(Kun 32-bit CS6 og under) Læg flere fotos i en billedpakke

Bemærk:

Hvis du bruger det valgfrie billedpakkeekstramodul, som beskrives nedenfor, skal du først hente ekstramodulet til Windows eller Mac OS. Du kan også oprette billeder og brugerdefinerede pakker i Photoshop Lightroom, hvis du har det. Se Arranger fotos i en udskrivningsskabelon i hjælpen til Lightroom.

Med det valgfrie billedpakkeekstramodul kan du placere flere kopier af et billede på en enkelt side, ligesom portrætfotografer gør med skolefotos. Du kan også placere forskellige billeder på den samme side. Du kan vælge mellem flere forskellige størrelser og placeringer for at tilpasse pakkelayoutet.

Billedpakkelayout i Photoshop
Et billedpakkelayout

 1. Billedpakkeekstramodulet er et valgfrit ekstramodul. Hent og installer det til Windows eller Mac OS.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Automatiser > Billedpakke. Hvis der er flere billeder åbne, bruger Billedpakke det forreste billede.

  • (Bridge) Vælg Værktøjer > Photoshop > Billedpakke. Kommandoen Billedpakke bruger det første billede i Bridge, medmindre du har markeret et bestemt billede, før du brugte kommandoen Billedpakke.

  Hvis du kun bruger det forreste billede eller et markeret billede fra Bridge, skal du fortsætte til trin 3.

 3. Føj et eller flere billeder til layoutet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg enten Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) eller Mappe i menuen Brug i området Kildebilleder, og klik på Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS). Hvis du vælger Mappe, kan du bruge Medtag alle undermapper for at medtage billeder i alle undermapper.

  • Klik på en pladsholder i eksempellayoutet, og gennemse billederne for at vælge et.

  Dialogboksen Billedpakke i Photoshop
  Klik på en pladsholder i eksempellayoutet i Billedpakke, og find derefter et billede, du vil vælge.

  • Træk et billede fra skrivebordet eller en mappe til en pladsholder.

  Træk et billede til en pladsholder i Photoshop
  Føj et billede til en billedpakke ved at trække billedet fra skrivebordet til en pladsholder.

  Du kan udskifte et billede i layoutet ved at klikke på en pladsholder og finde og vælge et billedet.

 4. Vælg sidestørrelse, layout, opløsning og farvetilstand i dokumentområdet i dialogboksen Billedpakke. Der vises et miniaturebillede af det valgte layout til højre i dialogboksen.
 5. Vælg Samkopier alle lag for at oprette en billedpakke med alle billeder og mærketekst i et enkelt lag. Fravælg Samkopier alle lag for at oprette en billedpakke med separate billedlag og tekstlag (til mærker). Hvis du placerer alle billeder og mærker i separate lag, kan du også opdatere billedpakken, efter at den er blevet gemt. Lagene forøger imidlertid billedpakkens filstørrelse.
 6. Vælg kilden til mærketeksten i menuen Indhold i området Mærke, eller vælg Ingen. Hvis du vælger Brugerdefineret tekst, skal du indtaste teksten til mærket i feltet Brugerdefineret tekst.
 7. Angiv mærkernes skrifttype, skriftstørrelse, farve, opacitet, placering og rotation.
 8. Klik på OK.

Tilpasse et billedpakkelayout

Du kan ændre eksisterende layout eller oprette nye layout ved hjælp af funktionen Rediger layout i Billedpakke. Brugerdefinerede layouts gemmes som tekstfiler i mappen Layout, der findes i mappen Forudindstillinger. Du kan derfor bruge dine gemte layout senere. Funktionen Rediger layout i Billedpakke benytter en grafisk brugergrænseflade, så du undgår at skulle skrive tekstfiler for at oprette eller ændre layout.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Photoshop) Vælg Filer (Windows) eller Arkiv (Mac OS) > Automatiser > Billedpakke.

  • (Bridge) Vælg Værktøjer > Photoshop > Billedpakke.

 2. Vælg et layout i menuen Layout i dialogboksen Billedpakke, hvis du opretter eller tilpasser et eksisterende layout.
 3. Klik på knappen Rediger layout.
 4. Angiv et navn til det brugerdefinerede layout i tekstboksen Navn i dialogboksen Rediger layout i Billedpakke.
 5. (Valgfrit) Vælg en størrelse i menuen Sidestørrelse i området Layout i dialogboksen Rediger layout i Billedpakke, eller angiv de ønskede værdier i tekstboksene Bredde og Højde. Du kan bruge menuen Enheder til at angive, om måleenheden skal være tommer, centimeter, pixel eller millimeter.
  Træk en pladsholder til en ny placering i Photoshop
  Trækning af en pladsholder til en ny placering i layoutet for Billedpakke

 6. Vælg indstillingen Fastgør til i området Gitter i dialogboksen Rediger layout i Billedpakke for at få vist et gitter som hjælp til at placere de forskellige elementer i det brugerdefinerede layout. Angiv en værdi i tekstboksen Størrelse for at ændre gitterets udseende.
 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje eller slette en pladsholder:
  • Klik på Tilføj zone for at føje en pladsholder til layoutet.

  • Marker en pladsholder, og klik på Slet zone for at slette den fra layoutet.

 8. Hvis du vil ændre en pladsholder, skal du markere den og benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Angiv de ønskede værdier i tekstboksene Bredde og Højde for at ændre størrelsen på en pladsholder.

  • Klik på og træk i et håndtag for at ændre størrelsen på en pladsholder. Hvis du ændrer størrelse på en rektangulær pladsholder, der indeholder et billede, vil Billedpakke fastgøre billedet inden for den lodrette eller vandrette pladsholder afhængigt af den måde, du ændrer zonens størrelse på.

  • Angiv de ønskede værdier i tekstboksene X og Y for at flytte en pladsholder.

  • Klik på en pladsholder, og træk den til den ønskede placering i layoutet.

 9. Klik på Gem.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online