Indstille målværdier for højlys og skygge

Det er nødvendigt at tildele målværdier for højlys og skygge i et billede, fordi de fleste outputenheder (normalt trykpresser) ikke kan udskrive detaljer med de sorteste skyggeværdier (tæt på niveau 0) eller de hvideste højlysværdier (tæt på niveau 255). Angivelse af det minimale skyggeniveau og maksimale fremhævningsniveau bidrager til at bringe de vigtige detaljer i skygge og højlys ind i outputenhedens farveskala.

Hvis du udskriver et billede på en skrivebordsprinter, og dit system er farvestyret, skal du ikke angive målværdier. Farvestyringssystemet i Photoshop foretager automatisk justering af det billede, der ses på skærmen, så det udskrives korrekt på den profilerede lokale printer.

Bruge niveauer til at bevare detaljer i højlys og skygge under udskrivning

Med skydeknapperne for Outputniveau kan du indstille niveauet for skygge og højlys, så billedet komprimeres til et område, der er mindre end 0-255. Brug denne justering for at bevare detaljer i skygge og højlys, når et billede udskrives på en presse, hvis egenskaber du kender. Forestil dig f.eks., at der er vigtige billeddetaljer i højlysområder med en værdi på 245, og den trykpresse, du bruger, ikke kan håndtere et punkt, der er mindre end 5%, korrekt. Du kan trække skydeknappen for markeret område til niveau 242 (svarer til et 5%s punkt på pressen) for at ændre detajleniveauet i det fremhævede område fra 245 til 242. Nu kan detaljerne i højlys udskrives på den pågældende presse med godt resultat.

Normalt er det ikke en god ide at bruge skydeknapperne for Outputniveau til målangivelse af billeder med spejlende højlys. De spejlende højlys bliver grå i stedet for at springe ud i ren hvid. Brug højlyspipetten til billeder med spejlende højlys.

Målangivelse af skygger og højlys med skydeknapperne for Outputniveau i Photoshop
Målangivelse af skygger og højlys med skydeknapperne for Outputniveau

Angive målværdier med pipetterne

 1. Vælg pipetteværktøjet  i værktøjskassen. Du kan vælge 3 gange 3 gennemsnit i menuen Prøvestørrelse under indstillingerne for pipetteværktøjet. Dette sikrer en repræsentativ prøve af et område snarere end værdien af en enkelt rasterpixel.
 2. Klik på ikonet Niveauer  eller Kurver  i panelet Justeringer.

  Når du vælger Niveauer eller Kurver, bliver pipetteværktøjet  aktivt uden for panelet Egenskaber. Du har stadig adgang til rulleindstillingerne og til hånd- og zoomværktøjerne via tastaturgenveje.

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder til at identificere højlys og skygge, som du vil bevare i billedet:
  • Flyt markøren rundt på billedet, og kig på infopanelet for at finde de lyseste og mørkeste områder, som du vil bevare (ikke afskære til ren sort eller hvid). (Se Få vist farveværdier i et billede).

  • Træk markøren i billedet, og kig på Kurver i panelet Egenskaber for at finde de lyseste og mørkeste punkter, du vil bevare. Denne metode fungerer ikke, hvis justeringen Kurver er angivet til den sammensatte CMYK-kanal.

  Når du identificerer de lyseste detaljer i højlys, som du vil målangive til en udskrivelig (lavere) værdi, skal du ikke medtage spejlende højlys. Spejlende højlys, f.eks. glimtet i juveler eller et lyspunkt, skal være de klareste punkter i et billede. Det kan være en god ide at afskære spejlende højlyspixel (ren hvid uden detaljer), så der ikke påføres noget trykfarve på papiret.

  Bemærk:

  Du kan også bruge kommandoen Tærskelværdi til at identificere repræsentative højlys og skygger, inden du bruger Niveauer eller Kurver. Se Oprette et sort-hvid billede med to værdier.

 4. Hvis du vil tildele højlysværdier til det lyseste område i billedet, skal du dobbeltklikke på pipetteværktøjet Indstil hvidt punkt  i Niveauer eller Kurver for at vise Farvevælger. Angiv de farveværdier, du vil tildele det lyseste område i billedet, og klik på OK. Klik derefter på det højlys, som du identificerede i trin 3.

  Bemærk:

  Hvis du kommer til at klikke på det forkerte højlys, kan du klikke på knappen Nulstil i panelet Justeringer.

  Når du udskriver på hvidt papir, kan du i de fleste situationer opnå et godt højlys i et billede med gennemsnitlig tonalitet med CMYK-værdier på henholdsvis 5, 3, 3 og 0 afhængigt af outputenheden. En omtrentlig RGB-ækvivalent er 244, 244, 244, og en omtrentlig gråtoneækvivalent er et 4% punkt. Du kan hurtigt tilnærme disse målværdier ved at skrive 96 i lysstyrkeboksen (B) under HSB-området i Farvevælger.

  Bemærk:

  Med et billede med mørk tonalitet kan du indstille højlyset til en lavere værdi for at undgå for stor kontrast. Eksperimenter med lysstyrkeværdier fra 96 til 80.

  Pixelværdierne i billedet justeres i forhold til de nye værdier for højlyset. Alle pixel, der er lysere end det område, som du klikkede på, udklippes (justeres til niveau 255, ren hvid). Infopanelet viser værdierne både før og efter farvejusteringen.

  Tildel højlysværdier i Photoshop
  Indstilling af målværdien for pipetteværktøjet Indstil hvidt punkt og derefter klik på et højlys for at tildele det målværdien

 5. Hvis du vil tildele skyggeværdier til det mørkeste område i billedet, som du vil bevare, skal du dobbeltklikke på pipetteværktøjet Indstil sort punkt  i panelet Egenskaber for at vise Farvevælger. Angiv de farveværdier, du vil tildele det mørkeste område i billedet, og klik på OK. Klik derefter på den skygge, som du identificerede i trin 3.

  Når du udskriver på hvidt papir, kan du normalt opnå en god skygge i et billede med gennemsnitlig tonalitet vha. CMYK-værdier på 65, 53, 51 og 95. En omtrentlig RGB-ækvivalent er 10, 10, 10, og en omtrentlig gråtoneækvivalent er et 96% punkt. Du kan hurtigt tilnærme disse værdier ved at skrive 4 i lysstyrkeboksen (B) under HSB-området i Farvevælger.

  Bemærk:

  Med et billede med lys tonalitet kan du indstille skyggen til en højere værdi for at bevare detaljer i højlyset. Eksperimenter med lysstyrkeværdier fra 4 til 20.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online