I Photoshop kan du få vist en liste over alle genveje og redigere eller oprette genveje. Dialogboksen Tastaturgenveje fungerer som en genvejseditor og indeholder alle kommandoer, som understøtter genveje, hvoraf nogle ikke er beskrevet i sættet med standardgenveje.

Bemærk:

Ud over at bruge tastaturgenveje kan du få adgang til mange kommandoer ved hjælp af kontekstafhængige menuer, der er relevante for det aktive værktøj, markeringen eller panelet. Hvis du vil have vist en kontekstafhængig menu, skal du højreklikke i dokumentvinduet eller i panelet.

Definer nye tastaturgenveje

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

  • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Tastaturgenveje og menuer, og klik på fanen Tastaturgenveje.

 2. Vælg et sæt genveje i menuen Sæt øverst i dialogboksen Tastaturgenveje og menuer.
 3. Vælg en genvejstype i menuen Genveje til:

  Programmenuer

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til elementer på menulinjen.

  Panelmenuer

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til elementer i panelmenuer.

  Værktøjer

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til værktøjer i værktøjskassen.

  Opgaveområder

  Giver dig mulighed for at tilpasse tastaturgenveje til arbejdsrummene Udfyldning, der afhænger af indholdet og Vælg og maskér.

 4. Marker den genvej, du vil ændre, i genvejskolonnen på rullelisten.
 5. Skriv en ny genvej.

  Hvis tastaturgenvejen allerede er tildelt en anden kommando eller et andet værktøj i sættet, vises en meddelelse. Klik på Accepter for at tildele genvejen til den nye kommando eller det nye værktøj og slette den tidligere tildelte genvej. Når du har ændret på tildelingen af en genvej, kan du klikke på Fortryd ændringer for at fortryde ændringen eller på Accepter, og gå til konflikt for at tildele den anden kommando eller det andet værktøj en ny genvej.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når du er færdig med at ændre genveje:
  • For at gemme alle ændringer til det aktuelle sæt tastaturgenveje skal du klikke på knappen Gem sæt . Ændringer af et brugerdefineret sæt gemmes. Hvis du gemmer ændringer af sættet Photoshop-standarder, åbnes dialogboksen Gem. Skriv et navn til det nye sæt, og klik på Gem.

  • Hvis du vil oprette et nyt sæt baseret på det aktuelle sæt genveje, skal du klikke på knappen Gem sæt som . Indtast et navn til det nye sæt i tekstboksen Navn i dialogboksen Gem, og klik på Gem. Det nye genvejssæt vises i pop op-menuen med det nye navn.

  • Klik på Fortryd, hvis du vil slette den senest gemte ændring uden at lukke dialogboksen.

  • Klik på Brug standard, hvis du vil ændre ny genvej til standardværdien igen.

  • Klik på Annuller, hvis du vil slette alle ændringer og afslutte dialogboksen.

Bemærk:

Hvis du ikke har gemt det aktuelle sæt ændringer, kan du klikke på Annuller for at kassere alle ændringer og afslutte dialogboksen.

Fjern genveje fra en kommando eller et værktøj

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Marker den kommando eller det værktøj, hvis genvej du vil slette, i dialogboksen Tastaturgenveje.
 3. Klik på Slet genvej.

Slet et sæt genveje

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.
 2. Marker det genvejssæt, du vil slette, i pop op-menuen Sæt.
 3. Klik på ikonet Slet og derefter på OK for at afslutte dialogboksen.

Sådan vises en liste over aktuelle tastaturgenveje

Hvis du vil se en liste over aktuelle tastaturgenvej, skal du eksportere dem til en HTML-fil, som derefter kan vises og udskrives vha. webbrowseren.

 1. Vælg Rediger > Tastaturgenveje.

 2. I menuen Genveje til skal du vælge en genvejstype: Programmenuer, Panelmenuer eller Værktøjer.

 3. Klik på Sammenfat.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online