Anvende lysstyrke/kontrastjustering

Med justeringen Lysstyrke/kontrast kan du foretage enkle justeringer af toneområdet i et billede. Hvis du flytter skydeknappen for lysstyrke til højre øges toneværdier, og højlys i billedet udvides. Flyttes skydeknappen til venstre mindskes værdierne, og skyggerne udvides. Skydeknappen for kontrast udvider eller formindsker det overordnede område af toneværdier i billedet.

I normal tilstand anvender Lysstyrke/kontrast forholdsmæssige (ikke-lineære) justeringer på billedlaget, ligesom med justeringerne Niveauer og Kurver. Hvis Brug ældre er valgt, ændrer Lysstyrke/kontrast blot alle pixelværdier til nogle højere eller lavere, når lysstyrken justeres. Da dette kan forårsage afskæring eller tab af billeddetaljer i højlys- eller skyggeområder, kan det ikke anbefales at bruge Lysstyrke/kontrast i tilstanden Ældre ved fotografiske billeder (men det kan være nyttigt ved redigering af masker eller videnskabelige billeder).

Bemærk:

Brug ældre vælges automatisk ved redigering af justeringslag til Lysstyrke/kontrast, som er oprettet med tidligere versioner af Photoshop.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Lysstyrke/kontrast i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Lysstyrke/kontrast. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Lysstyrke/kontrast. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 2. Træk skydeknapperne i panelet Egenskaber for at justere lysstyrke og kontrast.

  Træk skydeknappen til venstre for at reducere niveauet, og træk den til højre for at øge det. Tallet til højre for hver skydeknap viser lysstyrke- eller kontrastværdien. Værdierne ligger mellem -150 og +150 for lysstyrke og -50 og +100 for kontrast.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online