Tilføje en betinget tilstandsændring til en handling

Du kan angive betingelser for en tilstandsændring, så konverteringen kan finde sted under en handling, som er en række kommandoer, der anvendes sekventielt på en eller flere filer. Når en tilstandsændring er en del af en handling, kan der opstå en fejl, hvis den fil, der åbnes, ikke er i den kildetilstand, der er angivet i handlingen. Antag f.eks., at ét trin i en handling er at konvertere et billede med kildetilstanden RGB til måltilstanden CMYK. Hvis denne handling anvendes på et billede i gråtonetilstand eller en anden kildetilstand end RGB, vil det medføre en fejl.

Når du indspiller en handling, kan du med kommandoen Betinget tilstandsændring angive en eller flere tilstande som kildetilstanden og en tilstand som måltilstanden.

  1. Start med at indspille en handling.
  2. Vælg Filer > Automatiser > Betinget tilstandsændring.
  3. Vælg en eller flere tilstande som kildetilstanden i dialogboksen Betinget tilstandsændring. Brug knapperne Alle eller Ingen til at vælge alle mulige tilstande eller ingen tilstand.
  4. Vælg en måltilstand i pop op-menuen Tilstand.
  5. Klik på OK. Den betingede tilstandsændring vises som et nyt trin i panelet Handlinger.