Photoshop som gråtonebilleder med én 8-bit kanal. I duotone-tilstand har du ikke direkte adgang til de enkelte billedkanaler (som i CMYK-, RGB- og Lab-tilstand). I stedet manipulerer du kanalerne gennem kurverne i dialogboksen Duotone-indstillinger.

Konvertere et billede til duotone

 1. Konverter billedet til gråtoner ved at vælge Billede > Tilstand > Gråtoner. Du kan kun konvertere 8-bit gråtonebilleder til duotoner.
 2. Vælg Billede > Tilstand > Duotone.
 3. Vælg Eksempel i dialogboksen Duotone-indstillinger for at få vist billedet.
 4. Vælg Monotone, Duotone, Tritone eller Quadtone som indstillingen for Type.
 5. Klik på farveboksen (det udfyldte kvadrat) for at åbne farvevælgeren, klik derefter på knappen Farvebiblioteker, og vælg en trykfarvebog og farve i dialogboksen.

  Bemærk:

  Hvis du vil producere helt mættede farver, skal du angive farverne i faldende rækkefølge med den mørkeste øverst og den lyseste nederst.

 6. Klik på kurveboksen ved siden af boksen med trykfarver, og juster duotone-kurven for hver trykfarve.
 7. Angiv overtryksfarver, hvis det er nødvendigt.
 8. Klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du kun vil anvende en duotone-effekt på en del af et billede, skal du konvertere duotone-billedet til Flerkanaltilstand. Derved konverteres duotone-kurverne til staffagefarvekanaler. Du kan derefter slette en del af staffagefarvekanalen for områder, der skal udskrives med almindelige gråtoner.

Redigere duotone-kurven for en given trykfarve

I et duotone-billede har hver trykfarve en separat kurve, som angiver, hvordan farven fordeles på skyggeområder og højlysområder i billedet. Kurven knytter hver gråtoneværdi i det oprindelige billede til en bestemt trykfarveprocent.

 1. Hvis du vil have vist et eksempel på justeringer, skal du vælge indstillingen Eksempel i dialogboksen Duotone-indstillinger.
 2. Klik på kurveboksen ved siden af boksen med trykfarver.

  Standardkurven for duotone, en lige diagonal linje, angiver, at de aktuelle gråtoneværdier i det originale billede er knyttet til samme procentværdi for trykfarve. Med denne indstilling gengives en 50%-mellemtonepixel med 50% tone af trykfarven, en 100%-skygge gengives med 100% farve osv.

 3. Juster duotone-kurven for hver trykfarve ved at trække et punkt på grafen eller ved at indtaste værdier for de forskellige trykfarveprocenter.
  • Den vandrette akse i kurven skifter fra lyse værdier (venstre) til skygger (højre). Trykfarvens tæthed vokser, når du flytter opad på den lodrette akse. Du kan angive op til 13 punkter på kurven. Når du angiver to værdier på kurven, beregner Photoshop de mellemliggende værdier. Når du justerer kurven, angives der automatisk værdier i tekstboksene med procentværdier.

  • Den værdi, du skriver i tekstboksen, angiver den procentdel af trykfarven, der bruges til at repræsentere gråtoneværdien i det oprindelige billede. Hvis du f.eks. skriver 70 i tekstboksen 100%, bruges der en 70% plet af denne trykfarve til at udskrive 100% skygger.

 4. Klik på Gem i dialogboksen Duotone-kurve, hvis du vil gemme de kurver, du har oprettet i dialogboksen.
 5. Klik på Indlæs for at indlæse kurverne eller kurver, som er oprettet i dialogboksen Kurver, herunder kurver, som er oprettet vha. indstillingen til vilkårlig kortlægning.

  Du kan bruge infopanelet til at vise blækprocenter, når du arbejder med duotone-billeder. Indstil udlæsningstilstanden til Faktisk farve for at bestemme, hvilke trykfarveprocenter der anvendes, når billedet udskrives. Værdierne afspejler de ændringer, du har angivet i dialogboksen Duotone-kurve.

Angive overtryksfarver

Overtryksfarver er to uafskærmede trykfarver, der udskrives oven på hinanden. Når du f.eks. udskriver cyan trykfarve oven på gul trykfarve, bliver resultatet en grøn farve. Den rækkefølge, trykfarverne udskrives i, samt variationer i farverne og papir kan have stor betydning for det endelige resultat.

Du kan bruge et udskrevet eksempel på overtrykte trykfarver til at få vist, hvordan farverne ser ud på tryk, og justere skærmvisningen i overensstemmelse med dette. Husk på, at justeringen kun har indflydelse på, hvordan overtryksfarverne ser ud på skærmen, ikke på udskriften. Inden du justerer disse farver, skal du sørge for at kalibrere din skærm.

Justere visningen af overtryksfarver

 1. Vælg Billede > Tilstand > Duotone.
 2. Klik på Overtryksfarver. Dialogboksen Overtryksfarver viser, hvordan de kombinerede trykfarver ser ud på tryk.
 3. Klik på farveprøven for den trykfarvekombination, du vil justere.
 4. Vælg den ønskede farve på farvevælgeren, og klik på OK.
 5. Gentag trin 3 og 4, indtil du er tilfreds med trykfarvekombinationen. Klik derefter på OK.

Gemme og indlæse duotone-indstillinger

Brug knappen Gem i dialogboksen Duotone-indstillinger til at gemme et sæt duotone-kurver, trykfarveindstillinger og overtryksfarver. Brug knappen Indlæs til at indlæse et sæt duotone-kurver, trykfarveindstillinger og overtryksfarver. Du kan derefter anvende indstillingerne på andre gråtonebilleder.

Photoshop indeholder flere eksempelsæt på duotone-, tritone- og quadtone-kurver. Disse sæt indeholder nogle almindeligt anvendte kurver og farver. Brug disse sæt som udgangspunkt, når du opretter dine egne kombinationer.

Vise de enkelte farver i et duotone-billede

Da duotones er enkeltkanalbilleder, vises dine justeringer for enkelte udskrivningsfarver som en del af det endelige sammensatte billede. I nogle tilfælde vil du muligvis have vist de enkelte "trykplader" for at se, hvordan de enkelte farver kommer til at se ud på tryk (som du kan gøre med CMYK-billeder).

 1. Når du har angivet trykfarver, skal du vælge Billede> Tilstand > Multikanal.

  Billedet konverteres til multikanaltilstand, hvor hver kanal repræsenteres af en staffagefarvekanal. Indholdet af hver staffagefarvekanal afspejler duotone-indstillingerne nøjagtigt, men eksemplet på skærmen er muligvis ikke så nøjagtigt som eksemplet i Duotone-tilstand.

  Bemærk:

  Hvis du foretager ændringer af billedet i multikanaltilstand, kan du ikke vende tilbage til den oprindelige duotone-tilstand (medmindre du kan få adgang til duotone-tilstanden i panelet Oversigt). Hvis du vil justere fordelingen af trykfarve og se resultatet for de enkelte trykplader, skal du foretage ændringerne i dialogboksen Duotone-kurver, før du konverterer billedet til multikanaltilstand.

 2. Vælg den kanal, du vil undersøge, i panelet Kanaler.
 3. Vælg Rediger > Fortryd Multikanal for at komme tilbage til Duotone-tilstand.

Udskrive duotoner

Når du opretter duotoner, skal du huske på, at både den rækkefølge, trykfarverne udskrives i, og de rastervinkler, du bruger, har stor betydning for det endelige resultat. (Hvis det er nødvendigt, kan du ændre vinklerne for halvtoneraster på printerens RIP)

Du behøver ikke at konvertere duotone-billeder til CMYK for at udskrive separationer. Du skal blot vælge Separationer i pop op-menuen Profil under Farvestyring i dialogboksen Udskriv (for angivelse af printerindstillinger). Ved konvertering til CMYK-tilstand konverteres alle brugerdefinerede farver til de tilsvarende CMYK-værdier.

Eksportere duotone-billeder til andre programmer

Hvis du vil eksportere et duotone-billede til et sidelayoutprogram, skal du først gemme billedet i EPS- eller PDF-format. (Men hvis billedet indeholder staffagefarvekanaler, skal det konverteres til multikanaltilstand og gemmes i DCS 2.0-format). Husk at navngive brugerdefinerede farver med det relevante suffiks, så det importerende program kan genkende dem. Ellers udskriver programmet muligvis ikke farverne korrekt eller udskriver måske slet ikke billedet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online